Day: May 13, 2018

Kenyataan Akhbar KPK 13 Mei 2018 – Sempena Southeast Asia Conference On Tobacco Control 2018

Merokok adalah merupakan pembunuh utama dan setiap tahun dianggarkan 20,000 rakyat Malaysia mati akibat komplikasi merokok.  Semenjak tahun 2003, Malaysia telah menjalankan pelbagai aktiviti bagi memastikan kesihatan rakyat akibat bahaya asap rokok dapat dikawal secara optima. Selaras dengan komitmen negara terhadap perjanjian WHO Framework Convention on Tobacco Control […]