Communicable disease

Kenyataan Akhbar KPK 11 Jun 2020 -Situasi Semasa Jangkitan Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) di Malaysia

STATUS TERKINI KES DISAHKAN COVID-19 YANG TELAH PULIH

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan bahawa terdapat 51 kes yang telah pulih dan dibenarkan discaj pada hari ini. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dari COVID-19 dan telah discaj daripada wad adalah sebanyak 7,065 kes (84.4 peratus daripada jumlah keseluruhan kes).

BM DATA KES SETIAP NEGERI 11Jun [Recovered]-01

STATUS TERKINI KES COVID-19 DI MALAYSIA

Sehingga 11 Jun 2020 pukul 12:00 tengah hari, terdapat 31 kes baharu yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 8,369 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 1,186 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan.

Ingin dimaklumkan daripada 31 kes baharu yang dilaporkan, 11 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Daripada 20 kes penularan di dalam negara, 19 kes adalah bukan warganegara dan hanya satu (1) kes adalah di kalangan warganegara Malaysia iaitu merupakan kes di Selangor bagi saringan pusat tahfiz.

Perincian bagi 19 kes di kalangan bukan warganegara adalah seperti berikut:

 • 16 kes Kluster Pedas di Negeri Sembilan;
 • Satu (1) kes Kluster Kampung Sungai Lui, Selangor;
 • Satu (1) kes Kluster Syarikat Pembersihan Kuala Lumpur;
 • Satu (1) kes saringan pekerja di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

Sehingga kini, sebanyak lima (5) kes positif COVID-19 sedang dirawat di Unit Rawatan Rapi (ICU). Tiada kes yang memerlukan bantuan pernafasan.

Adalah dimaklumkan bahawa tiada pertambahan kes kematian berkaitan COVID-19 dilaporkan pada hari ini. Justeru, jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal sebanyak 118 kes (1.41 peratus daripada jumlah keseluruhan kes).

graf-NEW-Purple-Update-case-number-covid-19 (3)

PERANAN KEWARTAWANAN DAN MEDIA DALAM PANDEMIK COVID-19

Sejak awal wabak COVID-19 lagi, kita telah berdepan dengan cabaran memerangi virus dan “viral”. Virus yang kita hadapi adalah virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan jangkitan COVID-19, manakala isu “viral” yang dimaksudkan pula adalah penularan berita palsu serta maklumat yang tidak sahih yang merebak dalam masyarakat secara lebih pantas daripada penularan virus COVID-19 itu sendiri. Seperti yang disebut oleh Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO), kita bukan sekadar memerangi wabak COVID-19, malah turut memerangi infodemik berkaitan dengan virus ini. Kedua-dua isu ini perlu kita tangani serentak.

Dalam pada petugas kesihatan dan lain-lain anggota barisan hadapan bertungkus lumus membendung penularan virus COVID-19, pihak pengamal media dan wartawan juga memainkan peranan utama sebagai barisan hadapan dalam memberikan maklumat sahih serta memerangi berita palsu COVID-19.

Pelbagai platform media massa, media sosial dan media baharu telah digunakan bagi memastikan orang ramai sentiasa dimaklumkan dengan maklumat dan berita yang tepat, cepat dan sahin mengenai wabak COVID-19. Ini termasuklah tugasan yang dijalankan oleh wartawan, jurugambar, juru kamera di lapangan, dan pelbagai petugas di studio misalnya penyunting, juru berita, petugas media sosial dan sebagainya. Malahan, jurubahasa isyarat juga memainkan peranan yang sangat penting untuk menyampaikan maklumat kepada mereka yang berkomunikasi melalui bahasa isyarat.

KKM ingin mengucapkan terima kasih kepada semua rakan dalam bidang kewartawanan yang telah memainkan peranan yang sangat besar sebagai barisan hadapan dalam menyampaikan situasi sebenar COVID-19 kepada masyarakat.

Namun begitu, dalam dunia serba moden ini, penggunaan media baharu dan media sosial semakin meluas. Kewartawanan konvensional kini bukanlah satu-satunya kaedah penyebaran maklumat. Kini, semua pengguna media baharu dan media sosial juga adalah ibarat “wartawan”; melapor dan menyebar luas maklumat mengenai pelbagai perkara, 24 jam sehari dan tujuh (7) hari seminggu. Inilah konsep “citizen journalism”.

KKM memuji ramai netizen yang telah bersama-sama dengan Kerajaan dalam memerangi COVID-19. Ramai yang telah menjalankan tanggungjawab sosial mereka dengan memuatnaik dan menyebar luas maklumat yang tepat dan sahih mengenai COVID-19, Perintah Kawalan Pergerakan dan pelbagai maklumat berkaitan yang disalurkan oleh Kerajaan.

Namun begitu, terdapat segelintir netizen yang tidak bertanggungjawab dan menyebar maklumat palsu. fitnah dan lebih serius ada juga yang menghasut orang ramai untuk tidak akur kepada peraturan dan nasihat yang diberikan.

