Day: January 22, 2020

Kenyataan Akhbar Presiden MPM 22 Januari 2020 - Primary Source Verification (PSV) bagi Semua Ijazah dan Transkrip Pengamal Perubatan yang Bergraduat dari Institusi Luar Negara bagi Tujuan Pendaftaran dengan Majlis Perubatan Malaysia

Mesyuarat Majlis Perubatan Malaysia (MPM) kali ke-395 yang telah bersidang pada 21 Januari 2020 telah memutuskan bahawa semua pengamal perubatan yang bergraduat dari luar negara yang ingin berdaftar dengan Majlis Perubatan Malaysia wajib melalui proses Primary Source Verification bagi tujuan pengesahan ijazah dan transkrip mereka berkuatkuasa 1 Jun […]