Day: March 5, 2020

Kenyataan Akhbar KPK 5 Mac 2020 – Situasi Semasa Jangkitan Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) di Malaysia & Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Kluster Penyakit Coronavirus (COVID-19) Bil. 2 Tahun 2020

Sebentar tadi Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Kluster Penyakit Coronavirus (COVID-19) Bilangan 2 Tahun 2020 yang dipengerusikan Ketua Setiausaha Negara telah diadakan bersama pelbagai agensi yang berkaitan. STATUS TERKINI KES COVID-19 DI MALAYSIA Adalah dimaklumkan bahawa terdapat lima (5) kes baharu (kes ke-51, kes ke-52, kes ke-53, kes ke-54, kes […]