Communicable disease

Kenyataan Akhbar KPK 23 Jun 2020 – Situasi Semasa Jangkitan Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) di Malaysia

STATUS TERKINI KES DISAHKAN COVID-19 YANG TELAH PULIH

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan bahawa terdapat sembilan (9) kes yang telah pulih dan dibenarkan discaj pada hari ini. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dari COVID-19 dan telah discaj daripada wad adalah sebanyak 8,186 kes (95.3 peratus daripada jumlah keseluruhan kes).

Mapping baru BM - 23Jun-01

STATUS TERKINI KES COVID-19 DI MALAYSIA

Sehingga 23 Jun 2020 pukul 12:00 tengah hari, terdapat tiga (3) kes baharu yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 8,590 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 283 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan.

Ingin dimaklumkan bahawa semua kes baharu yang dilaporkan adalah kes penularan di dalam negara, iaitu dua (2) kes adalah bukan warganegara dan satu (1) kes adalah warganegara Malaysia. Tiada kes import yang mendapat jangkitan di luar negara dilaporkan hari ini.

Perincian kes penularan COVID-19 dalam negara adalah seperti berikut:

 • Negeri Sembilan: satu (1) kes daripada Kluster Pedas yang melibatkan bukan warganegara Malaysia;
 • Sabah: dua (2) kes daripada Kluster MDR yang melibatkan satu warganegara Malaysia dan satu bukan warganegara. Mereka merupakan ahli keluarga kepada kes ke-8506.

Sehingga kini, sebanyak tiga (3) kes positif COVID-19 sedang dirawat di Unit Rawatan Rapi (ICU). Tiada kes yang memerlukan bantuan pernafasan.

Adalah dimaklumkan bahawa tiada pertambahan kes kematian berkaitan COVID-19 dilaporkan pada hari ini. Justeru, jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal sebanyak 121 kes (1.41 peratus daripada jumlah keseluruhan kes).

graf-NEW-Purple-Update-case-number-covid-19 (7)

KLUSTER PERSIDANGAN GEREJA DI KUCHING TAMAT

Sukacita KKM ingin memaklumkan penamatan Kluster Persidangan Gereja di Kuching, Sarawak. Kluster ini merupakan salah satu kluster yang telah dikesan sejak awal wabak COVID-19 di Malaysia, iaitu pada 15 Mac 2020. Sehingga 23 Jun 2020, seramai 2,751 telah disaring dan didapati 191 kes yang positif COVID-19. 12 kes telah dirawat di Unit Rawatan Rapi (ICU) dan terdapat tiga (3) kes kematian dalam kluster ini:

 • kematian ke-2 (iaitu kes ke-358);
 • kematian ke-37 (iaitu kes ke-2471); dan
 • kematian ke-67 (iaitu kes ke-2864).

Kluster ini telah melibatkan sehingga lima (5) generasi dari pelbagai kawasan di Sarawak. Kini, kluster ini telah pun sampai ke pengakhirannya. KKM ingin mengucapkan syabas kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Sarawak (JPBS) serta semua petugas yang telah memberikan perkhidmatan masing-masing dalam segala aktiviti berkaitan kluster ini.

236

PEMBUKAAN SEMULA SESI PERSEKOLAHAN

Seperti yang diumumkan oleh YB Menteri Kanan Pendidikan dalam Sidang Media beliau pada 10 Jun 2020 lalu, sesi persekolahan bakal bermula pada 24 Jun 2020 secara berperingkat. Sebagai permulaan ianya hanya melibatkan pelajar kelas peperiksaan awam iaitu Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), Sijil Vokasional Malaysia (SVM), Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM), Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dan peperiksaan antarabangsa yang setara.

Susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP), semua institusi pendidikan telah ditutup selama lebih dari tiga (3) bulan. Tindakan ini sememangnya satu langkah penting bagi memastikan tiada penularan di kalangan pelajar dan kakitangan sekolah. Kini, Malaysia telahpun memasuki fasa pemulihan di mana kes COVID-19 adalah dalam linkungan satu hingga dua angka. Dalam fasa pemulihan ini, pembukaan semula pelbagai sektor sedang giat dijalankan termasuk pembukaan semula sektor pendidikan.

