Communicable disease

Kenyataan Akhbar KPK 18 Jun 2020 - Situasi Semasa Jangkitan Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) di Malaysia

STATUS TERKINI KES DISAHKAN COVID-19 YANG TELAH PULIH

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan bahawa terdapat 127 kes yang telah pulih dan dibenarkan discaj pada hari ini. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dari COVID-19 dan telah discaj daripada wad adalah sebanyak 8,000 kes (93.8 peratus daripada jumlah keseluruhan kes).

WhatsApp Image 2020-06-18 at 9.15.38 AM

STATUS TERKINI KES COVID-19 DI MALAYSIA

Sehingga 18 Jun 2020 pukul 12:00 tengah hari, terdapat 14 kes baharu yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 8,529 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 408 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan.

Ingin dimaklumkan daripada 14 kes baharu yang dilaporkan, tiga (3) kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara melibatkan dua (2) warganegara Malaysia dan satu (1) bukan warganegara yang merupakan pemastautin tetap. Daripada 11 kes penularan di dalam negara, tujuh (7) kes adalah bukan warganegara manakala empat (4) kes adalah di kalangan warganegara Malaysia.

Bagi kes jangkitan dalam negara (7 kes) di kalangan bukan warganegara adalah seperti berikut:

 • Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur – dua (2) kes:
  • satu (1) kes kontak rapat kepada kes positif COVID-19 (kes ke-8455 dan kes ke-8508). Mereka adalah rakan serumah;
  • satu (1) kes kontak rapat kepada kes positif COVID-19 (kes ke-8498). Mereka adalah rakan serumah;
 • Selangor: satu (1) kes kontak rapat kepada kes positif COVID-19 (kes ke-8368). Kes baru ini merupakan ahli keluarga kepada kes ke-8368;
 • Sarawak: dua (2) kes saringan di tempat kerja sektor pembinaan;
 • Sabah: satu (1) kes saringan Orang Kena Tahan (OKT) di lokap di Ibu Pejabat Polis (IPD) Penampang;
 • Perak: satu (1) kes saringan sebelum memohon pulang ke negara asal beliau.

Perincian kes penularan COVID-19 dalam negara di kalangan warganegara Malaysia (4 kes) pula adalah seperti berikut:

 • Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur: dua (2) kes Kluster Depot Tahanan Imigresen (DTI) Bukit Jalil. Mereka merupakan kakitangan bertugas di sana;
 • Sarawak - dua (2) kes:
  • satu (1) kes saringan pra pembedahan di Hospital Umum Sarawak (HUS), Kuching;
  • satu (1) kes saringan untuk ke luar negara atas urusan penting.

Sehingga kini, sebanyak empat (4) kes positif COVID-19 sedang dirawat di Unit Rawatan Rapi (ICU). Tiada kes yang memerlukan bantuan pernafasan.

Adalah dimaklumkan bahawa tiada pertambahan kes kematian berkaitan COVID-19 dilaporkan pada hari ini. Justeru, jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal sebanyak 121 kes (1.42 peratus daripada jumlah keseluruhan kes).

WhatsApp Image 2020-06-18 at 9.13.46 AM

AKTIVITI SARINGAN PENDEKATAN TERTUMPU DI DEPOT TAHANAN

Seperti dimaklumkan sebelum ini, salah satu aktiviti pendekatan tertumpu (targeted approach) bagi kumpulan berisiko tinggi yang telah dijalankan Kerajaan adalah saringan COVID-19 di Depot Tahanan. Lokasi-lokasi ini telah dikenalpasti berisiko tinggi dalam penularan jangkitan COVID-19 susulan didapati berlakunya jangkitan COVID-19 di kalangan OKT. Susulan itu, beberapa fokus telah diberikan dalam saringan ini, iaitu:

 • semua OKT yang baharu di Depot Tahanan perlu menjalani persampelan;
 • semua OKT yang akan dipindah ke pusat tahanan lain perlu disampel terlebih dahulu;
 • semua OKT yang bakal dihantar pulang ke negara asal perlu disampel terlebih dahulu;
 • semua kakitangan yang bertugas di pusat-pusat tahanan perlu disampel;
 • persampelan secara rawak sebagai penilaian risiko oleh Pejabat Kesihatan Daaerah/Jabatan Kesihatan Negeri.

