Communicable disease

Kenyataan Akhbar KPK 16 Jun 2020 – Situasi Semasa Jangkitan Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) di Malaysia

STATUS TERKINI KES DISAHKAN COVID-19 YANG TELAH PULIH

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan bahawa terdapat 333 kes yang telah pulih dan dibenarkan discaj pada hari ini, di mana 307 kes adalah bukan warganegara dan 26 kes di kalangan warganegara. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dari COVID-19 dan telah discaj daripada wad adalah sebanyak 7,733 kes (90.9 peratus daripada jumlah keseluruhan kes).

BM DATA KES SETIAP NEGERI 16 Jun [Recovered]-01

STATUS TERKINI KES COVID-19 DI MALAYSIA

Sehingga 16 Jun 2020 pukul 12:00 tengah hari, terdapat 11 kes baharu yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 8,505 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 651 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan.

Ingin dimaklumkan daripada 11 kes baharu yang dilaporkan, satu (1) kes adalah kes import warganegara yang mendapat jangkitan di luar negara. Daripada 10 kes penularan di dalam negara, enam (6) kes adalah bukan warganegara manakala empat (4) kes adalah di kalangan warganegara Malaysia.

Bagi kes jangkitan dalam negara (6 kes) di kalangan bukan warganegara adalah seperti berikut:

 • Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur – dua (2) kes:
  • Satu (1) kes saringan untuk masuk kerja;
  • Satu (1) kes Kluster Tapak Pembinaan Kuala Lumpur 2;
 • Negeri Sembilan – empat (4) kes:
  • Tiga (3) kes Kluster Pedas;
  • Satu (1) kes Kluster Syarikat Pembersihan.

Perincian kes penularan COVID-19 dalam negara di kalangan warganegara Malaysia (4 kes) pula adalah seperti berikut:

 • Selangor: satu (1) kes saringan pra pembedahan di Hospital Putrajaya dan kemudian dipindah ke Hospital Sungai Buloh, Selangor;
 • Sarawak: tiga (3) kes kontak rapat kepada kes positif COVID-19 (ke-8453). Mereka adalah ahli keluarga kepada kes ke-8453.

Sehingga kini, sebanyak empat (4) kes positif COVID-19 sedang dirawat di Unit Rawatan Rapi (ICU). Tiada kes yang memerlukan bantuan pernafasan.

Adalah dimaklumkan bahawa tiada pertambahan kes kematian berkaitan COVID-19 dilaporkan pada hari ini. Justeru, jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal sebanyak 121 kes (1.42 peratus daripada jumlah keseluruhan kes).

graf-NEW-Purple-Update-case-number-covid-19 (5)

HARI DENGGI ASEAN KE-10 PADA 15 JUN 2020

15 Jun 2020 adalah merupakan Hari Denggi ASEAN ke-10 yang disambut pada setiap 15 Jun. Tema pada tahun ini ialah “10 minit Hapuskan Aedes”. Tema ini bertujuan untuk meningkatkan peranan setiap individu dan masyarakat dalam mencegah penyakit Demam Denggi dengan melakukan aktiviti pembersihan persekitaran dan pemusnahan tempat pembiakan Aedes di premis masing-masing. Ini boleh dilaksanakan dengan turut mengamalkan normal baharu seperti penjarakan sosial iaitu sekurang-kurangnya 1 meter dari individu lain, memakai pelitup separuh muka (face mask) ketika menjalankan aktiviti dan kerap membasuh tangan dengan air dan sabun.

Capture

Seperti yang dinyatakan KKM pada 6 Jun 2020, mutakhir ini kes Demam Denggi telah menunjukkan tren peningkatan secara berterusan; iaitu dengan purata peningkatan sebanyak lapan (8) peratus setiap minggu. Peningkatan ini sememangnya membimbangkan, dan menjadi peringatan kepada kita semua bahawa dalam pada Negara mengharungi pandemik COVID-19, virus Denggi tetap perlu diperangi.