Sehingga 23 Jun 2020, daripada jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Malaysia, 1,712 kes COVID-19 adalah di kalangan mereka yang berumur 18 tahun dan ke bawah (iaitu 19.9 peratus). Daripada jumlah ini, sebanyak 346 kes adalah dalam lingkungan 16 tahun sehingga 18 tahun. Walaubagaimanapun, tiada kes kematian atau kes di Unit Rawatan Rapi (ICU) yang dilaporkan melibatkan kumpulan umur ini. Ini menunjukkan bahawa kes COVID-19 dalam kumpulan umur ini mempunyai kadar penyembuhan yang lebih baik.

Pembukaan sekolah adalah tertakluk kepada Prosedur Operasi Standard (SOP) dan garis panduan yang telah disediakan. Garis panduan tersebut telah dibangunkan hasil kerjasama pelbagai pihak dengan mengambil kira faktor keselamatan dan kesihatan pelajar serta kakitangan sekolah.

Antara langkah-langkah pencegahan yang termasuk dalam garis panduan adalah:

 1. Pemeriksaan suhu di pintu masuk sekolah dijalankan bagi semua pelajar, kakitangan dan individu yang mempunyai urusan dengan pihak sekolah. Individu yang mencatatkan suhu badan melebihi 37.5⁰C atau bergejala tidak akan dibenarkan memasuki kawasan sekolah;
 2. Pelajar akan diingatkan untuk sentiasa menjaga kebersihan diri, terutamanya amalan mencuci tangan dengan kerap sepanjang waktu di sekolah;
 3. Penjarakan sosial diamalkan di kelas, di mana meja-meja disusun pada jarak satu (1) meter. Kapasiti maksimum untuk sebuah kelas adalah tidak melebihi 20 murid manakala di luar kelas, kapasiti bergantung kepada keluasan ruang tersebut;
 4. Waktu rehat adalah secara berperingkat dan pelajar dikehendaki beratur mengikut tanda penjarakan semasa membeli makanan di kantin;
 5. Aktiviti di luar bilik darjah, seperti sukan, kokurikulum secara bersemuka dan perhimpunan sekolah belum boleh dilaksanakan lagi.

Justeru, pelajar yang akan kembali ke sekolah adalah lebih yakin untuk berbuat demikian tanpa sebarang keraguan dan kerisauan. Ibubapa juga diingatkan supaya memastikan anak-anak mereka sentiasa mematuhi Garis Panduan yang telah ditetapkan. Ini termasuk mengamalkan kebersihan kendiri yang tinggi dan penjarakan sosial yang selamat sepanjang masa di dalam mahupun di luar kawasan sekolah.

Kerjasama ibubapa, pelajar dan kakitangan sekolah adalah amat penting bagi memastikan tidak berlakunya penularan jangkitan COVID-19 di sekolah.

NASIHAT KESIHATAN BERKAITAN COVID-19

Orang awam diingatkan untuk terus amalkan nasihat-nasihat kesihatan yang disarankan oleh KKM iaitu:

 • Elakkan 3S / 3C:iaitu elakkan kawasan yang sesak (Crowded place), elakkan kawasan yang sempit (Confined space) dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat (Close conversation).

WhatsApp Image 2020-06-06 at 11.32.00

 • Amalkan 3W: iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun (Wash), sangat digalakkan memakai alat pelitup separuh muka (penutup hidung dan mulut – face mask) di tempat awam atau jika bergejala (Wear), dan (Warn) iaitu amaran dari KKM yang lebih berkonsep peringatan seperti:
  • Elak bersalaman / bersentuhan;
  • Amalkan etika batuk dan bersin;
  • Dapatkan rawatan segera jika bergejala;
  • Duduk di rumah dan elakkan kunjung-mengunjung;
  • Lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh.