Seperti dimaklumkan oleh YB Menteri Kanan (Kluster Keselamatan), sehingga 11 Jun 2020, sebanyak 266 kertas siasatan telah dibuka oleh PDRM dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) berhubung berita palsu berkaitan COVID-19. 30 kes telah didakwa di mahkamah, 11 diberikan notis amaran dan 18 telah mengaku bersalah. Tahniah diucapkan kepada PDRM dan SKMM yang telah terus membuat pemantauan ketat terhadap penyebaran berita palsu.

Dalam masa yang sama sebanyak 330 penafian dan penjelasan mengenai berita palsu telah diperjelaskan kepada orang ramai oleh Pasukan Respon Pantas (PRP) Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (KKMM) yang ditubuhkan bagi membantu membendung penyebaran berita palsu berkaitan COVID-19.

Orang ramai diingatkan supaya berhati-hati sebelum menyebarkan sebarang kandungan yang diragui kesahihannya dan boleh menyalurkan maklumat kepada PRP di:

 • talian 03-8911 5103 atau
 • layari sebenarnya.my untuk menyemak kesahihan berita.

NASIHAT KESIHATAN BERKAITAN COVID-19

Pihak KKM menyeru kerjasama daripada setiap individu agar kita dapat sama-sama membendung wabak COVID-19 dan memastikan rantaian jangkitan COVID-19 diputuskan di Negara. Antara amalan-amalan yang disarankan adalah:

 • Elakkan 3S / 3C:iaitu elakkan kawasan yang sesak (Crowded place), elakkan kawasan yang sempit (Confined space) dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat (Close conversation).

WhatsApp Image 2020-06-06 at 11.32.00

 • Amalkan 3W:iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun (Wash), sangat digalakkan memakai alat pelitup separuh muka (penutup hidung dan mulut – face mask) di tempat awam atau jika bergejala (Wear), dan (Warn) iaitu amaran dari KKM yang lebih berkonsep peringatan seperti:
  • Elak bersalaman / bersentuhan;
  • Amalkan etika batuk dan bersin;
  • Dapatkan rawatan segera jika bergejala;
  • Duduk di rumah dan elakkan kunjung-mengunjung;
  • Lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh.

Selain itu, sentiasa ingatlah kepada S.O.P, iaitu:

 • S: Syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah PKPB;
 • O: Orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang kurang upaya (OKU) perlu dilindungi, individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan;
 • P: Penjarakan sosial (social distancing) diamalkan pada setiap masa iaitu sekurang-kurangnya 1 meter.

KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara, dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO). Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini mengenainya. Begitu juga, KKM akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya adalah dilaksanakan secara berterusan.

Sekian, terima kasih.

DATUK DR. NOOR HISHAM ABDULLAH

KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA

 

11 Jun 2020 @ 5.00 petang

BILANGAN KES COVID-19 MENGIKUT NEGERI DI MALAYSIA

(SEHINGGA 11 JUN 2020, JAM 12:00 TENGAH HARI)

NEGERI BILANGAN KES BAHARU *(   ) BILANGAN KES KUMULATIF
PERLIS 0 18
KEDAH 0 96
PULAU PINANG 0 121
PERAK 0 256
SELANGOR 3 1,974
NEGERI SEMBILAN 16 927
MELAKA 11 (11) 246
JOHOR 0 677
PAHANG 0 363
TERENGGANU 0 111
KELANTAN 0 156
SABAH 0 355
SARAWAK 0 556
W.P. KUALA LUMPUR 1 2,399
W.P. PUTRAJAYA 0 97
W.P. LABUAN 0 17
JUMLAH KESELURUHAN 31 (11) 8,369

 *(   ) adalah merujuk kepada kes-kes import

PRESS STATEMENT

MINISTRY OF HEALTH MALAYSIA

UPDATES ON THE CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

SITUATION IN MALAYSIA

Current Status of Confirmed COVID-19 Cases Who Have Recovered

11 June 2020 – The Ministry of Health (MOH) would like to inform that 51 cases have fully recovered and discharged well today. Cumulatively, 7,065 confirmed COVID-19 cases have fully recovered (84.4% of total cumulative cases).

NEW-Purple-Update-case-number-covid-19 (2)

Current Situation of COVID-19 in Malaysia

11 June 2020, 12 pm – A total of 31 additional confirmed COVID-19 cases were reported to the National Crisis Preparedness and Response Centre (CPRC) MOH today. Cumulatively there are now 8,369 confirmed COVID-19 cases in Malaysia. Therefore, there are currently 1,186 active and infective COVID-19 cases. They have all been isolated and given treatment.

Of the 31 additional cases reported today, 11 are imported cases who were infected overseas. Of the 20 local transmission cases, 19 cases are non-Malaysians, and only one (1) case is among a Malaysian i.e. a case in Selangor detected from screening in a religious school.

The details of the 19 cases among non-Malaysians are as follows:

 • 16 cases, from Pedas Cluster, Negeri Sembilan
 • 1 case, Kampung Sungai Lui Cluster, Selangor
 • 1 case, Cleaning Services Company Cluster, Kuala Lumpur
 • 1 case, screening of workers in the Kuala Lumpur

Currently, five (5) confirmed COVID-19 cases are receiving treatment in intensive care units (ICU), and no patient is on ventilation support.

