Communicable disease

Kenyataan Akhbar KPK 25 Mac 2020 -Situasi Semasa Jangkitan Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) di Malaysia

STATUS TERKINI KES DISAHKAN COVID-19 YANG TELAH PULIH

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan bahawa terdapat 16 kes yang telah pulih dan dibenarkan discaj pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dari COVID-19 dan telah discaj daripada wad adalah sebanyak 199 kes.

STATUS TERKINI KES COVID-19 DI MALAYSIA

Sehingga 25 Mac 2020 pukul 12:00 tengah hari, terdapat 172 kes baharu yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 1,796 kes.

Berdasarkan siasatan awal, daripada 172 kes baharu yang dilaporkan hari ini, sebanyak 71 kes adalah berkaitan dengan kluster perhimpunan di Seri Petaling. Manakala baki 101 kes masih lagi dalam siasatan dan mungkin berkaitan dengan lain-lain kluster.

Sehingga kini, seramai 45 kes positif COVID-19 sedang dirawat di Unit Rawatan Rapi (ICU). Daripada jumlah tersebut, 34 kes memerlukan bantuan pernafasan.

Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke Crisis Preparedness and Response Centre (CPRC) Kebangsaan, dukacita dimaklumkan bahawa sehingga kini terdapat pertambahan empat (4) lagi kes kematian berkaitan COVID-19.

Pelaporan terbaru ini dan satu (1) pelaporan melalui siaran di laman Facebook Ketua Pengarah Kesihatan malam tadi, menjadikan jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 19 kes:

 • Kes kematian ke-16 merupakan kes ke-1334, lelaki warganegara Malaysia berumur 75 tahun. Beliau mempunyai latar belakang penyakit kronik. Beliau dirawat di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan pada 16 Mac 2020 sebelum dipindahkan ke Hospital Kuala Lumpur pada 18 Mac 2020. Kesihatan beliau merosot dan telah diberi bantuan pernafasan di ICU dan kemudiannya disahkan meninggal dunia pada 24 Mac 2020, jam 7.40 malam.
 • Kes kematian ke-17 merupakan kes ke-1251, lelaki warganegara Malaysia berumur 66 tahun. Beliau mempunyai latar belakang penyakit kronik. dan disyaki mempunyai sejarah kontak dengan kes positif COVID-19. Beliau telah dirawat di Hospital Pakar Sultanah Fatimah, Johor pada 20 Mac 2020. Kesihatan beliau merosot dan telah diberi bantuan pernafasan di ICU dan kemudiannya disahkan meninggal dunia pada 25 Mac 2020, jam 4.10 pagi.
 • Kes kematian ke-18 merupakan kes ke-1625, lelaki warganegara Malaysia berumur 56 tahun. Beliau mempunyai latar belakang penyakit kronik. Beliau dirawat di Hospital Sultan Ismail, Johor pada 20 Mac 2020. Beliau disahkan meninggal dunia pada 23 Mac 2020, jam 2.00 pagi.
 • Kes kematian ke-19 merupakan kes ke-1246, perempuan warganegara Malaysia berumur 68 tahun. Beliau telah dirawat di Hospital Sultanah Nora Ismail, Johor pada 19 Mac 2020. Kesihatan beliau merosot dan telah diberi bantuan pernafasan di ICU dan kemudiannya disahkan meninggal dunia pada 25 Mac 2020, jam 12.53 pagi.

KKM ingin mengucapkan takziah kepada ahli keluarga tersebut.

ANGGOTA KESIHATAN DAN POTENSI JANGKITAN COVID-19

KKM mengambil maklum bahawa anggota barisan hadapan sangat komited dalam memberikan perkhidmatan perubatan dan kesihatan yang terbaik kepada semua rakyat Malaysia bagi menghadapi kejadian pandemik COVID-19 ini.

Namun begitu, sehingga 25 Mac 2020 pukul 12:00 tengah hari, dilaporkan bahawa terdapat 73 anggota kesihatan KKM yang dikesan positif COVID-19.

Berdasarkan siasatan, punca jangkitan bagi kesemua anggota kesihatan ini BUKAN disebabkan oleh pengendalian kes positif COVID-19 di fasiliti Kesihatan KKM.

Daripada jumlah tersebut, didapati punca jangkitan bagi 47 kes (64.4%) adalah berkaitan dengan majlis perkahwinan yang juga dihadiri oleh mereka yang menghadiri perhimpunan tabligh. Lain-lain punca adalah seperti sejarah melawat ke luar negara dan dari kontak keluarga yang positif COVID-19.

