Day: December 17, 2019

Kenyataan Akhbar KPK 17 Disember 2019 – Penguatkuasaan oleh KKM secara Intensif dan Berterusan ke atas Premis Farmasi, Premis Klinik Perubatan Swasta dan lain-lain Premis di seluruh Negara

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) mengambil maklum laporan-laporan media mutakhir ini berkaitan tindakan penguatkuasaan yang dilaksanakan ke atas premis farmasi, premis klinik perubatan swasta dan lain-lain premis di seluruh negara.  Tindakan penguatkuasaan yang dilakukan oleh KKM melalui Bahagian Penguatkuasaan Farmasi (BPF) adalah bagi kes-kes yang disyaki melanggar peruntukan undang-undang […]