Communicable disease

Kenyataan Akhbar KPK 22 April 2020 - Situasi Semasa Jangkitan Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) di Malaysia

STATUS TERKINI KES DISAHKAN COVID-19 YANG TELAH PULIH

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan bahawa terdapat 103 kes yang telah pulih dan dibenarkan discaj pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dari COVID-19 dan telah discaj daripada wad adalah sebanyak 3,452 kes (62.4 peratus daripada jumlah keseluruhan kes). Justeru, bilangan kes yang didiscaj hari ini adalah lebih dua kali ganda bilangan kes yang dilaporkan.

NEW-Purple-Update-case-number-covid-19 (8)

STATUS TERKINI KES COVID-19 DI MALAYSIA.

Sehingga 22 April 2020 pukul 12:00 tengah hari, terdapat 50 kes baharu yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 5,532 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 1,987 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan.

Sehingga kini, seramai 43 kes positif COVID-19 sedang dirawat di Unit Rawatan Rapi (ICU). Daripada jumlah tersebut, 25 kes memerlukan bantuan pernafasan.

BM DATA KES SETIAP NEGERI 22 April-01

Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke Crisis Preparedness and Response Centre (CPRC) Kebangsaan, dukacita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan satu (1) lagi kes kematian berkaitan COVID-19. Justeru, jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 93 kes (1.68 peratus daripada jumlah keseluruhan kes):

  • Kes kematian ke-93 (kes ke-5483) merupakan perempuan warganegara Malaysia berumur 72 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit barah dan darah tinggi. Beliau telah dirawat di Hospital Umum Sarawak pada 20 April 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 22 April 2020 jam 9.15 pagi.

KKM mengucapkan takziah kepada ahli keluarga beliau.

KLUSTER PENGERANG, JOHOR

KKM telah mengesan satu kluster yang bermula di Pengerang, Johor. Kes indeks (iaitu kes ke-1508) kluster ini telah mula mengalami gejala pada 12 Mac 2020. Beliau telah dirawat di sebuah klinik swasta pada 16 Mac 2020 dan disyaki sebagai menghidap Demam Denggi. Pada keesokan hari, beliau telah merentas beberapa buah negeri untuk mengunjungi sanak saudara di sekitar Selangor sebelum pulang ke Pengerang pada 18 Mac 2020. Keadaan kesihatan beliau mula merosot dan dimasukkan ke Hospital Sultanah Aminah, Johor pada 20 Mac 2020 dalam keadaan yang kritikal. Beliau seterusnya disahkan positif jangkitan COVID-19 pada 22 Mac 2020.

Setakat 22 April 2020, kluster ini melibatkan sebanyak 15 kes positif COVID-19 iaitu sepuluh (10) orang rakan sekerja dan lima (5) orang ahli keluarga kes indeks, termasuk ibu beliau yang berusia 79 tahun dan anak perempuan berusia 10 tahun. Sebanyak tujuh (7) kes daripada kluster ini masih di dalam rawatan manakala lapan (8) kes lagi telah pulih sepenuhnya dan dibenarkan discaj. Secara keseluruhan, tiga (3) kes di dalam kluster ini telah dirawat di ICU.

Jangkitan di kalangan ahli keluarga yang menetap di negeri lain adalah dipercayai berpunca daripada aktiviti kunjung mengunjung yang berlaku sehari sebelum pelaksanaan PKP.

NASIHAT KESIHATAN BERKAITAN COVID-19 SEMPENA BULAN RAMADAN

Seperti yang sedia maklum, penularan pandemik COVID-19 yang kini melanda seluruh dunia telah memberi kesan yang sangat ketara terhadap amalan dan norma kehidupan seharian kita. Ini termasuklah perubahan kepada cara amalan keagamaan dan tradisi kebudayaan seperti budaya kunjung-mengunjung, perhimpunan keagamaan dan majlis keraian yang merupakan antara identiti unik masyarakat majmuk di negara ini.

Tradisi dan amalan ibadat pada bulan Ramadan bagi umat Islam di seluruh dunia juga akan turut terkesan memandangkan banyak negara sedang melaksanakan kawalan pergerakan dan sempadan bagi mengekang penularan jangkitan COVID-19 di negara masing-masing.

Mengambil iktibar daripada penyebaran jangkitan COVID-19 dalam Kluster Pengerang dan Sub-kluster Rembau, masyarakat diminta untuk kekal patuh kepada Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) dan elak daripada melakukan sebarang aktiviti kunjung mengunjung ke rumah rakan dan sanak saudara. Ini termasuk perjalanan merentas negeri, daerah dan mukim atau menghadiri perhimpunan besar-besaran (termasuk majlis keagamaan dan majlis keraian). KKM khuatir aktiviti seperti ini yang sememangnya telah menjadi kelaziman rakyat Malaysia, akan mengakibatkan penularan jangkitan COVID-19 di kalangan ahli keluarga terutama kepada golongan warga emas dan kanak-kanak.

Umat Islam di negara ini diseru untuk menggunakan peluang semasa bulan Ramadan yang bakal menjelma untuk menjalankan aktiviti dan amalan keagamaan seperti persediaan juadah berbuka puasa dan solat berjemaah dengan keluarga di rumah masing-masing. Selain daripada meraikan bulan Ramadan bersama keluarga tersayang di rumah, langkah ini dapat membantu kita menjaga dan melindungi ahli keluarga yang dikasihi terutamanya ibu bapa yang berusia dan anak-anak kecil daripada dijangkiti penyakit COVID-19.

Orang ramai juga dinasihatkan supaya sentiasa mengamalkan jarak sosial selamat (social distancing) sekurang-kurangnya satu (1) meter dari orang lain dan penjagaan kebersihan diri yang tinggi seperti kerap mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun. 

Sekian, terima kasih.

DATUK DR. NOOR HISHAM ABDULLAH

KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA

 

22 April 2020 @ 5.00 petang

 

BILANGAN KES COVID-19 MENGIKUT NEGERI DI MALAYSIA

(SEHINGGA 22 APRIL 2020, JAM 12:00 TENGAH HARI)

NEGERI BILANGAN KES BAHARU BILANGAN KES KUMULATIF
PERLIS 0 18
KEDAH 1 95
PULAU PINANG 0 119
PERAK 0 252
SELANGOR 1 1,357
NEGERI SEMBILAN 2 411
MELAKA 1 189
JOHOR 3 648
PAHANG 6 285
TERENGGANU 0 109
KELANTAN 0 155
SABAH 0 308
SARAWAK 19 455
W.P. KUALA LUMPUR 16 1,037
W.P. PUTRAJAYA 1 78
W.P. LABUAN 0 16
JUMLAH KESELURUHAN 50 5,532

 


PRESS STATEMENT

MINISTRY OF HEALTH MALAYSIA

UPDATES ON THE CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

SITUATION IN MALAYSIA

 

Current Status of Confirmed COVID-19 Cases Who Have Recovered

22 April 2020 – The Ministry of Health (MOH) would like to inform that 103 cases have recovered and allowed discharged today. Cumulatively, 3,452 confirmed COVID-19 cases have fully recovered and discharged (62.4% of total cumulative cases). The number of cases discharged well is more than double the number of additional cases reported today.

Current Situation of COVID-19 in Malaysia

22 April 2020, 12 pm – A total of 50 additional confirmed COVID-19 cases were reported to the National Crisis Preparedness and Response Centre (CPRC) MOH today. Cumulatively there are now 5,532 confirmed COVID-19 cases in Malaysia. Therefore, there are currently 1,987 active and infective COVID-19 cases. They have been isolated and provided treatment.

Currently, 43 confirmed COVID-19 cases are receiving treatment in intensive care units (ICU), and of these, 25 cases are on ventilation support.

Regretfully, one (1) additional COVID-19 death was reported to the National CPRC MOH. Cumulatively, there are now 93 COVID-19 deaths in Malaysia (1.68% of total cumulative cases):

  1. Death #93: Case 5,483 is a 72 year-old Malaysian woman with a history of cancer and hypertension. She was admitted into Sarawak General Hospital on 20 April 2020 and was pronounced dead on 22 April 2020 at 9.15 am.

MOH conveys condolences to the family members.

Pengerang, Johor COVID-19 Cluster

MOH has detected a COVID-19 cluster in Pengerang, Johor. The index case (Case 1,508) first developed symptoms on 12 March 2020. He sought treatment at a private clinic on 16 March 2020 and was suspected to have dengue fever. He travelled across several states the following day to visit relatives around Selangor before returning back to Pengerang on 18 March 2020. His health deteriorated and he was admitted into Sultanah Aminah Hospital, Johor on 20 March 2020 in critical condition. He was subsequently confirmed positive for COVID-19 on 22 March 2020.

As of 22 April 2020, there are 15 confirmed COVID-19 cases in this cluster, i.e. 10 cases amongst work colleagues and 5 cases amongst family members of the index case, including his 79 year-old mother and 10 year-old daughter. A total of 7 cases are still under treatment while 8 cases have fully recovered and discharged. In total, 3 cases in this cluster were treated in the ICU.

The spread of infection among family members living in another state is believed to be due to the visits that took place the day before the implementation of the Movement Control Order (MCO).

Health Advisory on COVID-19 in the Month of Ramadan

The worldwide pandemic of the COVID-19 infection has had a profound impact on the norms and practices in our daily lives. These include changes to religious and cultural practices and traditions such as visiting family members and friends, religious gatherings and celebrations that are amongst the hallmark of our country’s multi-ethnic and multi-cultural society.

The traditions and worship practices in the month of Ramadan for Muslims around the world will also be affected as many countries are implementing movement and border controls to prevent the transmission of COVID-19 infections in their respective countries.

Learning from the spread of COVID-19 infection in the Pengerang cluster and Rembau sub-cluster, MOH urges the public to continue complying with the MCO and refrain from visiting the homes of family members and friends. These include making trips across states, districts and sub-districts (mukim), or attending mass gatherings (e.g. religious events and receptions). MOH is very concerned that such activities that are commonplace for Malaysians will result in further transmission of COVID-19 infection amongst family members, particularly amongst older adults and children.

MOH calls upon all Muslims in the country to take advantage of the upcoming month of Ramadan to perform religious activities, prayers and preparing meals for breaking fast together as a family in their respective homes. In addition to celebrating the month of Ramadan with loved ones at home, this measure will help us to care and protect family members, particularly elderly parents and small children from being infected by COVID-19.

Malaysians are advised to continue to practice social distancing of at least one metre from others and maintain a high level of personal hygiene at all times, such as regular hand washing with water and soap.

Thank you.

 

Datuk Dr Noor Hisham Abdullah

Director General of Health Malaysia

22 April 2020 @ 5.00 pm

 

Number of Confirmed COVID-19 Cases in Malaysia, by States

(Cumulative, as of 22 April 2020, 12 pm)

State No. of New Cases Cumulative
Perlis 0 18
Kedah 1 95
Pulau Pinang 0 119
Perak 0 252
Selangor 1 1,357
Negeri Sembilan 2 411
Melaka 1 189
Johor 3 648
Pahang 6 285
Terengganu 0 109
Kelantan 0 155
Sabah 0 308
Sarawak 19 455
WP Kuala Lumpur 16 1,037
WP Putrajaya 1 78
WP Labuan 0 16
Total 50 5,532