Sehingga 18 Jun 2020, jam 12 tengah hari, sebanyak 13,149 individu telah menjalani persampelan di mana 782 kes telah dikesan positif COVID-19, 11,564 adalah negatif COVID-19 dan 803 masih menunggu keputusan. Daripada jumlah kes positif, tujuh (7) kes adalah di kalangan warganegara manakala 775 adalah bukan warganegara. Berikut adalah maklumat terperinci mengikut negeri:

NAMA TEMPAT

Jumlah Kes Disampel Jumlah Kes Positif Jumlah Kes Negatif Menunggu Keputusan WN positif BWN positif
KL & PUTRAJAYA 1,977 651 1,317 9 3 648
SELANGOR 5,190 126 4,453 611 1 125
PAHANG 332 0 332 0 0 0
PULAU PINANG 1,548 0 1,442 106 0 0
PERAK 8 0 8 0 0 0
TERENGGANU 566 0 566 0 0 0
SABAH 1,853 3 1,773 77 2 1
JOHOR 993 0 993 0 0 0
KELANTAN 0 0 0 0 0 0
LABUAN 0 0 0 0 0 0
MELAKA 682 2 680 0 1 1
JUMLAH 13,149 782 11,564 803 7 775

Setelah kes COVID-19 dikenalpasti, mereka diasingkan dan dimasukkan ke hospital untuk dirawat, dan tindakan saringan kes secara aktif (active case detection) dijalankan.

NASIHAT KESIHATAN BERKAITAN COVID-19

Orang awam secara amnya juga sentiasa diingatkan untuk mengamalkan nasihat kesihatan yang kerap kali diingatkan oleh KKM iaitu:

 • Elakkan 3S / 3C:iaitu elakkan kawasan yang sesak (Crowded place), elakkan kawasan yang sempit (Confined space) dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat (Close conversation).

WhatsApp Image 2020-06-06 at 11.32.00

 • Amalkan 3W:iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun (Wash), sangat digalakkan memakai alat pelitup separuh muka (penutup hidung dan mulut - face mask) di tempat awam atau jika bergejala (Wear), dan (Warn) iaitu amaran dari KKM yang lebih berkonsep peringatan seperti:
  • Elak bersalaman / bersentuhan;
  • Amalkan etika batuk dan bersin;
  • Dapatkan rawatan segera jika bergejala;
  • Duduk di rumah dan elakkan kunjung-mengunjung;
  • Lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh.

Selain itu, sentiasa ingatlah kepada S.O.P, iaitu:

 • S: Syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah PKPB;
 • O: Orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang kurang upaya (OKU) perlu dilindungi, individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan;
 • P: Penjarakan sosial (social distancing) diamalkan pada setiap masa iaitu sekurang-kurangnya 1 meter.

KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara, dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO). Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini mengenainya. Begitu juga, KKM akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya adalah dilaksanakan secara berterusan.

Sekian, terima kasih.

DATUK DR. NOOR HISHAM ABDULLAH

KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA

 

18 Jun 2020 @ 5.00 petang

BILANGAN KES COVID-19 MENGIKUT NEGERI DI MALAYSIA

(SEHINGGA 18 JUN 2020, JAM 12:00 TENGAH HARI)

NEGERI BILANGAN KES BAHARU *(   ) BILANGAN KES KUMULATIF
PERLIS 0 18
KEDAH 0 96
PULAU PINANG 0 121
PERAK 1 258
SELANGOR 2 (1) 2,006
NEGERI SEMBILAN 0 994
MELAKA 0 255
JOHOR 2 (2) 686
PAHANG 0 365
TERENGGANU 0 111
KELANTAN 0 156
SABAH 1 362
SARAWAK 4 565
W.P. KUALA LUMPUR 4 2,422
W.P. PUTRAJAYA 0 97
W.P. LABUAN 0 17
JUMLAH KESELURUHAN 14 (3) 8,529

*(   ) adalah merujuk kepada kes-kes import

PRESS STATEMENT

MINISTRY OF HEALTH MALAYSIA

UPDATES ON THE CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

SITUATION IN MALAYSIA

Current Status of Confirmed COVID-19 Cases Who Have Recovered

18 June 2020 – The Ministry of Health (MOH) would like to inform that 127 cases have fully recovered and discharged well today. Cumulatively, 8,000 confirmed COVID-19 cases have fully recovered (93.8% of total cumulative cases).

Current Situation of COVID-19 in Malaysia

18 June 2020, 12 pm – A total of 14 additional confirmed COVID-19 cases were reported to the National Crisis Preparedness and Response Centre (CPRC) MOH today. Cumulatively there are now 8,529 confirmed COVID-19 cases in Malaysia. Therefore, there are currently 408 active and infective COVID-19 cases. They have all been isolated and given treatment.

Of the 14 additional cases reported today, three (3) are imported cases who were infected overseas involving two (2) Malaysians and one (1) non-Malaysian permanent resident. Of the 11 local transmission cases, seven (7) cases are non-Malaysians and four (4) cases are among Malaysians.

Details for the local transmission cases among non-Malaysians (7 cases) are as follows:

 • Kuala Lumpur – 2 cases:
  • 1 case: Close contact (of same household) to confirmed COVID-19 cases (Cases 8,455 and 8,508).
  • 1 case: Close contact to (of same household) to a confirmed COVID-19 case (Case 8,498).
 • Selangor – 1 case: Close contact (family member) to a confirmed COVID-19 case (Case 8,368).
 • Sarawak – 2 cases: Screening at a construction work site.
 • Sabah – 1 case: Screening of detainees in prison in Penampang Police Headquarters.
 • Perak – 1 case: Pre-departure screening prior to returning to home country.

