Communicable disease

Kenyataan Akhbar KPK 1 April 2020 -Situasi Semasa Jangkitan Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) di Malaysia

STATUS TERKINI KES DISAHKAN COVID-19 YANG TELAH PULIH

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan bahawa terdapat 108 kes yang telah pulih dan dibenarkan discaj pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dari COVID-19 dan telah discaj daripada wad adalah sebanyak 645 kes (22.2 peratus daripada jumlah keseluruhan kes).

STATUS TERKINI KES COVID-19 DI MALAYSIA

Sehingga 1 April 2020 pukul 12:00 tengah hari, terdapat 142 kes baharu yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 2,908 kes.

Sehingga kini, seramai 102 kes positif COVID-19 sedang dirawat di Unit Rawatan Rapi (ICU). Daripada jumlah tersebut, 66 kes memerlukan bantuan pernafasan.

w

Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke Crisis Preparedness and Response Centre (CPRC) Kebangsaan, dukacita dimaklumkan bahawa sehingga kini terdapat pertambahan dua (2) lagi kes kematian berkaitan COVID-19. Justeru, jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 45 kes (1.55 peratus daripada jumlah keseluruhan kes):

 • Kes kematian ke-44 (kes ke-193) merupakan perempuan warganegara Malaysia berumur 80 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi dan penyakit jantung. Beliau mempunyai sejarah kontak rapat dengan kes positif COVID-19 (kes ke-115). Beliau telah dirawat di Hospital Kuala Lumpur pada 13 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 31 Mac 2020 jam 4.30 pagi.
 • Kes kematian ke-45 (kes ke-1053) merupakan lelaki warganegara Malaysia berumur 62 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis dan darah tinggi. Beliau mempunyai sejarah kontak rapat dengan kes positif COVID-19 (kes ke-486). Beliau telah dirawat di Hospital Kuala Lumpur pada 17 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 31 Mac 2020 jam 10.46 malam.

KKM mengucapkan takziah kepada ahli keluarga mereka.

STATUS SUKARELAWAN UNTUK BERKHIDMAT DI HOSPITAL KKM SERTA PUSAT KUARANTIN DAN RAWATAN COVID-19 BERISIKO RENDAH SEMASA WABAK COVID-19

Buat masa ini terdapat keseluruhan 2,359 orang sukarelawan yang telah menawarkan diri daripada pelbagai kategori yang terdiri daripada:

 • 65 orang Pakar Perubatan pelbagai bidang;
 • 159 orang Pegawai Perubatan;
 • 909 orang Jururawat;
 • 220 orang Juruteknologi Makmal Perubatan;
 • 704 orang Penolong Pegawai Perubatan;
 • 106 orang Juru X-ray;
 • 56 orang Fisioterapi;
 • 70 orang Pegawai Sains (Mikrobiologi);
 • 7 orang Pegawai Farmasi;
 • 44 orang Penolong Pegawai Farmasi;
 • 11 orang Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan;
 • 2 orang Pegawai Psikologi; dan
 • 6 orang Kaunselor

Ringkasan keseluruhan yang terkini adalah seperti di bawah:

Jadual 1: Senarai Pakar Perubatan mengikut bidang kepakaran

Negeri Pilihan Bertugas: Perubatan Kecemasan Perubatan Dalaman Lain lain Anestesiologi Jumlah
WPKL/Putrajaya 5 6 11
Wilayah Persekutuan Labuan 1 1
Selangor 1 7 6 11 25
Sarawak 1 1
Sabah 1 1
Perak 1 1 2
Penang 2 1 3
Pahang 2 2
Negeri Sembilan 1 1 2
Melaka 1 2 3
Kelantan 1 1 2
Kedah 1 2 1 4
Johor 1 4 1 2 8
JUMLAH KESELURUHAN 2 15 21 27 65

Jadual 2: Bilangan keseluruhan pegawai perubatan sukarelawan mengikut tempat asal bertugas dan status terkini pekerjaan.

