Day: October 30, 2019

Kenyataan Akhbar KPK 30 Oktober 2019 - Maklumat Terkini Berkaitan Penilaian Semula Produk Berdaftar Yang Mengandungi Bahan Aktif Ranitidine Berikutan Pengesanan Impuriti N-Nitrosodimethylamine (NDMA)

Kenyataan ini dikeluarkan untuk memberi maklumat terkini susulan kenyataan akhbar terdahulu bertarikh 20 September 2019 berkaitan produk-produk berdaftar yang mengandungi bahan aktif Ranitidine. Berdasarkan penilaian dan ujian makmal oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dan syarikat pemegang pendaftaran produk serta maklumat semasa daripada badan regulatori antarabangsa, setakat ini terdapat […]