Selain itu, ingatlah kepada S.O.P, iaitu:

 • S: Syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah PKPB;
 • O: Orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang kurang upaya (OKU) perlu dilindungi, individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan;
 • P: Penjarakan sosial (social distancing) diamalkan pada setiap masa iaitu sekurang-kurangnya 1 meter.

KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara, dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO). Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini mengenainya. Begitu juga, KKM akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya adalah dilaksanakan secara berterusan.

Sekian, terima kasih.

DATUK DR. NOOR HISHAM ABDULLAH

KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA

 

23 Jun 2020 @ 5.00 petang

BILANGAN KES COVID-19 MENGIKUT NEGERI DI MALAYSIA

(SEHINGGA 23 JUN 2020, JAM 12:00 TENGAH HARI)

NEGERI BILANGAN KES BAHARU *(    ) BILANGAN KES KUMULATIF
PERLIS 0 18
KEDAH 0 96
PULAU PINANG 0 121
PERAK 0 258
SELANGOR 0 2,027
NEGERI SEMBILAN 1 1,015
MELAKA 0 256
JOHOR 0 688
PAHANG 0 365
TERENGGANU 0 111
KELANTAN 0 156
SABAH 2 366
SARAWAK 0 569
W.P. KUALA LUMPUR 0 2,430
W.P. PUTRAJAYA 0 97
W.P. LABUAN 0 17
JUMLAH KESELURUHAN 3 (0) 8,590

*(   ) adalah merujuk kepada kes-kes import


PRESS STATEMENT

MINISTRY OF HEALTH MALAYSIA

UPDATES ON THE CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

SITUATION IN MALAYSIA

 

Current Status of Confirmed COVID-19 Cases Who Have Recovered

23 June 2020 – The Ministry of Health (MOH) would like to inform that nine (9) cases have fully recovered and discharged well today. Cumulatively, 8,186 confirmed COVID-19 cases have fully recovered and discharged well (95.3% of total cumulative cases).

NewMapping Bi 23Jun-01

Current Situation of COVID-19 in Malaysia

23 June 2020, 12 pm – A total of three (3) additional confirmed COVID-19 cases were reported to the National Crisis Preparedness and Response Centre (CPRC) MOH today. Cumulatively there are now 8,590 confirmed COVID-19 cases in Malaysia. Therefore, there are currently 283 active and infective COVID-19 cases. They have all been isolated and given treatment.

All the additional cases reported today are local transmissions, two (2) cases are non-Malaysians and one (1) case among Malaysians. No imported cases are reported today.

Details of the local transmission COVID-19 cases are as follows:

 • Negeri Sembilan – 1 case: From the Pedas Cluster, non-Malaysian.
 • Sabah – 2 cases: From the MDR Cluster, involving 1 Malaysian and 1 non-Malaysian. They are family members of Case 8,506.

Currently, three (3) confirmed COVID-19 cases are receiving treatment in intensive care units (ICUs), and no patient is on ventilation support.

Fortunately, no additional COVID-19 death was reported to the National CPRC MOH today. Cumulatively, there are now 121 COVID-19 deaths in Malaysia (1.41% of total cumulative cases).

graf-NEW-Purple-Update-case-number-covid-19 (7)

The Church Gathering Cluster in Kuching Ends

MOH is pleased to announce the end of the Church Gathering Cluster in Kuching, Sarawak. This cluster is one of the earlier clusters detected at the beginning of the COVID-19 outbreak in Malaysia, on 15 March 2020. As of 23 June 2020, a total of 2,751 individuals were screened, with 191 confirmed COVID-19 cases; of these 12 cases were treated in ICUs and there were three (3) deaths in this cluster:

 • Death #2; Case 358
 • Death #37; Case 2,471
 • Death #67; Case 2,864

This cluster had five generations of infection in various areas in Sarawak. Now, the cluster has ended. MOH would like to thank the Sarawak Disaster Management Committee and all the staff who have provided their services in all activities related to this cluster.

Reopening of the School Session

As announced by the Senior Minister of Education at his press conference on 10 June 2020, the schooling session will begin on 24 June 2020 in stages. To begin with, it only involves students of public examination classes namely Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), Sijil Vokasional Malaysia (SVM), Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM), Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) and equivalent international examinations.