Pegawai Perubatan BILANGAN
Hospital Swasta 16
Klinik Swasta 44
Pesara 5
Telah Berhenti (Resigned) 55
Universiti Awam 30
Universiti Swasta 9
JUMLAH 159

Jadual 3: Bilangan keseluruhan paramedik sukarelawan mengikut jawatan

SKIM PERKHIDMATAN BILANGAN
Jururawat 909
Juruteknologi Makmal Perubatan 220
Penolong Pegawai Perubatan 704
Juru X-Ray (Diagnostik) 106
Pegawai Fisioterapi 56
Pegawai Sains Mikrobiologi 70
Farmasi 7
Penolong Pegawai Farmasi 44
Safety & Health Officer 11
Pegawai Psikologi 2
Kaunselor 6
JUMLAH 2,135

KKM sangat menghargai perkhidmatan sukarelawan kesihatan dan perubatan dari pelbagai peringkat dan profession dalam menangani penularan kejadian COVID-19 di Malaysia. Dalam masa yang sama, KKM sedang dalam perbincangan dengan agensi pusat untuk segera memperhalusi mekanisma lantikan secara kontrak bagi pengamal profession perubatan yang berhasrat untuk berkhidmat dengan KKM dalam tempoh penularan jangkitan COVID-19 ini.

KKM sangat mengalu-alukan lebih ramai sukarelawan dan mereka yang ingin berkhidmat dengan KKM untuk tampil menyertai pasukan bantuan kesihatan dan perubatan COVID-19 dengan mengisi Borang Pendaftaran Anggota Sukarelawan Pasukan Bantuan Kesihatan Dan Perubatan COVID-19 seperti di bawah:

NASIHAT KESIHATAN BERKAITAN COVID-19

KKM ingin mengucapkan terima kasih di atas keprihatinan sesetengah pihak dalam berkongsi maklumat berkaitan pemakanan sihat bagi melawan virus SARS-CoV-2 dan jangkitan wabak COVID-19. Namun demikian, pihak KKM mendapati terlalu banyak dakwaan dan testimoni yang menyatakan pengambilan sesuatu jenis makanan, suplemen atau amalan perubatan tertentu yang berkemampuan menyembuhkan jangkitan COVID-19 ini.

Untuk makluman, setakat hari ini, belum ada sebarang kajian saintifik yang dapat membuktikan mana-mana jenis makanan atau perubatan tradisional yang boleh menghalang jangkitan virus ini. Bagi memastikan tubuh mampu melawan penyakit dengan baik, pastikan setiap hidangan makanan yang diambil adalah sihat, seimbang dan pelbagai.

Tiga (3) amalan pemakanan sihat yang perlu diberi perhatian adalah memastikan:

 • Pengambilan sayur-sayuran sebanyak tiga (3) hidangan setiap hari
 • Pengambilan buah-buahan segar sebanyak dua (2) hidangan setiap hari
 • Minum air kosong sebanyak lapan (8) gelas atau dua (2) liter sehari

Selain itu, pastikan setiap hidangan makanan yang diambil mengandungi sumber karbohidrat seperti nasi, roti, mi dan sumber protein seperti ayam, ikan, daging dan kekacang.

Pihak KKM berharap semua sama-sama mengamalkan pemakanan yang sihat ini di samping mengambil langkah-langkah kesihatan lain seperti kerap cuci tangan dengan sabun dan mengamalkan jarakkan sosial (social distancing).

Untuk mendapatkan maklumat yang betul dan terkini, layari portal rasmi KKM; http://moh.gov.my/index.php atau Bahagian Pemakanan; http://nutrition.moh.gov.my/

Sekiranya diperlukan khidmat nasihat, orang awam boleh menghubungi virtual health advisory dari 8.30 pagi hingga 5.00 petang setiap hari dan mengikuti sesi Facebook live KKM dari 10.00 pagi hingga 10.30 pagi dan Facebook live DoctorOnCall dari 3.00 petang hingga 3.30 petang yang akan diadakan dari hari Isnin sehingga Jumaat.

Orang awam juga boleh menghubungi talian CPRC Kebangsaan, KKM. Maklumat lanjut mengenai kejadian COVID-19 di Malaysia boleh juga didapati melalui saluran telegram CPRC Kementerian Kesihatan Malaysia; 

WhatsApp Image 2020-04-01 at 1.44.31 PM

Sumber: Institute of Economic Research (MIER)

Malaysian Institute of Economic Research (MIER) telah melakukan perbandingan trajektori yang diunjurkan oleh mereka (garisan merah) berbanding kes sebenar yang dilaporkan sehingga 31 Mac 2020 (garisan biru). Perbandingan ini adalah selari dengan kenyataan KKM semalam, di mana ianya mungkin menunjukkan tanda awal daripada aktiviti yang dijalankan oleh KKM dan pelbagai agensi dalam tempoh satu bulan kebelakangan ini. Namun begitu, tempoh dua minggu yang seterusnya adalah mustahak, di mana ia akan menentukan samada tindakan yang diambil oleh kerajaan setakat ini memberi impak yang diharapkan.

KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan ini melalui segala maklumat yang diperolehi dan akan dimaklumkan kepada rakyat dari semasa ke semasa.

Sekian, terima kasih.

DATUK DR. NOOR HISHAM ABDULLAH

KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA

 

1 April 2020 @ 5.00 petang

 

BILANGAN KES COVID-19 MENGIKUT NEGERI DI MALAYSIA

(SEHINGGA 1 APRIL 2020, JAM 12:00 TENGAH HARI)

NEGERI  

BILANGAN KES BAHARU

BILANGAN KES KUMULATIF
PERLIS 0 12
KEDAH 2 79
PULAU PINANG 2 96
PERAK 5 194
SELANGOR 22 726
NEGERI SEMBILAN 8 189
MELAKA 11 63
JOHOR 19 368
PAHANG 9 111
TERENGGANU 1 48
KELANTAN 3 134
SABAH 3 209
SARAWAK 32 188
W.P. KUALA LUMPUR 25 455
W.P. PUTRAJAYA 0 26
W.P. LABUAN 0 10
JUMLAH KESELURUHAN 142 2,908

 

 ____________________________________________________________________________________________

PRESS STATEMENT

MINISTRY OF HEALTH MALAYSIA

UPDATES ON THE CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

SITUATION IN MALAYSIA

Current Status of Confirmed COVID-19 Cases Who Have Recovered

1 April 2020 – The Ministry of Health (MOH) would like to inform that 108 cases have fully recovered and discharged well today. Cumulatively, 645 confirmed COVID-19 cases have fully recovered and discharged well (22.2% of total cumulative cases).

Current Situation of COVID-19 in Malaysia

1 April 2020, 12 pm – A total of 142 additional confirmed COVID-19 cases were reported to the National Crisis Preparedness and Response Centre (CPRC) MOH today. Cumulatively there are now 2,908 confirmed COVID-19 cases in Malaysia.

Currently, 102 confirmed COVID-19 cases are receiving treatment in intensive care units (ICU), and of these, 66 cases are on ventilation support.

d

Regretfully, two (2) additional COVID-19 deaths were reported to the National CPRC MOH. Cumulatively, there are now 45 COVID-19 deaths in Malaysia (1.55% of total cumulative cases):

 1. Death #44: Case 193 is an 80 year-old Malaysian woman who has a history of diabetes, hypertension and heart disease. She was a close contact to Case 115. She was admitted into Kuala Lumpur Hospital on 13 March 2020. She was pronounced dead on 31 March 2020 at 4.30 am.
 2. Death #45: Case 1,053 is a 62 year-old Malaysian man who has a history of diabetes and hypertension. He was a close contact to Case 486. He was admitted into Kuala Lumpur Hospital on 17 March 2020 and was pronounced dead on 31 March 2020 at 10.46 pm.

MOH conveys condolences to all of the family members.

Status of Volunteers at MOH Hospitals, Quarantine and Low-Risk COVID-19 Patients Treatment Centres

Currently, there are 2,359 volunteers from various categories including:

 • 65 Clinical Specialists in various fields
 • 159 Medical Officers
 • 909 Nurses
 • 220 Medical Laboratory Technologists
 • 704 Assistant Medical Officers
 • 106 Radiologists
 • 56 Physiotherapists
 • 70 Science Officers (Microbiology)
 • 7 Pharmacists
 • 44 Assistant Pharmacists
 • 11 Occupational Safety and Health Officers
 • 2 Psychologists
 • 6 Counsellors

The more detailed summaries of volunteers are shown in the following tables:

Table 1: Number of Clinical Specialists by specialities

State Emergency Medicine Internal Medicine Others Anaesthe-siology Total
WPKL & Putrajaya - - 5 6 11
WP Labuan - - 1 - 1
Selangor 1 7 6 11 25
Sarawak - - 1 - 1
Sabah - - 1 - 1
Perak - - 1 1 2
Penang - 2 1 - 3
Pahang - - - 2 2
Negeri Sembilan - 1 - 1 2
Melaka - - 1 2 3
Kelantan - - 1 1 2
Kedah - 1 2 1 4
Johor 1 4 1 2 8
Total 2 15 21 27 65

