Communicable disease

Kenyataan Akhbar KPK 11 April 2020 – Situasi Semasa Jangkitan Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) di Malaysia

STATUS TERKINI KES DISAHKAN COVID-19 YANG TELAH PULIH

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan bahawa terdapat 165 kes yang telah pulih dan dibenarkan discaj pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dari COVID-19 dan telah discaj daripada wad adalah sebanyak 1,995 kes (44.04 peratus daripada jumlah keseluruhan kes).

STATUS TERKINI KES COVID-19 DI MALAYSIA

Sehingga 11 April 2020 pukul 12:00 tengah hari, terdapat 184 kes baharu yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 4,530 kes.

Sehingga kini, seramai 72 kes positif COVID-19 sedang dirawat di Unit Rawatan Rapi (ICU). Daripada jumlah tersebut, 38 kes memerlukan bantuan pernafasan.

NEW-Purple-Update-case-number-covid-19 (1)

Oleh itu, setelah kes kumulatif ditolak dengan kes discaj dan kematian, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 2,462 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan. Mengikut trajektori unjuran KKM, pada 14 April 2020 iaitu apabila tamatnya fasa kedua Perintah Kawalan Pergerakan (PKP), unjuran kes-kes positif dengan kebolehjangkitan adalah dijangka lebih kurang 2,033 kes. Ini tanda-tanda kejayaan PKP fasa pertama dan fasa kedua menurunkan kebolehjangkitan COVID-19 dalam komuniti. Oleh itu, KKM menasihatkan orang ramai untuk terus membantu Kerajaan dalam usaha memutuskan rantaian jangkitan COVID-10 dengan kekal duduk di rumah, mengamalkan jarak selamat sekurang-kurangnya 1 meter dan kerap mencuci tangan.

WhatsApp Image 2020-04-11 at 4.48.39 PM

Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke Crisis Preparedness and Response Centre (CPRC) Kebangsaan, dukacita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan tiga (3) lagi kes kematian berkaitan COVID-19. Justeru, jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 73 kes (1.61 peratus daripada jumlah keseluruhan kes):

 • Kes kematian ke-71 (kes ke-3091) merupakan lelaki warganegara Malaysia berumur 66 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi dan gout. Beliau mempunyai kontak rapat kes positif COVID-19 dari kluster perhimpunan Seri Petaling (iaitu kes ke-452). Beliau telah dirawat di Hospital Tuanku Ja’afar, Negeri Sembilan pada 1 April 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 11 April 2020 jam 12.05 tengah hari.
 • Kes kematian ke-72 (kes ke-537) merupakan lelaki warganegara Malaysia berumur 71 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi dan penyakit jantung. Beliau telah dirawat di Hospital Sungai Buloh, Selangor pada 15 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 11 April 2020 jam 11.15 pagi.
 • Kes kematian ke-73 (kes ke-2399) merupakan lelaki warganegara Malaysia berumur 63 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit darah tinggi. Beliau telah dirawat di Hospital Raja Permaisuri Bainun, Ipoh, Perak pada 25 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 11 April 2020 jam 12.00 tengah hari.

KKM mengucapkan takziah kepada ahli keluarga mereka.

STATUS TERKINI JANGKITAN COVID-19 DI KALANGAN KEGUNAAN ANGGOTA KESIHATAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

KKM ingin memaklumkan bahawa sehingga 10 April 2020 pukul 12:00 tengah hari, dilaporkan bahawa terdapat 224 anggota kesihatan KKM yang telah dikesan positif COVID-19. Berdasarkan siasatan setakat ini, TIADA kes yang berpunca daripada pengendalian kes yang disahkan positif dari wad COVID-19 atau unit rawatan rapi (ICU) khusus untuk pesakit COVID-19 di fasiliti KKM.

Daripada jumlah 224 anggota kesihatan tersebut:

 • 150 kes (67 peratus) adalah berpunca dari komuniti (termasuk daripada rakan sekerja yang disebabkan oleh jangkitan di komuniti);
 • 41 kes (18 peratus) mempunyai kaitan dengan pesakit, iaitu:
  • 29 kes daripada pesakit Severe Acute Respiratory Infection (SARI),
  • sembilan (9) daripada pesakit yang tidak diketahui status sebelum rawatan diberikan, dan
  • tiga (3) kes daripada aktiviti saringan dan lain-lain aktiviti di lapangan;
 • 33 kes (15 peratus) masih dalam siasatan.