Fortunately, no additional COVID-19 death was reported to the National CPRC MOH today. Cumulatively, there are now 118 COVID-19 deaths in Malaysia (1.41% of total cumulative cases).

CONFIRM CASE BY STATE baru 11Jun-01

The Role of Journalism and Media During this COVID-19 Pandemic

Since the beginning of the COVID-19 pandemic, we faced the challenge of fighting the virus and the viral news. The virus we are dealing with is the SARS-CoV-2 virus that causes COVID-19 infection, while the “viral news” issue is the spread of fake news and unverified information that are transmitted within the society much faster than the COVID-19 virus itself. As what the Director General of the World Health Organization (WHO), Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus had pointed out, we are not just fighting the COVID-19 pandemic, but also fighting the infodemic associated with the virus. We need to address these two issues simultaneously.

While healthcare workers and other frontliners have been working hard to control the spread of the COVID-19 virus, media practitioners and journalists also play leading roles as frontliners in providing accurate information and combating fake news on COVID-19.

Various mass media, social media and new media platforms have been used to keep the public informed with accurate, fast and verified information and news on the COVID-19 pandemic. These include work carried out by journalists, photographers, cameramen in the field, and various studio staff e.g. editors, news readers, social media practitioners etc. In fact, sign language interpreters also play a very important role in communicating information to those who communicate through sign language.

MOH would like to thank all of our friends in the field of journalism who have played and continue to play such an important role as frontliners in reporting the true situation of COVID-19 to the public.

However, in this modern world, the use of new media and social media is widespread and increasing. Conventional journalism is no longer the only method of dissemination of information. Today, all new media and social media users are also “journalists”; reporting and disseminating information on various matters, 24 hours a day and 7 days a week. This is the concept of citizen journalism.

MOH commends many netizens who have joined the Government in the fight against COVID-19. Many have carried out their social responsibilities by uploading and disseminating accurate and verified information about COVID-19, the Movement Control Order (MCO) and various related information reported by the Government.

However, there are some netizens who have acted irresponsibly and spread false information, false allegations and even worse inciting the public to disregard the rules, regulations and advisories issued.

As informed by the Senior Minister (Security Cluster), as of 11 June 2020, a total of 266 investigative papers had been opened by the Royal Malaysian Police (PDRM) and the Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC) on fake news related to COVID-19. Of these, 30 cases have been filed in court, 11 cases have been given warning notices and 18 cases have pleaded guilty. Congratulations to the PDRM and MCMC who have continued to closely monitor the spread of fake news in the country.

At the same time, a total of 330 disclaimers and explanations of fake news were informed to the public by the Rapid Response Team under the Ministry of Communications and Multimedia, that was established to help curb the spread of fake news related to COVID-19.

The public is advised remain vigilant before distributing any unverified or suspicious information or news, and may provide such information to the Rapid Response Team at:

 • Telephone 03-8911 5103
 • Website search.my to verify authenticity of information or news

Health Advisory on COVID-19

MOH urges the cooperation of every individual so that together we can prevent the COVID-19 outbreaks and break the transmission chain of the COVID-19 infection in the country. The recommended actions are:

 • Avoid the 3Cs: Crowded places; Confined spaces; and Close conversations

WhatsApp Image 2020-06-06 at 11.32.00

 • Practice the 3Ws: Wash hands frequently with water and soap; Wearing facemasks are strongly encouraged in public areas or if symptomatic; Warn self and others for the following, in line with MOH’s advisories:
  • Avoid shaking hands or touching others
  • Practice good coughing and sneezing etiquette
  • Seek early treatment if symptomatic
  • Stay at home and avoid from visiting others
  • Regularly clean and disinfect commonly touched surfaces in common areas

In addition to the SOPs, continue to adhere to THiS:

 • T: Terms set under the Recovery Movement Control Order (RMCO)
 • Hi: High-risk groups such as children, infants, older adults and the disabled must be protected, and if unwell with symptoms, to seek early treatment
 • S: Safe social distancing is practiced at all times, of at least 1 metre away from others

MOH will continue to monitor the development of the COVID-19 situation, both in the country as well as internationally, based on available information from the World Health Organization (WHO). The public will be continuously updated on the latest information. In addition, MOH will ensure that appropriate preventive and control measures are continuously implemented.

Thank you.

Datuk Dr Noor Hisham Abdullah

Director General of Health Malaysia

11 June 2020 @ 5.00 pm

Number of Confirmed COVID-19 Cases in Malaysia, by States

(Cumulative, as of 11 June 2020, 12 pm)

State No. of New Cases * Cumulative
Perlis 0 18
Kedah 0 96
Pulau Pinang 0 121
Perak 0 256
Selangor 3 1,974
Negeri Sembilan 16 927
Melaka 11 (11) 246
Johor 0 677
Pahang 0 363
Terengganu 0 111
Kelantan 0 156
Sabah 0 355
Sarawak 0 556
WP Kuala Lumpur 1 2,399
WP Putrajaya 0 97
WP Labuan 0 17
Total 31 (11) 8,369

*(   ) refers to imported confirmed COVID-19 case