Communicable disease

Situasi Denggi Terkini hingga 9 Julai 2016: 59,294 Kes & 134 Kematian

 

Mesyuarat Petugas Khas Denggi Peringkat Kementerian Bil 12/2016 pada 12 Julai 2016

Daripada pemantauan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) pada Minggu Epid 27 bagi tahun 2016, iaitu bagi tempoh 3-9 Julai 2016 sebanyak 1,512 kes telah dilaporkan, penurunan 505 kes (25.0%) secara keseluruhan berbanding dengan Minggu Epid 26 iaitu 2,017 kes, menunjukkan penurunan sebanyak 25%. Sehingga Minggu Epid 27, jumlah kumulatif kes Denggi dilaporkan adalah 59,294 kes, berbanding 62,648 kes bagi tempoh yang sama tahun 2015, penurunan sebanyak 5.4% (3,354 kes).

This slideshow requires JavaScript.

Jumlah kumulatif kematian Denggi sehingga Minggu Epid 27 adalah sebanyak 134 kematian, berbanding 173 kematian bagi tempoh yang sama tahun 2015, menurun sebanyak 39 kematian (22.5%). Tren penurunan ini adalah berkait rapat dengan musim perayaan di mana tren yang sama dilihat pada tahun 2014 dan 2015.

Pada hari raya ini ramai orang akan berkunjung ke rumah terbuka saudara mara dan rakan-rakan. Penggunaan bekas-bekas makanan dan minuman semasa hari terbuka ini juga akan menambahkan sampah domestik di kawasan kediaman. Adalah dikhuatiri ini mungkin bakal menjurus kepada pembiakan nyamuk Aedes dan seterusnya peningkatan kes Denggi. Sehubungan dengan itu Pihak Berkuasa Tempatan perlu memastikan kutipan sampah dilakukan di kawasan berkenaan bagi mengelak pembiakan nyamuk Aedes.

Selain itu fenomena La Nina yang dilapor bakal melanda negara kita dijangka membawa penurunan hujan yang lebih tinggi bagi beberapa bulan yang akan datang, di mana ini mungkin akan memberi kesan kepada tren kes denggi di Malaysia.

denggi3.JPG

Tren peningkatan kes denggi bagi 5 minggu ini menunjukkan corak yang sama pada tahun lepas. Oleh yang demikian aktiviti–aktiviti pencegahan perlu ditingkatkan seperti aktiviti pembersihan tempat-tempat pembiakan dan mempertingkatkan kempen-kempen kebersihan di peringkat kebangsaan, negeri dan daerah. Aktiviti kempen kebersihan perlu memfokuskan kepada mesej jangan membuang sampah merata-rata dan memusnahkan tempat pembiakan Aedes. Selain itu, pencegahan denggi juga perlu dilaksanakan di peringkat Kementerian, Pihak Berkuasa Tempatan serta lain-lain agensi.

denggi4.JPG

Aktiviti pencegahan yang berkesan juga memerlukan kerjasama dan sokongan daripada semua anggota masyarakat. COMBI adalah salah satu contoh kerjasama antara KKM dan anggota masyarakat. Pasukan COMBI mesti memainkan peranan untuk mengerakkan komuniti dengan bekerjasama dengan agensi–agensi terlibat.

Adalah diharapkan aktiviti pencegahan dan kawalan denggi dapat diperkukuhkan secara bersepadu. Peranan Kementerian dan agensi lain amat diperlukan agar kes denggi di seluruh Negara dapat diatasi dengan kadar segera.

Categories: Communicable disease, Dengue

Tagged as:

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s