Kementerian Kesihatan Malaysia sentiasa memberi keutamaan kepada aspek keselamatan anggota kesihatan terutamanya petugas barisan hadapan (frontliners) yang bertungkus lumus dalam menghadapi pandemik COVID-19 demi kepentingan Negara.

Justeru, pelbagai tindakan telah diambil bagi tujuan menjaga keselamatan dan kesihatan anggota termasuk:

 • penilaian keperluan dan stok alat pelindung diri di fasiliti bagi memastikan pembekalan PPE sentiasa mencukupi;
 • semua kes SARI dan jangkitan paru-paru (pneumonia) sebagai jangkitan COVID-19 sehingga terbukti sebaliknya;
 • memperkukuhkan triaging iaitu penilaian dan pengasingan pesakit yang disyaki mempunyai gejala COVID-19 apabila datang ke fasiliti kesihatan serta memberikan mereka alat penutup hidung dan mulut (facemask) untuk dipakai;
 • memastikan anggota yang merawat pesakit disahkan positif COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung diri (PPE) seperti yang disarankan, dan anggota yang merawat pesakit tidak disyaki COVID-19 menggunakan alat penutup hidung dan mulut (facemask);
 • memastikan anggota mengamalkan semua langkah pencegahan seperti kebersihan tangan dan amalkan jarak sosial selamat (social distancing)sekurang-kurangnya 1 meter mengikut keperluan dan kesesuaian;

KKM ingin menasihatkan semua anggota kesihatan dan barisan hadapan (frontliners) termasuk pengamal perubatan swasta dan NGO, yang merawat pesakit perlu menggunakan penutup hidung dan mulut (facemask).

KKM amat menghargai pengorbanan dan dedikasi semua anggota kesihatan dan perubatan yang berkhidmat di setiap fasiliti kesihatan, tidak kira samada di barisan hadapan, perkhidmatan sokongan mahupun di balik tabir. KKM akan terus komited untuk memastikan status keselamatan dan kesihatan setiap anggota KKM dipelihara.

Sekian, terima kasih.

DATUK DR. NOOR HISHAM ABDULLAH

KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA

 

11 April 2020 @ 5.00 petang

  

BILANGAN KES COVID-19 MENGIKUT NEGERI DI MALAYSIA

(SEHINGGA 11 APRIL 2020, JAM 12:00 TENGAH HARI)

NEGERI BILANGAN KES BAHARU BILANGAN KES KUMULATIF
PERLIS 0 17
KEDAH 0 93
PULAU PINANG 5 114
PERAK 1 243
SELANGOR 35 1,183
NEGERI SEMBILAN 17 309
MELAKA 8 141
JOHOR 21 544
PAHANG 27 214
TERENGGANU 1 102
KELANTAN 2 151
SABAH 10 260
SARAWAK 7 334
W.P. KUALA LUMPUR 46 759
W.P. PUTRAJAYA 2 51
W.P. LABUAN 2 15
JUMLAH KESELURUHAN 184 4,530

PRESS STATEMENT

MINISTRY OF HEALTH MALAYSIA

UPDATES ON THE CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

SITUATION IN MALAYSIA

 

Current Status of Confirmed COVID-19 Cases Who Have Recovered

11 April 2020 – The Ministry of Health (MOH) would like to inform that 165 cases have fully recovered and discharged well today. Cumulatively, 1,995 confirmed COVID-19 cases have fully recovered and discharged well (44.04% of total cumulative cases).

Current Situation of COVID-19 in Malaysia

11 April 2020, 12 pm – A total of 184 additional confirmed COVID-19 cases were reported to the National Crisis Preparedness and Response Centre (CPRC) MOH today. Cumulatively there are now 4,530 confirmed COVID-19 cases in Malaysia.

Currently, 72 confirmed COVID-19 cases are receiving treatment in intensive care units (ICU), and of these, 38 cases are on ventilation support.