Following the enforcement of the Movement Control Order (MCO), all educational institutions have been closed for more than three months. This is an important step to ensure there is no disease transmission among students and school staff. Currently, Malaysia is entering the recovery phase where the additional COVID-19 cases reported daily is in the one- to two-digit range. In this recovery phase, the reopening of various sectors is underway including the reopening of the education sector.

As of 23 June 2020, out of the total number of confirmed COVID-19 cases in Malaysia, 1,712 cases were among those aged 18 years and under (i.e. 19.9%). Of these, 346 cases are in the age range of 16 to 18 years. However, no deaths or ICU cases were reported in this age group. This indicates that COVID-19 infection in this age group are less serious and have a good recovery rate.

The school opening is subject to the Standard Operating Procedure (SOP) and guidelines issued. The guidelines have been developed through the cooperation of various parties taking into account the safety and health of students and school staff.

Some of the precautionary measures in the guidelines are:

 1. Temperature check at the school entrance will be conducted for all students, staff and individuals dealing with the school. Individuals with a body temperature above 37.5⁰C or symptomatic will not be allowed to enter the school premise.
 2. Students will be reminded to always maintain good personal hygiene, especially regular handwashing practices at all times.
 3. Social distancing is practiced in the classroom, where tables are arranged at least one meter away from others. The maximum capacity for a classroom does not exceed 20 students; while outside of the class, the capacity depends on the size of the space.
 4. Recess time will be in stages and students must queue keeping to the distancing markers when purchasing food at the canteens.
 5. Activities outside of the classroom, such as sports, face-to-face co-curriculum activities and school assemblies are still prohibited.

Therefore, students returning to school can do so in confidence without any doubt and anxiety. Parents are also reminded to ensure that their children comply with all guidelines issued. This includes practising good personal hygiene and safe social distancing at all times in and out of school.

The cooperation of parents, students and school staff is crucial to ensure that there is no transmission of COVID-19 infection in schools.

Health Advisory on COVID-19

The general public is reminded to always follow the health advisories repeatedly mentioned by the MOH, that includes:

 • Avoid the 3Cs: Crowded places; Confined spaces; and Close conversations
 • Practice the 3Ws: Wash hands frequently with water and soap; Wearing facemasks are strongly encouraged in public areas or if symptomatic; Warn self and others for the following, in line with MOH’s advisories:
  • Avoid shaking hands or touching others
  • Practice good coughing and sneezing etiquette
  • Seek early treatment if symptomatic
  • Stay at home and avoid from visiting others
  • Regularly clean and disinfect commonly touched surfaces in common areas

In addition to the SOPs, continue to adhere to THiS:

 • T: Terms set under the Recovery Movement Control Order (RMCO)
 • Hi: High-risk groups such as children, infants, older adults and the disabled must be protected, and if unwell with symptoms, to seek early treatment
 • S: Safe social distancing is practiced at all times, of at least 1 metre away from others

MOH will continue to monitor the development of the COVID-19 situation, both in the country as well as internationally, based on available information from the World Health Organization (WHO). The public will be continuously updated on the latest information. In addition, MOH will ensure that appropriate preventive and control measures are continuously implemented.

Thank you.

 

Datuk Dr Noor Hisham Abdullah

Director General of Health Malaysia

23 June 2020 @ 5.00 pm

 

Appendix 1

 

Number of Confirmed COVID-19 Cases in Malaysia, by States

(Cumulative, as of 23 June 2020, 12 pm)

State No. of New Cases * Cumulative
Perlis 0 18
Kedah 0 96
Pulau Pinang 0 121
Perak 0 258
Selangor 0 2,027
Negeri Sembilan 1 1,015
Melaka 0 256
Johor 0 688
Pahang 0 365
Terengganu 0 111
Kelantan 0 156
Sabah 2 366
Sarawak 0 569
WP Kuala Lumpur 0 2,430
WP Putrajaya 0 97
WP Labuan 0 17
Total 3 (0) 8,590

 

*(   ) refers to imported confirmed COVID-19 case