Communicable disease

Kenyataan Akhbar KPK 21 Mac 2020 - Situasi Semasa Jangkitan Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) di Malaysia

STATUS TERKINI KES COVID-19 YANG DISCAJ

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan bahawa terdapat 27 kes yang telah pulih dan dibenarkan discaj pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dari COVID-19 dan telah discaj daripada wad adalah sebanyak 114 kes.

STATUS TERKINI KES COVID-19 DI MALAYSIA

Sehingga 21 Mac 2020 jam 12:00 tengah hari, terdapat 153 kes baharu yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 1,183 kes. Berdasarkan siasatan awal, daripada 153 kes baharu yang dilaporkan hari ini, sebanyak 90 kes adalah berkaitan dengan kluster perhimpunan tabligh di Masjid Jamek Seri Petaling. 60 kes lagi adalah berkaitan dengan lain-lain kluster dan masih lagi dalam siasatan untuk kepastian.

21 mac - peta

Sehingga kini, seramai 37 kes positif COVID-19 sedang dirawat di Unit Rawatan Rapi (ICU). Daripada jumlah tersebut, 23 kes memerlukan bantuan pernafasan.

Dukacita dimaklumkan sepanjang tempoh 24 jam yang lalu, terdapat dua (2) kematian berkaitan COVID-19 telah dilaporkan ke Crisis Preparedness and Response Centre (CPRC) Kebangsaan. Pelaporan terbaru ini menjadikan jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia sebanyak empat (4) sehingga kini:

  • Kes kematian ketiga adalah telah dimaklumkan oleh melalui siaran di laman Facebook Ketua Pengarah Kesihatan malam tadi. Ia melibatkan kes ke-152 yang merupakan lelaki warganegara Malaysia berumur 58 tahun daripada kluster jemaah tabligh dan dirawat di Unit Rawatan Rapi (ICU), Hospital Tawau. Beliau telah disahkan meninggal dunia pada 20 Mac 2020 pada jam 6:27 petang.
  • Kes keempat yang seterusnya dilaporkan melibatkan kes ke-238 yang merupakan lelaki warganegara Malaysia berumur 50 tahun daripada kluster jemaah tabligh. Beliau telah dimasukkan ke Hospital Melaka pada 12 Mac 2020 dengan gejala Severe Acute Respiratory Infection. Beliau telah diberikan bantuan mesin pernafasan pada hari kelima kemasukan di wad isolasi dan ketika dalam penjagaan di ICU. Kesihatan beliau merosot hari demi hari sejak kemasukan dan telah disahkan meninggal dunia pada 21 Mac 2020 jam 1:30 pagi.

PENULARAN JANGKITAN COVID-19 DALAM KALANGAN ANGGOTA KESIHATAN 

Sehingga kini, 19 kakitangan KKM dan 5 petugas daripada fasiliti kesihatan swasta telah disahkan dijangkiti COVID-19. Dua (2) daripada 19 orang kakitangan KKM tersebut kini sedang dirawat di ICU. Punca jangkitan bagi kesemua 19 anggota kesihatan KKM terbabit BUKAN disebabkan oleh ketidakpatuhan mereka semasa mengendalikan kes COVID-19 di peringkat fasiliti masing-masing. Hasil siasatan yang dijalankan mendapati kesemua mereka merupakan kontak rapat generasi pertama dan kedua melibatkan kluster jemaah tabligh.

Sehingga 14 Mac 2020, bilangan anggota KKM yang telah menjalani ujian saringan pengesanan COVID-19 adalah seramai 337 orang. Dari jumlah tersebut, 251 adalah didapati negatif – manakala baki 86 lagi masih menunggu keputusan (pending).

KKM ingin mengingatkan kepada semua petugas kesihatan dan perubatan yang mengendalikan pesakit mengenai kepentingan untuk menggunakan penutup mulut dan hidung (face mask). Begitu juga, mereka perlu sentiasa menjaga kebersihan, khususnya dengan mencuci tangan dengan cara yang betul dan lebih kerap.