CONFIRM CASE BY STATE baru

After removing cases discharged well and deaths, there are currently 2,462 active COVID-19 cases. They have been isolated and treated. Based on the disease trajectory projection by MOH, by 14 April 2020 (end of Phase 2 of the Movement Control Order or MCO), the number of active is estimated to be about 2,033 cases. This may indicate some degree of success of Phase 1 and Phase 2 of the MCO in reducing the spread of COVID-19 infection in the community. Therefore, MOH advises the public to continue to assist the Government in the efforts to break the COVID-19 infection transmission in the community by staying at home, practicing social distancing of at least 1 metre from others and frequently washing hands.

Regretfully, three (3) additional COVID-19 deaths were reported to the National CPRC MOH. Cumulatively, there are now 73 COVID-19 deaths in Malaysia (1.61% of total cumulative cases):

 1. Death #71: Case 3,091 is a 66 year-old Malaysian man with a history of diabetes, hypertension and gout. He was a close contact to a confirmed COVID-19 case (Case 452) from the Seri Petaling cluster. He was admitted into Tuanku Ja’afar Hospital, Negeri Sembilan on 1 April 2020 and was pronounced dead on 11 April 2020 at 12.05 pm.
 2. Death #72: Case 537 is a 71 year-old Malaysian man with a history of diabetes, hypertension and heart disease. He was admitted into Sungai Buloh Hospital, Selangor on 15 March 2020 and was pronounced dead on 11 April 2020 at 11.15 am.
 3. Death #73: Case 2,399 is a 63 year-old Malaysia man with a history of hypertension. He was admitted into Raja Permaisuri Bainun Hospital, Perak on 25 March 2020 and was pronounced dead on 11 April 2020 at 12.00 pm.

MOH conveys condolences to all the family members.

Current Status of COVID-19 Infection Amongst MOH Healthcare Workers

As of 10 April 2020, 12 pm, a total of 224 MOH healthcare workers (HCWs) have been reported to be positive for COVID-19. Investigations thus far have shown that none of these cases were due to managing confirmed COVID-19 cases in the wards or ICUs in MOH healthcare facilities.

Of these 224 cases amongst MOH HCWs:

 • 150 cases (67%) were community-acquired (including infection from colleagues who were infected in the community)
 • 41 cases (18%) were associated with patients:
  • 29 cases from patients with Severe Acute Respiratory Infection (SARI)
  • 9 cases from patients with unknown COVID-19 status prior to treatment
  • 3 cases from screening and related activities in the field
 • 33 cases (15%) are still under investigation

MOH will continue to give priority on the safety of HCWs, especially the frontliners who continue to work hard in managing the COVID-19 situation in the interest of the nation.

Various measures have been taken to ensure continued safety and health of HCWs, including:

 • Assessment of the needs and stocks of personal protective equipment (PPE) in all healthcare facilities to ensure adequate supply of PPE
 • All cases of SARI and pneumonia will be assumed as COVID-19 infection until proven otherwise
 • Strengthening triaging i.e. the evaluation and isolation of patients suspected of having COVID-19 symptoms when they attend healthcare facilities, and by providing them with facemasks
 • Ensuring that HCWs treating confirmed COVID-19 cases use the recommended PPE, while HCWs treating patients not suspected to be COVID-19 to wear facemasks
 • Ensuring that HCWs practice all precautionary and preventive measures such as hand hygiene and practice social distancing of at least 1 metre, based on needs and suitability

MOH strongly advises that all HCWs and frontliners, including private medical practitioners and NGOs, must wear facemasks in managing and treating patients.

MOH appreciates the sacrifices and dedication of all HCWs serving at all healthcare facilities, whether in the front line, support services or behind the scenes. MOH is deeply committed to protecting the safety and health of all MOH HCWs.

Thank you.

Datuk Dr Noor Hisham Abdullah

Director General of Health Malaysia

11 April 2020 @ 5.00 pm

 

 

Number of Confirmed COVID-19 Cases in Malaysia, by States

(Cumulative, as of 11 April 2020, 12 pm)

State No. of New Cases Cumulative
Perlis 0 17
Kedah 0 93
Pulau Pinang 5 114
Perak 1 243
Selangor 35 1,183
Negeri Sembilan 17 309
Melaka 8 141
Johor 21 544
Pahang 27 214
Terengganu 1 102
Kelantan 2 151
Sabah 10 260
Sarawak 7 334
WP Kuala Lumpur 46 759
WP Putrajaya 2 51
WP Labuan 2 15
Total 184 4,530