Medical profession

Kenyataan Akhbar KPK 10 Mac 2018 – Sambutan Hari Pembantu Perubatan Peringkat Kebangsaan Tahun 2018

“Profesion Diperkasa, Masyarakat Sejahtera”

Kementerian Kesihatan Malaysia ingin mengucapkan Selamat Menyambut Hari Pembantu Perubatan kepada semua Penolong Pegawai Perubatan di pelbagai sektor kesihatan di dalam Malaysia. Tarikh 10 Mac telah diistiharkan sebagai Hari Pembantu Perubatan dan tahun ini merupakan tahun ke-7 sambutan ini diraikan di seluruh negara.

Penolong Pegawai Perubatan adalah antara profesion terawal wujud di Malaysia dan ia kini menjangkau lebih daripada 230 tahun. Terdapat profesion yang hampir sama dengan Penolong Pegawai Perubatan di luar negara seperti Physician Assistant di Amerika Syarikat, Barefoot Doctor di Australia, Kanada, Rusia, China serta di beberapa negara membangun seperti Filipina dan sebagainya. Kini seramai hampir 17,000 Penolong Pegawai Perubatan sedang menaburkan jasa dalam pelbagai bidang dan kepakaran kepada rakyat di seluruh negara.

 

Tema Sambutan Hari Pembantu Perubatan Ke-7 Peringkat Kebangsaan 2018 disambut dengan tema “PROFESION DIPERKASA, MASYARAKAT SEJAHTERA”. Pemilihan tema ini mencerminkan kesungguhan Penolong Pegawai Perubatan untuk meningkatkan profesionalisma dan berkhidmat dengan penuh dedikasi bagi memastikan kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu profesion di barisan hadapan dalam perkhidmatan kesihatan negara ini, peranan Penolong Pegawai Perubatan adalah sangat penting bagi memastikan kesihatan rakyat terjaga dan mereka mendapat perkhidmatan terbaik.

 

Peranan dan tanggungjawab Penolong Pegawai Perubatan dalam penjagaan kesihatan sebelum ini hanya sebagai pembantu sahaja. Kini peranan Penolong Pegawai Perubatan menjadi lebih penting dan meluas, di mana ianya dikembangkan sebagai rakan kongsi kepada Pegawai Perubatan, bekerjasama sebagai sebuah pasukan bersama dengan profesion perubatan yang lain dalam menjalankan prosedur dan rawatan kepada pesakit.

Lembaga Pembantu Perubatan telah membangunkan Pelan Pembangunan Profesion Penolong Pegawai Perubatan 2016-2030 atau dikenali sebagai 6P yang mana ianya telah dijadikan blue print. Pelan 6P yang komprehensif ini meliputi segala aspek dalam membangunkan profesion Penolong Pegawai Perubatan untuk memantapkan peranan Penolong Pegawai Perubatan sebagai anggota kesihatan yang dinamik, pembangunan pendidikan, kemajuan kerjaya, sumber manusia dan kolaborasi antarabangsa. Bagi mencapai matlamat dan objektif Kementerian Kesihatan Malaysia, Penolong Pegawai Perubatan perlu menerapkan ciri-ciri kepimpinan cemerlang untuk menjayakan dan meningkatkan lagi motivasi sesebuah pasukan.

Pelan 6P dijangka akan dapat menyuntik anjakan paradigma bagi profesion yang penting ini dan mencerminkan peranan sebenar Penolong Pegawai Perubatan menuju ke Transformasi Nasional 2050 serta sejajar dengan pelan transformasi kesihatan nasional ke arah negara yang sihat sejahtera.

Sekian, terima kasih.

DATUK DR. NOOR HISHAM ABDULLAH

KETUA PEGARAH KESIHATAN MALAYSIA

 

10 Mac 2018

Categories: Medical profession, Press