The details of the COVID-19 local transmission cases among Malaysians (4 cases) are as follows:

 • Kuala Lumpur – 2 cases: Bukit Jalil Immigration Detention Centre Cluster; among staff.
 • Sarawak – 2 cases:
  • 1 case: Pre-surgical screening at Sarawak General Hospital, Kuching.
  • 1 case: Pre-departure screening for overseas travel for an urgent matter.

Currently, four (4) confirmed COVID-19 cases are receiving treatment in intensive care units (ICUs), and no patient is on ventilation support.

Fortunately, no additional COVID-19 death was reported to the National CPRC MOH today. Cumulatively, there are now 121 COVID-19 deaths in Malaysia (1.42% of total cumulative cases).

Targeted Approach for Screening at Detention Centres

As previously mentioned, one of the targeted approach activities for high-risk groups that the Government has undertaken is the COVID-19 screening at the Detention Centres. These locations have been identified as at high-risk for COVID-19 infection transmission following the high occurrence of COVID-19 infection among the detainees. Subsequently, screening activities became more focused, i.e.:

 • All new detainees at the Detention Centres must undergo sampling
 • All detainees to be transferred to another Detention Centre must be sampled first
 • All detainees to be sent back to their home country must be sampled first
 • All staff working in Detention Centres must be sampled
 • Random sampling will be conducted by the District Health Office or State Health Department as part of a risk assessment

As of 18 June 2020, 12 pm, a total of 13,149 individuals have been sampled, of which 782 cases had been detected as COVID-19 positive, 11,564 were negative for COVID-19 and 803 still awaiting results. Of those tested positive, seven (7) are Malaysians while 775 were non-Malaysians. The detail of the results by State is shown in Table 1.

Once confirmed COVID-19 cases are identified, these individuals are isolated and hospitalised for treatment, and active case detection will be conducted.

Table 1  Results of COVID-19 testing at Detention Centres by States

Total sampled Positive Negative Results pending Positive
M’sian Non-

M’sian

Kuala Lumpur & Putrajaya 1,977 651 1,317 9 3 648
Selangor 5,190 126 4,453 611 1 125
Pahang 332 0 332 0 0 0
Pulau Pinang 1,548 0 1,442 106 0 0
Perak 8 0 8 0 0 0
Terengganu 566 0 566 0 0 0
Sabah 1,853 3 1,773 77 2 1
Johor 993 0 993 0 0 0
Kelantan 0 0 0 0 0 0
Labuan 0 0 0 0 0 0
Melaka 682 2 680 0 1 1
Total 13,149 782 11,564 803 7 775

Health Advisory on COVID-19

The general public is also reminded to always follow the health advisories repeatedly mentioned by the MOH, that includes:

 • Avoid the 3Cs: Crowded places; Confined spaces; and Close conversations
 • Practice the 3Ws: Wash hands frequently with water and soap; Wearing facemasks are strongly encouraged in public areas or if symptomatic; Warn self and others for the following, in line with MOH’s advisories:
  • Avoid shaking hands or touching others
  • Practice good coughing and sneezing etiquette
  • Seek early treatment if symptomatic
  • Stay at home and avoid from visiting others
  • Regularly clean and disinfect commonly touched surfaces in common areas

In addition to the SOPs, continue to adhere to THiS:

 • T: Terms set under the Recovery Movement Control Order (RMCO)
 • Hi: High-risk groups such as children, infants, older adults and the disabled must be protected, and if unwell with symptoms, to seek early treatment
 • S: Safe social distancing is practiced at all times, of at least 1 metre away from others

MOH will continue to monitor the development of the COVID-19 situation, both in the country as well as internationally, based on available information from the World Health Organization (WHO). The public will be continuously updated on the latest information. In addition, MOH will ensure that appropriate preventive and control measures are continuously implemented.

Thank you.

 

Datuk Dr Noor Hisham Abdullah

Director General of Health Malaysia

18 June 2020 @ 5.00 pm

Number of Confirmed COVID-19 Cases in Malaysia, by States

(Cumulative, as of 18 June 2020, 12 pm)

State No. of New Cases * Cumulative
Perlis 0 18
Kedah 0 96
Pulau Pinang 0 121
Perak 1 258
Selangor 2 (1) 2,006
Negeri Sembilan 0 994
Melaka 0 255
Johor 2 (2) 686
Pahang 0 365
Terengganu 0 111
Kelantan 0 156
Sabah 1 362
Sarawak 4 565
WP Kuala Lumpur 4 2,422
WP Putrajaya 0 97
WP Labuan 0 17
Total 14 (3) 8,529

*(   ) refers to imported confirmed COVID-19 case