Uncategorized

Kenyataan Akhbar KPK 19 Ogos 2017 - Isu Kekurangan Bekalan Ubat-ubatan di Hospital Kerajaan

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) mengambil maklum mengenai satu artikel yang telah dipaparkan dalam The Malaysian Insight yang bertajuk ‘Drug Shortage  Ails Patients in Government Hospitals’ bertarikh 14 Ogos 2017. Menurut artikel tersebut, terdapat masalah bekalan ubat-ubatan di hospital-hospital kerajaan di mana ubat-ubatan dibekal untuk tempoh kurang daripada sebulan dan seterusnya membebankan pesakit  kerana perlu kerap ke hospital untuk mengambil bekalan ubat susulan.

Peruntukan yang mencukupi bagi perolehan ubat-ubatan bagi tahun 2017 telah disalurkan kepada semua hospital berdasarkan jumlah perbelanjaan pada tahun 2016. Walau bagaimanapun, diakui terdapat insiden gangguan bekalan bagi beberapa jenis ubat disebabkan oleh masalah pengilangan yang dihadapi oleh syarikat pengeluar. Di samping itu, terdapat juga peningkatan bilangan pesakit yang datang ke fasiliti KKM pada tahun ini.

Bagi memastikan bekalan ubat mencukupi, tindakan secara close monitoring dan juga mengenalpasti sumber bekalan alternatif bagi ubat-ubatan yang terlibat telah diambil. Peruntukan kewangan tambahan untuk pembelian ubat-ubatan juga telah diagihkan kepada hospital-hospital bagi memastikan bekalan ubat-ubatan kepada pesakit mencukupi dan tidak membebankan pesakit.

Polisi pembekalan ubat-ubatan di fasiliti KKM adalah untuk tempoh sebulan telah dilaksanakan sejak 2016 di mana ianya adalah untuk memastikan kefahaman serta kepatuhan pesakit terhadap ubat-ubatan yang diberi, dan ia juga bagi mengelakkan pembaziran. Semasa sesi temujanji mendapatkan ubat-ubatan tersebut, pegawai Unit Farmasi boleh memberikan nasihat dan maklumat kepada pesakit mengenai ubat yang diberi.

Bagi pesakit-pesakit yang menerima bekalan ubat separa, beberapa perkhidmatan tambah nilai telah disediakan untuk memudahkan pesakit mendapatkan bekalan ubat. Antara perkhidmatan tambah nilai yang ditawarkan adalah Sistem Kad Temujanji, SMS dan Ambil, Locker4u (yang boleh didapati di beberapa negeri) dan lain-lain, Sistem Pendispensan Ubat Bersepadu (SPUB) dan perkhidmatan Ubat Melalui Pos 1Malaysia (UMP1M). Pesakit boleh merujuk kepada pegawai farmasi di fasiliti berkaitan untuk maklumat dan penjelasan lanjut. Ini dapat mengatasi masalah pesakit perlu kerap ke hospital untuk mengambil ubat susulan dan tidak perlu menunggu lama di Jabatan Farmasi untuk mengambil ubat.

15977541_397901890546984_1241365537152255475_n

Pihak KKM sentiasa prihatin dengan keperluan kesihatan rakyat dan komited dalam kesinambungan rawatan pesakit. Untuk memastikan bekalan ubat yang berterusan, keperluan peruntukan sentiasa dikaji dan sebarang tambahan peruntukan akan disalurkan dari semasa ke semasa.

Sekian, terima kasih.

 

DATUK DR. NOOR HISHAM ABDULLAH

KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA

 

19 Ogos 2017

 

 

Categories: Uncategorized

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s