Day: April 30, 2019

Kenyataan Akhbar KPK 30 April 2019 -Pelancaran Panduan Amalan Klinikal (Clinical Practice Guidelines) Management Of Diabetic Foot (Second Edition)

Pertubuhan Kesihatan Sedunia (World Health Organization) melaporkan prevalen penyakit kencing manis (diabetes mellitus) di dunia dalam kalangan orang dewasa berumur lebih 18 tahun telah meningkat dari 4.7 peratus pada tahun 1980 ke 8.5 peratus pada tahun 2014. Malaysian National Health and Morbidity Surveyspula menunjukan peningkatan prevalens diabetes dari […]