Oleh itu luangkan masa “10 minit hapuskan Aedes” dengan membersihkan persekitaran anda dan musnahkan tempat pembiakan Aedes; demi menyelamatkan nyawa anda dan orang tersayang.

WhatsApp Image 2020-06-08 at 18.21.17

NASIHAT KESIHATAN BERKAITAN COVID-19

Orang awam secara amnya juga sentiasa diingatkan untuk mengamalkan nasihat kesihatan yang kerap kali diingatkan oleh KKM iaitu:

 • Elakkan 3S / 3C:iaitu elakkan kawasan yang sesak (Crowded place), elakkan kawasan yang sempit (Confined space) dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat (Close conversation).

WhatsApp Image 2020-06-06 at 11.32.00

 • Amalkan 3W:iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun (Wash), sangat digalakkan memakai alat pelitup separuh muka (penutup hidung dan mulut – face mask) di tempat awam atau jika bergejala (Wear), dan (Warn) iaitu amaran dari KKM yang lebih berkonsep peringatan seperti:
  • Elak bersalaman / bersentuhan;
  • Amalkan etika batuk dan bersin;
  • Dapatkan rawatan segera jika bergejala;
  • Duduk di rumah dan elakkan kunjung-mengunjung;
  • Lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh.

Selain itu, sentiasa ingatlah kepada S.O.P, iaitu:

 • S:Syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah PKPB;
 • O:Orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang kurang upaya (OKU) perlu dilindungi, individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan;
 • P:Penjarakan sosial (social distancing) diamalkan pada setiap masa iaitu sekurang-kurangnya 1 meter.

KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara, dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO). Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini mengenainya. Begitu juga, KKM akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya adalah dilaksanakan secara berterusan.

Sekian, terima kasih.

DATUK DR. NOOR HISHAM ABDULLAH

KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA

 

16 Jun 2020 @ 5.00 petang

BILANGAN KES COVID-19 MENGIKUT NEGERI DI MALAYSIA

(SEHINGGA 16 JUN 2020, JAM 12:00 TENGAH HARI)

NEGERI BILANGAN KES BAHARU *(   ) BILANGAN KES KUMULATIF
PERLIS 0 18
KEDAH 0 96
PULAU PINANG 0 121
PERAK 0 257
SELANGOR 1 1,999
NEGERI SEMBILAN 4 993
MELAKA 0 255
JOHOR 1 (1) 684
PAHANG 0 365
TERENGGANU 0 111
KELANTAN 0 156
SABAH 0 359
SARAWAK 3 560
W.P. KUALA LUMPUR 2 2,417
W.P. PUTRAJAYA 0 97
W.P. LABUAN 0 17
JUMLAH KESELURUHAN 11 (1) 8,505

*(   ) adalah merujuk kepada kes-kes import


PRESS STATEMENT

MINISTRY OF HEALTH MALAYSIA

UPDATES ON THE CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

SITUATION IN MALAYSIA

 

Current Status of Confirmed COVID-19 Cases Who Have Recovered

16 June 2020 – The Ministry of Health (MOH) would like to inform that 333 cases have fully recovered and discharged well today, of which 307 cases are non-Malaysians and 26 cases are among Malaysians. Cumulatively, 7,733 confirmed COVID-19 cases have fully recovered and discharged well (90.9% of total cumulative cases).

cases 16 Jun

Current Situation of COVID-19 in Malaysia

16 June 2020, 12 pm – A total of 11 additional confirmed COVID-19 cases were reported to the National Crisis Preparedness and Response Centre (CPRC) MOH today. Cumulatively there are now 8,505 confirmed COVID-19 cases in Malaysia. Therefore, there are currently 651 active and infective COVID-19 cases. They have all been isolated and given treatment.

Of the 11 additional cases reported today, one (1) is an imported Malaysian case who was infected overseas. Of the 10 local transmission cases, six (6) cases are non-Malaysians and four (4) cases are among Malaysians.