PENGESANAN PARA PESERTA YANG MENYERTAI MAJLIS PERHIMPUNAN TABLIGH  DALAM KALANGAN PELARIAN DAN PENCARI SUAKA (ASYLUM SEEKER)

KKM bekerjasama rapat dengan pihak United Nations High Commission for Refugees (UNHCR) bagi memastikan golongan pelarian dan pencari suaka (asylum seeker) turut diliputi dalam aktiviti pencegahan dan kawalan yang dilaksanakan oleh pihak Kerajaan. Ini bagi mengekang sebarang penularan jangkitan yang berpotensi berlaku di dalam masyarakat.

Bagi mengesan para peserta yang menyertai majlis perhimpunan tabligh melibatkan golongan ini – pihak UNHCR turut bekerjasama dengan pihak IMAM Response and Relief Team (IMARET), Malaysian Relief Agency dan MERCY Malaysia; selaku rakan kongsi pertubuhan bukan kerajaan (NGO) mereka. KKM turut serta dalam menjalankan aktiviti ini melalui penglibatan anggota di peringkat Pejabat Kesihatan Daerah.

Pasukan bersama berkenaan akan menyalurkan maklumat mengenai jangkitan COVID-19 kepada golongan pelarian dan pencari suaka (asylum seeker). Mereka turut memberikan penerangan mengenai kepentingan mendapatkan rawatan segera sekiranya mengalami gejala jangkitan COVID-19, walaupun mereka tidak menyertai perhimpunan tersebut. Ini mengambilkira mereka tinggal dalam komuniti yang kecil dan sentiasa berinteraksi rapat.

SUMBER MAKLUMAT KKM MENGENAI JANGKITAN COVID-19

Sekiranya tidak sihat, hubungi virtual health advisory dan ikuti sesi Webinar yang akan diadakan setiap hari bermula pada jam 9.00 pagi melalui pautan berikut bagi mendapatkan khidmat rundingan:

http://www.doctoroncall.com.my/coronavirus

Orang awam juga boleh menghubungi talian Crisis Preparedness and Response Centre (CPRC) Kebangsaan, KKM. Maklumat lanjut mengenai kejadian COVID-19 di Malaysia boleh juga didapati melalui saluran telegram CPRC Kementerian Kesihatan Malaysia;

KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan ini melalui segala maklumat yang diperolehi dan akan dimaklumkan kepada rakyat dari semasa ke semasa.

Sekian, terima kasih.

DATUK DR. NOOR HISHAM ABDULLAH

KETUA PENGARAH KESIHATAN

 

21 Mac 2020 @ 3.30 petang

 

 

BILANGAN KES COVID-19 MENGIKUT NEGERI DI MALAYSIA

(SEHINGGA 21 MAC 2020, JAM 12:00 TENGAH HARI)

NEGERI BILANGAN KES
PERLIS 9
KEDAH 47
PULAU PINANG 50
PERAK 55
SELANGOR 292
NEGERI SEMBILAN 70
MELAKA 22
JOHOR 129
PAHANG 37
TERENGGANU 27
KELANTAN 61
SABAH 136
SARAWAK 68
WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR 166
WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA 9
WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN 5
JUMLAH KESELURUHAN 1,183

 


 

UPDATES ON THE CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

SITUATION IN MALAYSIA

 

Current Status of Confirmed COVID-19 Cases Who Have Recovered

21 March 2020 – The Ministry of Health (MOH) would like to inform that 27 cases have fully recovered and discharged well today. Cumulatively, 114 confirmed COVID-19 cases have fully recovered and discharged well.

Current Situation of COVID-19 in Malaysia

21 March 2020, 12 pm – A total of 153 additional confirmed COVID-19 cases were reported to the National Crisis Preparedness and Response Centre (CPRC) MOH today. Cumulatively there are now 1,183 confirmed COVID-19 cases in Malaysia. Based on preliminary investigation, of these 153 additional confirmed cases, 90 cases are related to the Tabligh gathering in Seri Petaling mosque.