Untuk makluman, seramai 1,895 anggota kesihatan KKM yang menguruskan pesakit COVID-19 di fasiliti kesihatan KKM telah menjalani ujian pengesahan, di mana 1,187 orang adalah negatif manakala 708 lagi masih menunggu keputusan dan TIADA yang dikesan positif.

Semua anggota kesihatan dan barisan hadapan (frontliners) dinasihati untuk mengamalkan langkah-langkah pencegahan seperti yang telah disarankan terutamanya dalam memastikan tangan sentiasa bersih, mengamalkan jarak sosial (social distancing) dan pemakaian alat pelindung diri (PPE) mengikut keperluan.

Adalah dipohon agar semua anggota kesihatan dan barisan hadapan (frontliners) untuk memaklumkan Ketua Jabatan masing-masing sekiranya terlibat secara langsung atau mempunyai kontak dengan peserta yang menghadiri:

 • program Ijtimak di Seri Petaling dari 27 Februari 2020 sehingga 3 Mac 2020; atau
 • majlis perkahwinan pada 6 Mac 2020 di Bangi atau majlis perkahwinan pada 7 Mac 2020 di Putrajaya yang dihadiri oleh anggota kesihatan.

NASIHAT KESIHATAN BERKAITAN COVID-19

Perintah Kawalan Pergerakan telah dilaksanakan bermula 18 Mac dan kini dipanjangkan tempoh sehingga 14 April 2020. Justeru, KKM ingin menasihatkan orang ramai agar terus mengekalkan jarak sosial (social distancing) lebih dari satu (1) meter antara satu sama lain. Orang ramai digalakkan untuk melakukan aktiviti indoor bersama ahli keluarga seperti melakukan senaman.

Sekiranya diperlukan khidmat nasihat, orang ramai boleh menghubungi virtual health advisory dari 8.30 pagi hingga 5.00 petang setiap hari dan mengikuti sesi Facebook live KKM dari 10.00 pagi hingga 10.30 pagi dan Facebook live DoctorOnCall Dari 3.00 petang hingga 3.30 petang yang akan diadakan dari hari Isnin sehingga Jumaat .

Orang awam juga boleh menghubungi talian CPRC Kebangsaan, KKM. Maklumat lanjut mengenai kejadian COVID-19 di Malaysia boleh juga didapati melalui saluran telegram CPRC Kementerian Kesihatan Malaysia;

https://t.me/cprckkm

KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan ini melalui segala maklumat yang diperolehi dan akan dimaklumkan kepada rakyat dari semasa ke semasa dalam  laman sesawang KKM;

http://www.moh.gov.my/index.php

 

Sekian, terima kasih.

DATUK DR. NOOR HISHAM ABDULLAH

KETUA PENGARAH KESIHATAN

 

25 Mac 2020 @ 5:00 petang

 

BILANGAN KES COVID-19 MENGIKUT NEGERI DI MALAYSIA

(SEHINGGA 25 MAC 2020, JAM 12:00 TENGAH HARI) 

NEGERI BILANGAN KES BAHARU BILANGAN KES KUMULATIF
PERLIS 1 10
KEDAH 5 69
PULAU PINANG 2 70
PERAK 30 128
SELANGOR 54 435
NEGERI SEMBILAN 14 123
MELAKA 2 33
JOHOR 34 196
PAHANG 8 64
TERENGGANU 0 38
KELANTAN 6 84
SABAH 0 170
SARAWAK 2 85
W.P. KUALA LUMPUR 13 270
W.P. PUTRAJAYA 1 16
W.P. LABUAN 0 5
JUMLAH KESELURUHAN 172 1,796

 

 ____________________________________________________________________________________________

 

PRESS STATEMENT

MINISTRY OF HEALTH MALAYSIA

UPDATES ON THE CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

SITUATION IN MALAYSIA

Current Status of Confirmed COVID-19 Cases Who Have Recovered

25 March 2020 – The Ministry of Health (MOH) would like to inform that 16 cases have fully recovered and discharged well today. Cumulatively, 199 confirmed COVID-19 cases have fully recovered and discharged well.

Current Situation of COVID-19 in Malaysia

25 March 2020, 12 pm – A total of 172 additional confirmed COVID-19 cases were reported to the National Crisis Preparedness and Response Centre (CPRC) MOH today. Cumulatively there are now 1,796 confirmed COVID-19 cases in Malaysia. Based on preliminary investigations, of these 172 additional confirmed cases, 71 cases are related to the Tabligh gathering in Seri Petaling mosque. The remaining 101 cases are related to other clusters.

Currently, 45 confirmed COVID-19 cases are receiving treatment in intensive care units (ICU), and of these, 34 cases are on ventilation support.