Details for the local transmission cases among non-Malaysians (6 cases) are as follows:

 • Kuala Lumpur – 2 cases:
  • 1 case: Screening of workers before returning to work
  • 1 case: Construction Site 2 Cluster in Kuala Lumpur
 • Negeri Sembilan – 4 cases:
  • 3 cases: Pedas Cluster
  • 1 case: Cleaning Services Company Cluster

The details of the COVID-19 local transmission cases among Malaysians (4 cases) are as follows:

 • Selangor – 1 case: Pre-surgical screening in Hospital Putrajaya, and patient was subsequently transferred to Sungai Buloh Hospital
 • Sarawak – 3 cases: Close contacts (family members) to a confirmed COVID-19 case (Case 8,453)

Currently, four (4) confirmed COVID-19 cases are receiving treatment in intensive care units (ICUs), and no patient is on ventilation support.

Fortunately, no additional COVID-19 death was reported to the National CPRC MOH today. Cumulatively, there are now 121 COVID-19 deaths in Malaysia (1.42% of total cumulative cases).

NEW-Purple-Update-case-number-covid-19 (4)

The 10th ASEAN Dengue Day

15 June 2020 is the 10th ASEAN Dengue Day, that is celebrated every 15 June. The theme for this year is “10 Minutes to Destroy Aedes”. This theme is aimed at strengthening the role of individuals and communities in preventing Dengue through good environmental hygiene and destroying Aedes breeding sites in all premises. This can be accomplished while practicing the new normal such as safe social distancing of at least 1 metre away from others, wearing facemasks while doing the activities and frequent handwashing with water and soap.

Capture

As stated by the MOH on 6 June 2020, of late, Dengue has shown a steady increasing trend; with an average increase of 8% per week. This increase is alarming, and it is a warning to all of us that as the Nation faces the COVID-19 pandemic, we must continue the fight against Dengue as well.

Therefore, it is important to spend “10 Minutes to Destroy Aedes” by cleaning our surroundings and destroying all Aedes breeding sites; to save our life and our loved ones.

Health Advisory on COVID-19

The general public is also reminded to always follow the health advisories repeatedly mentioned by the MOH, that includes:

 • Avoid the 3Cs: Crowded places; Confined spaces; and Close conversations
 • Practice the 3Ws: Wash hands frequently with water and soap; Wearing facemasks are strongly encouraged in public areas or if symptomatic; Warn self and others for the following, in line with MOH’s advisories:
  • Avoid shaking hands or touching others
  • Practice good coughing and sneezing etiquette
  • Seek early treatment if symptomatic
  • Stay at home and avoid from visiting others
  • Regularly clean and disinfect commonly touched surfaces in common areas

In addition to the SOPs, continue to adhere to THiS:

 • T: Terms set under the Recovery Movement Control Order (RMCO)
 • Hi: High-risk groups such as children, infants, older adults and the disabled must be protected, and if unwell with symptoms, to seek early treatment
 • S: Safe social distancing is practiced at all times, of at least 1 metre away from others

MOH will continue to monitor the development of the COVID-19 situation, both in the country as well as internationally, based on available information from the World Health Organization (WHO). The public will be continuously updated on the latest information. In addition, MOH will ensure that appropriate preventive and control measures are continuously implemented.

 

Thank you.

 

Datuk Dr Noor Hisham Abdullah

Director General of Health Malaysia

16 June 2020 @ 5.00 pm

 

Appendix 1

 

Number of Confirmed COVID-19 Cases in Malaysia, by States

(Cumulative, as of 16 June 2020, 12 pm)

State No. of New Cases * Cumulative
Perlis 0 18
Kedah 0 96
Pulau Pinang 0 121
Perak 0 257
Selangor 1 1,999
Negeri Sembilan 4 993
Melaka 0 255
Johor 1 (1) 684
Pahang 0 365
Terengganu 0 111
Kelantan 0 156
Sabah 0 359
Sarawak 3 560
WP Kuala Lumpur 2 2,417
WP Putrajaya 0 97
WP Labuan 0 17
Total 11 (1) 8,505

 

*(   ) refers to imported confirmed COVID-19 case