Currently, 37 confirmed COVID-19 cases are receiving treatment in intensive care units (ICU). Of these, 23 cases are on ventilation support.

Regretfully, two (2) additional COVID-19 deaths (Case 152 and Case 238) were reported to the National CPRC MOH in the past 24 hours. Cumulatively, there are now four (4) COVID-19 deaths in Malaysia:

  1. Case 152 has been reported yesterday evening by the Director General of Health through a Facebook posting. He is a 58 year-old Malaysian man from the Tabligh gathering cluster and was treated in the ICU in Tawau Hospital, Sabah. He was pronounced dead on 20 March 2020 at 6.27 pm.
  2. Case 238 is a 50 year-old Malaysian man, also from the Tabligh gathering cluster. He was admitted into Melaka Hospital on 12 March 2020 with symptoms of Severe Acute Respiratory Infection. He was put on ventilation support on day five of admission into the isolation ward and while in the ICU. His condition deteriorated and he was pronounced dead on 21 March 2020 at 1.30 am.

Spread of COVID-19 Infection Amongst Healthcare Workers

To date, a total of 19 MOH healthcare workers (HCWs) and 5 HCWs from private healthcare facilities have been diagnosed with COVID-19. Of the 19 MOH HCWs, two (2) are currently in the ICU. The sources of infection for all these HCWs were not due to non-compliance to guidelines in managing COVID-19 cases in their respective healthcare facilities. Investigations found that they were all the first- and second-generation close contacts to the Tabligh gathering cluster.

As of 14 March 2020, a total of 337 MOH HCW have been tested for COVID-19. Of these, 251 HCWs were found to be negative, with the remaining 86 with results pending.

MOH reminds all HCWs managing patients on the importance of using facemasks, maintaining good personal hygiene, particularly washing hands correctly and more frequently.

Investigation and Contact Tracing of Individuals Who Participated in the Tabligh Gathering Amongst Refugees and Asylum Seekers

MOH is working closely with the United Nations High Commission for Refugees (UNHCR) to ensure that refugees and asylum seekers are also covered in the preventive and control activities undertaken by the Government. This is to prevent any potential spread of infection in the community.

To track down individuals involved with the Tabligh gathering within this group of people, UHNCR has collaborated with IMARET, the Malaysian Relief Agency and MERCY Malaysia as their Non-Governmental Organisation (NGO) partners. MOH is also involved through the involvement of HCWs at the District Health Office level.

These joint teams will channel information about the COVID-19 infection to refugees and asylum seekers. This includes the importance of seeking early treatment if unwell with respiratory tract infection symptoms, even if they did not attend the gathering. This takes into account that they live in small communities and have close interactions.

Source of Information on COVID-19 from MOH

If unwell, please contact the Virtual Health Advisory for advice, and join the webinar session that is held daily starting at 9:00 am via the following link:

http://www.doctoroncall.com.my/coronavirus

The public can also contact the National CPRC MOH hotline. Further information on the COVID-19 situation in Malaysia is also available through the National CPRC MOH Telegram channel .

MOH will continue to monitor the development of the COVID-19 situation based on all available information, and the public will be continuously updated on the latest information.

Thank you.

 

Datuk Dr Noor Hisham Abdullah

Director General of Health Malaysia

21 March 2020 @ 3.30 pm

 

NUMBER OF CONFIRMED COVID-19 CASES IN MALAYSIA, BY STATES

(CUMULATIVE, AS OF 21 MARCH 2020, 12 PM)

STATE NO. OF CASES
PERLIS 9
KEDAH 47
PULAU PINANG 50
PERAK 55
SELANGOR 292
NEGERI SEMBILAN 70
MELAKA 22
JOHOR 129
PAHANG 37
TERENGGANU 27
KELANTAN 61
SABAH 136
SARAWAK 68
WP KUALA LUMPUR 166
WP PUTRAJAYA 9
WP LABUAN 5
TOTAL 1,183

Categories: Communicable disease, Press

Tagged as: