Day: January 23, 2020

Kenyataan Akhbar KPK 23 Januari 2020 - Kemaskini Situasi Semasa Wabak Jangkitan 2019 Novel Coronavirus (2019-Ncov) dan Status Kesiapsiagaan Bagi Menghadapi Potensi Penularannya di Malaysia

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) mengambil maklum perkembangan terkini kejadian wabak jangkitan 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) berdasarkan pelaporan daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) dan pelbagai sumber yang diperolehi setakat ini. Sehingga 22 Januari 2020, terdapat sejumlah 448 kes yang disahkan dijangkiti 2019-nCoV, dengan kebanyakan daripadanya dilaporkan oleh negara […]