Communicable disease

Kenyataan Akhbar KPK 1 Jun 2020 - Situasi Semasa Jangkitan Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) di Malaysia

STATUS TERKINI KES DISAHKAN COVID-19 YANG TELAH PULIH

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan bahawa terdapat 51 kes yang telah pulih dan dibenarkan discaj pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dari COVID-19 dan telah discaj daripada wad adalah sebanyak 6,404 kes (81.5 peratus daripada jumlah keseluruhan kes).

BM DATA KES SETIAP NEGERI 1juni [Recovered]-01-01

STATUS TERKINI KES COVID-19 DI MALAYSIA

Sehingga 1 Jun 2020 pukul 12:00 tengah hari, terdapat 38 kes baharu yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 7,857 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 1,338 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan.

Ingin dimaklumkan daripada 38 kes baharu yang dilaporkan, 26 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Daripada 12 kes penularan tempatan, enam (6) kes adalah kes bukan warganegara dan hanya enam (6) kes di kalangan warganegara Malaysia.

Sehingga kini, seramai lapan (8) kes positif COVID-19 sedang dirawat di Unit Rawatan Rapi (ICU). Daripada jumlah tersebut, dua (2) kes memerlukan bantuan pernafasan.

Adalah dimaklumkan bahawa tiada kes kematian berkaitan COVID-19 dilaporkan hari ini. Justeru, jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia kekal sebanyak 115 kes (1.46 peratus daripada jumlah keseluruhan kes).

Screen Shot 2020-06-01 at 6.32.14 PM

KES HARIAN SEBENAR PENULARAN TEMPATAN DI KALANGAN WARGANEGARA MALAYSIA ADALAH SEPERTI JANGKAAN KKM

Hari ini adalah merupakan hari ke-29 sejak penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) di Malaysia yang bermula pada 4 Mei 2020. Tindakan ini telah diambil bagi membenarkan pembukaan beberapa sektor ekonomi secara terkawal dan berhati-hati, dan dalam pada masa yang sama memastikan penularan jangkitan COVID-19 dapat dibendung. Untuk tujuan tersebut, pelbagai Prosedur Operasi Standard (SOP) telah diperkenalkan.

Bagi meramal keberkesanan pendekatan Kerajaan dalam menangani wabak COVID-19 serta kepatuhan orang ramai kepada saranan dan garis panduan Kerajaan, Institut Kesihatan Negara (NIH) di bawah KKM telah menggunakan kaedah pemodelan bagi unjuran kes COVID-19 di Malaysia.

Terkini, KKM telah menggunakan maklumat terbaharu daripada jumlah kes-kes harian sebenar dan membandingkannya dengan graf pemodelan COVID-19 seperti yang telah diramal oleh Institut Kesihatan Negara (NIH), KKM. Apabila diperhatikan kes harian COVID-19 di kalangan rakyat Malaysia yang mendapat jangkitan di dalam negara (iaitu dengan menolak kes import, kes bukan warganegara di dalam komuniti dan juga kes bukan warganegara di Depot Tahanan Imigresen), didapati ianya adalah sejajar dengan unjuran kes harian dalam pemodelan oleh NIH KKM (kawasan biru) (lihat carta di bawah). Ini sememangnya menggambarkan impak positif tindakan yang telah diambil oleh Kerajaan serta pematuhan Rakyat Malaysia terhadap SOP dan saranan yang diberikan Kerajaan.

Screen Shot 2020-06-01 at 4.53.35 PM

Pihak KKM ingin mengucapkan tahniah kepada rakyat Malaysia di atas kerjasama dengan pihak Kerajaan bagi pencapaian ini, dalam usaha kita untuk sama-sama membendung penularan jangkitan COVID-19. Namun begitu, masyarakat harus kekal waspada dan terus patuh kepada SOP serta saranan yang ditetapkan bagi memastikan tiada peningkatan kes COVID-19 di kalangan masyarakat setempat.

PENINGKATAN KES COVID-19 DI KALANGAN BUKAN WARGANEGARA

Jika dilihat pula graf kes harian sebenar (garisan hitam) yang merangkumi semua kes COVID-19 di Malaysia (iaitu termasuk kes-kes yang dikesan di Depot Tahanan Imigresen serta kes import), didapati terdapat peningkatan kes harian dan telah menjangkaui unjuran ramalan sebelum ini (kawasan biru) (lihat carta di bawah). Peningkatan kes ini dapat dilihat secara ketara mulai 29 April 2020. Ini adalah disebabkan oleh kes import dari luar negara, penularan kes COVID-19 di kalangan bukan warganegara di beberapa Depot Tahanan Imigresen, dan juga di kalangan pekerja bukan warganegara pelbagai sektor di dalam komuniti.

Screen Shot 2020-06-01 at 4.53.46 PM

Ini bermakna Negara kini berdepan dengan satu cabaran baharu yang perlu kita tangani bersama, iaitu peningkatan kes COVID-19 di kalangan bukan warganegara. Namun golongan bukan warganegara tidak harus disisih dan tidak harus distigmakan oleh rakyat Malaysia. Malahan kita perlu membantu mereka, untuk membantu mengurangkan penularan COVID-19 di Negara kita.

Saban tahun, pergaulan dan percampuran rakyat Malaysia dengan golongan bukan warganegara sememangnya terhad, namun kehadiran mereka terutamanya pekerja bukan warganegara telah turut membantu dalam memperkasa ekonomi di negara kita. Sewajarnya, kita perlu mengenal pasti dan mencari cara penyelesaian bagi menangani isu penularan COVID-19 di kalangan mereka ini.

Oleh itu, pendekatan seluruh jentara Kerajaan, pertubuhan bukan Kerajaan dan juga masyarakat adalah diperlukan agar isu ini dapat ditangani secara menyeluruh. Ini termasuklah mengambil langkah-langkah seperti berikut:

 1. Selaras dengan Akta Standard Minimum Perumahan dan Kemudahan Pekerja 1990 (Akta 446), masalah penginapan pekerja bukan warganegara yang sempit dan sesak perlu ditangani dengan segera bagi memastikan ianya tidak menjadi punca penularan jangkitan COVID-19 dan lain-lain penyakit berjangkit;
 2. Pekerja bukan warganegara (terutama dalam sektor pembinaan dan keselamatan) di semua Zon Merah wajib disaring untuk COVID-19 seperti yang diarahkan Kerajaan. Selain itu, pekerja bukan warganegara dari Zon Kuning dan Zon Hijau pula digalakkan disaring dengan inisiatif majikan masing-masing.
 3. Pihak kedutaan bagi negara pekerja bukan warganegara dan lain-lain badan bukan kerajaan (NGO) diseru untuk turut bekerjasama bagi memastikan kaedah komunikasi yang berkesan dan terbaik dapat digunakan bagi berkomunikasi dengan golongan bukan warganegara. Ini untuk menyampaikan situasi dan keadaan semasa berkaitan COVID-19 serta garis panduan yang perlu dipatuhi secara langsung kepada golongan bukan warganegara;
 4. Para majikan pula bertanggungjawab memberi pendidikan kepada pekerja bukan warganegara masing-masing tentang amalan kebersihan yang disarankan untuk memutuskan rantaian penularan COVID-19. Majikan juga harus memastikan tempat penginapan pekerja mereka mematuhi SOP iaitu:
  • Penjarakan sosial (social distancing) dipraktikkan;
  • Tidak sesak dan sempit, pekerja tidak sembang dengan jarak yang dekat;
  • Kebersihan tempat penginapan dijaga terutamanya ruang guna sama dan tempat yang kerap digunakan.

Oleh itu, KKM ingin menyeru kerjasama semua pihak bagi memastikan kes harian COVID-19 di Malaysia tidak terus meningkat samada di kalangan warganegara Malaysia atau bukan warganegara. Ini sememangnya adalah tanggunggjawab bersama dalam memastikan rantaian penularan COVID-19 di Malaysia diputuskan.

NASIHAT KESIHATAN BERKAITAN COVID-19

KKM menasihatkan orang ramai supaya terus patuh kepada segala nasihat dan saranan yang sering ditekankan Kerajaan. Jadikanlah amalan-amalan berikut sebagai norma dan kebiasaan baharu dalam kehidupan seharian, antaranya:

 • Elakkan 3S / 3C: iaitu elakkan kawasan yang sesak (Crowded place), elakkan kawasan yang sempit (Confined space) dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat (Close conversation).

WhatsApp Image 2020-05-17 at 16.45.25

 • Amalkan 3W: iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun (Wash), sangat digalakkan memakai alat penutup hidung dan mulut (face mask) di tempat awam atau jika bergejala (Wear), dan (Warn) iaitu amaran dari KKM yang lebih berkonsep peringatan seperti:
  • Elak bersalaman / bersentuhan;
  • Amalkan etika batuk dan bersin;
  • Dapatkan rawatan segera jika bergejala;
  • Duduk di rumah dan elakkan amalan kunjung-mengunjung;
  • Lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh.

3W-01

Selain itu, ingatlah kepada S.O.P, iaitu:

 • S: Syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah PKPB;
 • O: Orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang kurang upaya (OKU) perlu dilindungi, individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan;
 • P: Penjarakan sosial (social distancing) diamalkan pada setiap masa iaitu sekurang-kurangnya 1 meter.

KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara, dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak WHO. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini mengenainya. Begitu juga, KKM akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya adalah dilaksanakan secara berterusan.

Sekian, terima kasih.

DATUK DR. NOOR HISHAM ABDULLAH

KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA

 

1 Jun 2020 @ 5.00 petang

 

BILANGAN KES COVID-19 MENGIKUT NEGERI DI MALAYSIA

(SEHINGGA 1 JUN 2020, JAM 12:00 TENGAH HARI)

NEGERI BILANGAN KES BAHARU *(   ) BILANGAN KES KUMULATIF
PERLIS 0 18
KEDAH 0 96
PULAU PINANG 0 121
PERAK 0 256
SELANGOR 11 (7) 1,920
NEGERI SEMBILAN 2 860
MELAKA 13 (13) 232
JOHOR 0 675
PAHANG 0 361
TERENGGANU 0 111
KELANTAN 0 156
SABAH 1 347
SARAWAK 0 552
W.P. KUALA LUMPUR 11 (6) 2,039
W.P. PUTRAJAYA 0 97
W.P. LABUAN 0 16
JUMLAH KESELURUHAN 38 (26) 7,857

 *(   ) adalah merujuk kepada kes-kes import

 

PRESS STATEMENT

MINISTRY OF HEALTH MALAYSIA

UPDATES ON THE CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

SITUATION IN MALAYSIA

Current Status of Confirmed COVID-19 Cases Who Have Recovered

1 June 2020 – The Ministry of Health (MOH) would like to inform that 51 cases have fully recovered and discharged well today. Cumulatively, 6,404 confirmed COVID-19 cases have fully recovered (81.5% of total cumulative cases).

CONFIRM CASE BY STATE baru 1 jun-01

Current Situation of COVID-19 in Malaysia

1 June 2020, 12 pm – A total of 38 additional confirmed COVID-19 cases were reported to the National Crisis Preparedness and Response Centre (CPRC) MOH today. Cumulatively there are now 7,857 confirmed COVID-19 cases in Malaysia. Therefore, there are currently 1,338 active and infective COVID-19 cases. They have all been isolated and given treatment.

Of the 38 additional cases reported today, 26 are imported cases who were infected overseas. Of the 12 locally transmitted cases, 6 cases are non-Malaysians and the remaining 6 cases amongst Malaysians.

Currently, eight (8) confirmed COVID-19 cases are receiving treatment in intensive care units (ICU), and of these, two (2) cases are on ventilation support.

Fortunately, no additional COVID-19 death was reported to the National CPRC MOH today. Cumulatively, there are 115 COVID-19 deaths in Malaysia (1.46% of total cumulative cases).

NEW-Purple-Update-case-number-covid-19 (1)

The Number of Daily Cases Reported Due to Local Transmission Amongst Malaysians are as Projected

Today is the 29th day since the enforcement of the Conditional Movement Control Order (CMCO) in Malaysia that started on 4 May 2020. This action was taken to allow the opening of several sectors of the economy in a controlled and cautious manner, while at the same time ensuring that the transmission of COVID-19 infection can be controlled. To this end, various Standard Operating Procedures (SOPs) have been introduced.

To predict the effectiveness of the Government’s approach in dealing with the COVID-19 pandemic and the public’s compliance to the Government’s recommendations and guidelines, the National Institutes of Health (NIH) under the MOH, has used mathematical modelling methods for the projections of COVID-19 cases in Malaysia.

Recently, MOH has taken the most updated information from the actual number of daily cases and compared it to the COVID-19 projections graph prepared by the NIH. When we look at the number of daily COVID-19 cases among Malaysians who were infected locally (i.e. excluding imported cases, non-Malaysian cases in the community and non-Malaysian detainees at the Immigration Detention Centres), it was found to be in-line with the projection of daily cases in the NIH model (Appendix 2, Figure 1; indicated by the blue coloured area under the curve). This reflects the positive impact of the actions taken by the Government as well as the public’s compliance to the SOPs and advisories by the Government.

MOH would like to congratulate all Malaysians for their cooperation with the Government for this achievement, in our joint efforts to curb the transmission of the COVID-19 infection. However, the public must remain vigilant and continue to adhere to all SOPs and advisories issued to ensure that there is no increase in COVID-19 cases in the community.

Increase in COVID-19 Cases Amongst Non-Malaysians

If you look at the actual number of daily cases reported (Appendix 2, Figure 2; represented by the black line) that includes all COVID-19 cases in Malaysia i.e. including cases at the Immigration Detention Centres and imported cases, it appears to show an increasing trend surpassing the projected figures (beyond the blue-coloured area under the curve). This increase became obvious after 29 April 2020. This was due to imported cases, transmission of COVID-19 infection among non-Malaysians in several Immigration Detention Centres, and among non-Malaysian workers in various economic sectors in the community.

This meant that Malaysia is facing a new threat that we need to tackle together i.e. the increasing number of COVID-19 cases amongst non-Malaysians. However, these non-Malaysians cannot be ignored or stigmatised by fellow Malaysians. In fact, we need to assist them so that we can reduce the transmission of COVID-19 infection in our country.

Over the years, the interaction and socialising of Malaysians with non-Malaysians are limited; however, their presence, especially non-Malaysian workers, has helped to strengthen the economy of our country. Thus, we need to identify and find solutions to address the issue of transmission of COVID-19 infection amongst these workers and their families.

Therefore, the whole-of-government approach, including non-governmental organisations, civil society and the community are much needed for this issue to be comprehensively addressed. This includes taking the following measures:

 1. In accordance with the Minimum Standards of Housing and Amenities Act 1990 (Act 446), the problem of cramped and overcrowded living quarters needs to be addressed promptly to ensure that it is not the cause for transmission of COVID-19 infection and other infectious diseases.
 2. Non-Malaysian workers (especially in the construction and security sectors) in all Red Zones must be screened for COVID-19 as directed by the Government. In addition, non-Malaysian workers from the Yellow Zones and the Green Zones are encouraged to be screened based on their respective employers’ initiative.
 3. Embassies for the workers’ country of origin and non-governmental organisations are urged to work together to ensure that the most effective communication methods can be used to communicate with these non-Malaysian workers. This is to ensure that the latest updates on COVID-19 and guidelines (including SOPs) that needed to be complied with can be communicated directly to these workers.
 4. Employers are responsible for educating their non-Malaysian workers on the recommended good hygiene practices to break the COVID-19 transmission chain. Employers must also ensure that their workers’ living quarters comply with the SOP i.e.:
  • Social distancing is practiced
  • Not cramped or overcrowded
  • No close conversations between the workers
  • Cleanliness are maintained in the living quarters, especially in common spaces and commonly used spaces

Therefore, MOH would like to call on the cooperation of all parties to ensure that the daily number of COVID-19 cases in Malaysia does not continue to increase among both Malaysians and non-Malaysians. It is our joint responsibility to ensure that the COVID-19 transmission chain in Malaysia can be broken.

Health Advisory on COVID-19

MOH advises the public to continue to adhere to all the advice and recommendations continually emphasised by the Government. These practices must be incorporated as the new norms and normal in everyday life, including:

 • Avoid the 3Cs: Crowded places; Confined spaces; and Close conversations
 • Practice the 3Ws: Wash hands frequently with water and soap; Wearing facemasks are strongly encouraged in public areas or if symptomatic; Warn self and others for the following, in line with MOH’s advisories:
  • Avoid shaking hands or touching others
  • Practice good coughing and sneezing etiquette
  • Seek early treatment if symptomatic
  • Stay at home and avoid from visiting others
  • Regularly clean and disinfect commonly touched surfaces in common areas

In addition, the public is advised to continue to adhere to THiS:

 • T: Terms and SOPs set under the CMCO
 • Hi: High-risk groups such as children, infants, older adults and the disabled must be protected, and if unwell with symptoms, to seek early treatment
 • S: Safe social distancing is practiced at all times, of at least 1 metre away from others

MOH will continue to monitor the development of the COVID-19 situation, both in the country as well as internationally, based on available information from the WHO. The public will be continuously updated on the latest information. In addition, MOH will ensure that appropriate preventive and control measures are continuously implemented.

Thank you.

Datuk Dr Noor Hisham Abdullah

Director General of Health Malaysia

1 June 2020 @ 5.00 pm

Number of Confirmed COVID-19 Cases in Malaysia, by States

(Cumulative, as of 1 June 2020, 12 pm)

State No. of New Cases * Cumulative
Perlis 0 18
Kedah 0 96
Pulau Pinang 0 121
Perak 0 256
Selangor 11 (7) 1,920
Negeri Sembilan 2 860
Melaka 13 (13) 232
Johor 0 675
Pahang 0 361
Terengganu 0 111
Kelantan 0 156
Sabah 1 347
Sarawak 0 552
WP Kuala Lumpur 11 (6) 2,039
WP Putrajaya 0 97
WP Labuan 0 16
Total 38 (26) 7,857

*(   ) refers to imported confirmed COVID-19 cases

Appendix 2

msian

Figure 1: Number of daily COVID-19 cases among Malaysians (excluding imported cases, non-Malaysian cases in the community and non-Malaysian detainees at the Immigration Detention Centres) compared against the projection of the number of cases on 21 May 2020

allccases

Figure 2: Number of daily COVID-19 cases among Malaysians (all cases) compared against the projection of the number of cases on 21 May 2020