Day: November 22, 2019

Kenyataan Akhbar KPK 22 November 2019 – Keberkesanan Teknik Inovatif Kawalan Denggi dengan Menggunakan Nyamuk Aedes Aegypti Berwolbachia

Para saintis telah melaporkan kaedah yang berkesan dan mesra alam untuk menyekat penularan virus denggi yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Wolbachia merupakan symbion bakteria yang wujud secara meluas dalam serangga. Penggunaan Aedes aegypti berWolbachia adalah kaedah mampan dan inovatif untuk mengawal penyakit bawaan nyamuk Aedes. Penyelidik-penyelidik daripada […]