Uncategorized

KENYATAAN AKHBAR PENEMPATAN PELAJAR-PELAJAR PERUBATAN AUCMS

Pihak Kementerian Kesihatan Malaysia ingin merujuk kepada isu berkaitan pelajar-pelajar perubatan daripada Allianze University College of Medical Sciences (AUCMS).

Selaras dengan keputusan Jemaah Menteri, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesihatan telah mewujudkan satu Jawatankuasa Bersama bagi menyelaras penyelesaian isu penempatan pelajar-pelajar perubatan AUCMS. Jawatankuasa ini telah mengambil kira keputusan Jemaah Menteri yang mengarahkan supaya kelonggaran diberikan kepada kuota pengambilan pelajar secara one-off dan pada masa yang sama, memastikan pematuhan kepada nisbah pengajar dan pelajar pada kadar 1:8 di Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) yang akan menerima pelajar AUCMS berkenaan.

Jawatankuasa Bersama ini telah menerima permohonan daripada enam buah IPTS yang berminat untuk menerima pelajar-pelajar perubatan daripada AUCMS. Melalui mesyuarat Jawatankuasa Bersama yang diadakan pada 14 November 2014, permohonan yang dikemukakan oleh semua IPTS yang berminat telah diteliti dengan mengambil kira kepentingan kedua-dua belah pihak iaitu pelajar-pelajar yang sedia ada di IPTS berkenaan, serta kebajikan dan kepentingan pelajar-pelajar AUCMS yang akan diterima.

Jawatankuasa Bersama telah memutuskan agar cadangan jumlah pelajar AUCMS yang dapat ditawarkan kepada setiap IPTS perlu selaras dengan jumlah tenaga pengajar yang dimilikinya, dan penerimaan tawaran yang diberikan ini adalah tertakluk kepada kemampuan IPTS berkenaan untuk menyediakan kemudahan pembelajaran seperti ruang kuliah dan ruang belajar, kemudahan perpustakaan dan makmal, memiliki skill lab yang mencukupi serta kemudahan-kemudahan lain yang diperlukan selaras dengan standard akreditasi yang digunapakai termasuklah pematuhan kepada nisbah tenaga pengajar dan pelajar pada kadar 1:8.

Dengan mengambil kira perbezaan kurikulum antara IPTS penerima dan AUCMS serta tempoh masa di mana pembelajaran pelajar-pelajar ini telah tergendala, pihak IPTS perlu melakukan perbandingan kurikulum antara IPTS penerima dan AUCMS (curriculum mapping) bagi membolehkan pelajar-pelajar ditempatkan pada tahap yang bersesuaian selaras dengan dasar credit transfer yang digunapakai bagi memastikan para pelajar dapat melengkapi keperluan pembelajaran Program Perubatan mereka.

Jawatankuasa Bersama juga telah memutuskan bahawa sesebuah IPTS yang berkenaan adalah dibenarkan untuk menerima jumlah pelajar melebihi daripada jumlah yang ditawarkan, tetapi ini adalah tertakluk kepada kemampuan IPTS tersebut untuk menyediakan tenaga pengajar yang mencukupi bagi pembelajaran di peringkat pra-klinikal dan klinikal selaras dengan nisbah yang ditetapkan, serta mempunyai pelbagai kemudahan pembelajaran yang lain selaras dengan standard akreditasi yang digunapakai bagi Program Perubatan pada masa ini. Lawatan pemantauan bagi memastikan pematuhan kepada standard akreditasi Program Perubatan akan dilakukan dari masa ke semasa.

Adalah diharapkan keputusan yang dibuat oleh Jawatankuasa Bersama ini akan dapat membantu pelajar-pelajar AUCMS meneruskan pelajaran mereka di dalam Program Perubatan. Pada masa yang sama, adalah diharapkan semua Institusi Pengajian Tinggi yang menguruskan Program Perubatan, memberi perhatian yang mendalam kepada kepentingan pengurusan yang baik dan berkesan demi kelangsungan pendidikan Program Perubatan di negara ini.

DATUK DR NOOR HISHAM ABDULLAH
Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia
merangkap Yang diPertua Majlis Perubatan Malaysia
Kementerian Kesihatan Malaysia
15 November 2014

Lampiran:

Enam buah IPTS yang memohon untuk menerima penempatan pelajar-pelajar Program Perubatan AUCMS-MD telah dipertimbangkan oleh Jawatankuasa Bersama KPM/KKM dan pengagihan 425 pelajar adalah dicadangkan seperti berikut:

i.
Cyberjaya University College of Medical Sciences (CUCMS)
86 pelajar

ii.
AIMST University
81 pelajar

iii.
UniKL Royal College of Medicine of Perak (RCMP)
66 pelajar

iv.
Malaka Mannipal Medical College (MMMC)
99 pelajar

v.
MAHSA University
79 pelajar

vi.
SEGI University
14 pelajar


​​​​​​ ​
​ ​

Categories: Uncategorized

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s