Day: February 23, 2020

Kenyataan Akhbar KPK 23 Februari 2020 – Situasi Terkini Jangkitan Coronavirus Disease (COVID-19) di Malaysia – Kapal Persiaran World Dream

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan bahawa pihak kerajaan telah menyelaraskan ketibaan dan kemasukan 100 orang warganegara Malaysia, iaitu anak kapal persiaran World Dream, yang telah berlabuh dengan status kuarantin di Tanjung Pengelih, Johor. Semua anak kapal warganegara Malaysia ini telah diturunkan daripada kapal dan dibuat saringan kesihatan […]

Kenyataan Akhbar KPK 23 Februari 2020 – Pelaksanaan Survelan Penyakit Coronavirus 2019 (Covid-19) Bagi Mengesan Kes dalam Masyarakat Tempatan dan Situasi Terkini Jangkitan di Malaysia

Sehingga 23 Februari 2020, secara kumulatif Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) telah melaporkan sebanyak dua puluh dua (22) kes COVID-19. Daripada jumlah tersebut, dua puluh (20) kes merupakan kes import – iaitu kes yang mempunyai sejarah perjalanan dari atau tinggal di luar negara, khususnya dari negara China. Baki dua […]