Press

Kenyataan Akhbar KPK 30 April 2019 -Pelancaran Panduan Amalan Klinikal (Clinical Practice Guidelines) Management Of Diabetic Foot (Second Edition)

Pertubuhan Kesihatan Sedunia (World Health Organization) melaporkan prevalen penyakit kencing manis (diabetes mellitus) di dunia dalam kalangan orang dewasa berumur lebih 18 tahun telah meningkat dari 4.7 peratus pada tahun 1980 ke 8.5 peratus pada tahun 2014. Malaysian National Health and Morbidity Surveyspula menunjukan peningkatan prevalens diabetes dari 11.6 peratus pada tahun 2006 ke 17.5 peratus pada tahun 2015. Prevalens diabetes yang tinggi di kalangan orang dewasa meningkatkan risiko masalah kaki, terutamanya disebabkan masalah saraf (neuropathy) dan/atau peripheral arterial disease. Sebanyak 50 peratus dari mereka tiada gejala diabetic peripheral neuropathy dan lebih kurang 80 peratus amputasi kakiyang bukan disebabkan oleh trauma (non-traumatic)bermula dari ulser kaki (foot ulcer).

Pada tahun 2011, perbelanjaan keseluruhan pengurusan diabetes mellitus type 2 ialah RM1.40 bilion iaitu bersamaan 9.21% daripada jumlah peruntukan Kementerian Kesihatan Malaysia. Perbelanjaan rawatan akan menjadi lebih tinggi apabila kehilangan produktif tenaga kerja yang disebabkan oleh kemasukan pesakit ke hospital sama ada yang berulang dan/atau berpanjangan disebabkan komplikasi diabetic foot.

WhatsApp Image 2019-04-30 at 1.29.19 PM-3

Panduan Amalan Klinikal baru bertajuk Management of Diabetic Foot (Second Edition) mengandungi rekomendasi-rekomendasi berdasarkan bukti santifik bagi penilaian, rujukan, pencegahan dan rawatan penyakit berkenaan. Ini termasuklah program saringan yang sistematik untuk pengesanan awal kaki yang berisiko dan tindakan bersesuaian dengannya. Borang penilaian diabetic foot yang menggunakan pelbagai alat pemeriksaan dengan teknik yang betul juga disediakan. Pelbagai carta alir, jadual, rajah dan apendik telah dibentuk untuk memberikan impak pemahaman yang lebih baik kepada para pengguna panduan amalan klinikal ini. Adalah diharapkan panduan amalan klinikal ini dapat mengurangkan variasi dalam pengurusan diabetic foot dan meningkatkan kualiti penjagaan pesakit berkenaan.   

Sekian, terima kasih.

 

DATUK DR. NOOR HISHAM ABDULLAH

Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia

30 April 2019

Categories: Press

Tagged as: ,