Table 2: Number of Volunteer Medical Officers by workplace origin or current work/job status

Workplace origin or current work status Number of MO’s
Private hospitals 16
Private clinics 44
Retirees 5
Previously resigned from public sector 55
Public Universities 30
Private Universities 9
Total 159

Table 3: Number of Volunteer Allied Health Personnel by service schemes

Service scheme No.
Nurse 909
Medical Laboratory Technologists 220
Assistant Medical Officers 704
Radiologists (Diagnostic) 106
Physiotherapists 56
Science Officers (Microbiology) 70
Pharmacists 7
Assistant Pharmacists 44
Occ. Safety and Health Officers 11
Psychologists 2
Counsellors 6
Total 2,135

MOH expresses gratitude for the services of these health and medical volunteers from all levels and professions in managing the COVID-19 situation in Malaysia. Concurrently, MOH is in discussions with the central agency to further refine the contractual appointment mechanism for these healthcare professionals intending to serve MOH during the COVID-19 time period.

MOH welcomes more volunteers and those who wish to serve MOH and join the COVID-19 Health and Medical support team can do so by filling out the online Registration Forms:

Health Advisory on COVID-19

MOH would like to thank concerned parties for sharing nutritional information relating to the SARS-CoV-2 virus and the COVID-19 infection. Unfortunately, MOH has found that these consisted of claims and testimonies of certain types of food, supplements and health practices alleged able to cure and prevent COVID-19 infection.

To date, no scientific study has proven the effectiveness of any kind of food, supplements and traditional therapies against the SARS-CoV-2 virus and the COVID-19 infection. To ensure that our body remains healthy and able to fight the infection optimally, we must take a healthy, balanced and varied diet every day.

The three healthy eating practices that we must give due attention are:

 • Eat three servings of vegetables daily
 • Eat two servings of fresh fruit daily
 • Drink eight glasses of water daily (about 2 litres)

In addition, please ensure that every meal contains carbohydrates such as rice, bread, noodles; and protein such as chicken, fish, meat and legumes.

MOH hopes that all Malaysians practices healthy eating, in addition to practising infection preventive measures such as regular hand washing with water and soap, and practicing social distancing.

For verified and up to date information, please visit the MOH website http://moh.gov.my/index.php or the Nutrition Division, MOH website http://nutrition.moh.gov.my/.

For medical or health advice, the public can contact the Virtual Health Advisory from 8.30 am to 5.00 pm daily, and also join the MOH Facebook live sessions from 10.00 am to 10.30 am and DoctorOnCall Facebook live sessions from 3.00 pm to 3.30 pm, Monday to Friday.

The public can also contact the National CPRC MOH hotline. Further information on the COVID-19 situation in Malaysia is also available through the National CPRC MOH Telegram channel.

WhatsApp Image 2020-04-01 at 1.44.31 PM

Source: Institute of Economic Research (MIER)

The Malaysian Institute of Economic Research (MIER) has compared their expected trajectory (red line) against the actual case reported as of March 31, 2020 (blue line). The comparison is in line with statement made by MOH on March 31, 2020, whereby this may indicate the early sign of positive impact of activities undertaken by the MOH and various agencies over the last one month. However, the next two weeks are crucial, as it will determine whether the actions taken by the government so far have the desired impact.

MOH will continue to monitor the development of the COVID-19 situation based on all available information, and the public will be continuously updated on the latest information.

Thank you.

 

Datuk Dr Noor Hisham Abdullah

Director General of Health Malaysia

1 April 2020 @ 5.00 pm

Number of Confirmed COVID-19 Cases in Malaysia, by States

(Cumulative, as of 1 April 2020, 12 pm)

State No. of New Cases Cumulative
Perlis 0 12
Kedah 2 79
Pulau Pinang 2 96
Perak 5 194
Selangor 22 726
Negeri Sembilan 8 189
Melaka 11 63
Johor 19 368
Pahang 9 111
Terengganu 1 48
Kelantan 3 134
Sabah 3 209
Sarawak 32 188
WP Kuala Lumpur 25 455
WP Putrajaya 0 26
WP Labuan 0 10
Total 142 2,908