Regretfully, four (4) additional COVID-19 deaths were reported to the National CPRC MOH. Of these, one death was already reported last night through a posting on the Director General of Health’s Facebook. Cumulatively, there are now 19 COVID-19 deaths in Malaysia:

 1. Death #16: Case 1,334 is a 75 year-old Malaysian man. He has a history of chronic diseases. He was admitted into Tuanku Mizan Army Hospital on 16 March 2020 before being transferred to Kuala Lumpur Hospital on 18 March 2020. His condition deteriorated and was given ventilation support in ICU. He was pronounced dead on 24 March 2020 at 7.40 pm.
 1. Death #17: Case 1,251 is a 66 year-old Malaysian man. He has a history of chronic diseases and suspected to have close contact to a confirmed COVID-19 case. He was admitted into Sultanah Fatimah Hospital, Muar on 20 March 2020, His condition deteriorated and was given ventilation support in ICU. He was confirmed positive with COVID-19 on 21 March 2020. He was pronounced dead on 25 March 2020 at 4.10 am.
 1. Death #18: Case 1,625 is a 56 year-old Malaysian man. He has a history of chronic diseases. He was admitted into Sultan Ismail Hospital, Johor on 20 March 2020, He was pronounced dead on 23 March 2020 at 2.00 am.
 1. Death #19: Case 1,246 is a 68 year-old Malaysian woman. She was admitted into Sultanah Nora Ismail Hospital, Johor on 19 March 2020. Her condition deteriorated and was given ventilation support in ICU. She was pronounced dead on 25 March 2020 at 12.53 am.

MOH conveys condolences to all family members.

Healthcare Workers and Risk of COVID-19 Infection

MOH acknowledges that frontline healthcare workers (HCWs) are fully committed to providing the best medical and health services to all Malaysians in the face of this COVID-19 pandemic.

However, as of 25 March 2020, 12 pm, a total of 73 MOH HCWs have been reported to be positive for COVID-19. Based on investigations, the sources of infection for all these HCWs were NOT due from managing confirmed COVID-19 cases in MOH healthcare facilities. Of these 73 cases, 47 cases (64.4%) were related to a wedding function that was also attended by individuals who attended the Tabligh gathering. Other sources of infection include history of travelling overseas and confirmed COVID-19 cases amongst family members.

A total of 1,895 MOH HCWs managing confirmed COVID-19 cases in MOH healthcare facilities have been tested for COVID-19. Of these, 1,187 HCWs were found to be negative, with the remaining 708 with results pending and none has been found to be positive.

MOH advises all HCWs and frontliners to constantly practice preventive and precautionary measures as recommended, in particular always maintain hand cleanliness, practice social distancing and use personal protective equipment (PPE) as required.

MOH also requests that all HCWs and frontliners to inform their respective Heads of Department if they were directly involved or have any contact with individuals who attended:

 • Tabligh gathering at Seri Petaling mosque from 27 February 2020 to 3 March 2020; or
 • Wedding receptions on 6 March 2020 in Bangi or on 7 March 2020 in Putrajaya that were attended by HCWs.

Health Advisory on COVID-19

The Movement Control Order that is currently enforced from 18 March 2020 has just been extended to 14 April 2020. Therefore, MOH advises the public to continue to maintain social distancing of more than one metre from other individuals. The public is also encouraged to do indoor activities with family members such as indoor exercises.

For medical or health advice, the public can contact the Virtual Health Advisory from 8.30 am to 5.00 pm daily, and also join the MOH Facebook Live session from 10.00 am to 10.30 am and DoctorOnCall Facebook Live sessions from 3.00 pm to 3.30 pm, Monday to Friday.

The public can also contact the National CPRC MOH hotline. Further information on the COVID-19 situation in Malaysia is also available through the National CPRC MOH Telegram channel:

https://t.me/cprckkm.

MOH will continue to monitor the development of the COVID-19 situation based on all available information, and the public will be continuously updated on the latest information through MOH’s website:

http://www.moh.gov.my/index.php

Thank you.

Datuk Dr Noor Hisham Abdullah

Director General of Health Malaysia

25 March 2020 @ 5.00 pm

 

Number of Confirmed COVID-19 Cases in Malaysia, by States

(Cumulative, as of 25 March 2020, 12 pm)

State No. of New Cases Cumulative
Perlis 1 10
Kedah 5 69
Pulau Pinang 2 70
Perak 30 128
Selangor 54 435
Negeri Sembilan 14 123
Melaka 2 33
Johor 34 196
Pahang 8 64
Terengganu 0 38
Kelantan 6 84
Sabah 0 170
Sarawak 2 85
WP Kuala Lumpur 13 270
WP Putrajaya 1 16
WP Labuan 0 5
Total 172 1,796