Communicable disease

Kenyataan Akhbar KPK 1 Julai 2020 – Situasi Semasa Jangkitan Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) di Malaysia

STATUS TERKINI KES DISAHKAN COVID-19 YANG TELAH PULIH

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan bahawa terdapat 21 kes yang telah pulih dan dibenarkan discaj pada hari ini. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dari COVID-19 dan telah discaj daripada wad adalah sebanyak 8,375 kes (96.9 peratus daripada jumlah keseluruhan kes).

Mapping baru BM - 1july-01

STATUS TERKINI KES COVID-19 DI MALAYSIA

Sehingga 1 Julai 2020 pukul 12:00 tengah hari, terdapat satu (1) kes baharu yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 8,640 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 144 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan.

Ingin dimaklumkan bahawa satu (1) kes baharu yang dilaporkan adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Sukacita dimaklumkan bahawa tiada kes penularan di dalam negara yang dilaporkan pada hari ini.

Sehingga kini, sebanyak empat (4) kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di Unit Rawatan Rapi (ICU). Daripada jumlah tersebut, dua (2) kes memerlukan bantuan pernafasan.

Adalah dimaklumkan bahawa tiada pertambahan kes kematian berkaitan COVID-19 dilaporkan pada hari ini. Justeru, jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal sebanyak 121 kes (1.40 peratus daripada jumlah keseluruhan kes).

GRAF-NEW-White-Update-case-number-covid-19-01 (2)

KES HARIAN TERENDAH SEPANJANG GELOMBANG KEDUA COVID-19 DI MALAYSIA

Empat (4) bulan sudah berlalu sejak kes pertama gelombang kedua COVID-19 dilaporkan di Malaysia, iaitu pada 27 Februari 2020. Buat pertama kalinya, pada hari ini, Malaysia mencatatkan kes harian COVID-19 yang terendah sepanjang gelombang kedua pandemik COVID-19 ini. Lebih penting lagi, tiada kes COVID-19 yang dilaporkan mendapat jangkitan dari dalam negara (iaitu penularan tempatan), sama ada di kalangan warganegara Malaysia mahupun bukan warganegara.

Malahan, kes harian COVID-19 di kalangan rakyat Malaysia (iaitu yang mendapat jangkitan di dalam negara) didapati sejajar dengan unjuran kes harian dalam pemodelan dan ramalan pada 21 Mei 2020 oleh Institut Kesihatan Negara (NIH), KKM. Kes baharu yang dilaporkan hari ini pula adalah hanya satu (1) kes iaitu kes import yang mendapat jangkitan di luar negara.

nih 172020

KKM ingin mengucapkan syabas kepada semua pihak terutama masyarakat Malaysia di atas pencapaian ini. Seperti yang pernah dimaklumkan sebelum ini, pencapaian ini sememangnya hasil kerjasama setiap peringkat dan lapisan masyarakat dalam memainkan peranan masing-masing. Ini termasuk mengamalkan kelaziman baharu dalam kehidupan seharian dan pematuhan kepada Prosedur Operasi Standard (SOP) yang telah ditetapkan oleh Kerajaan.

Penurunan kes harian juga menggambarkan kesedaran masyarakat terhadap kawalan kendiri dan tanggungjawab sosial (social responsibility). Adalah diharapkan bahawa setiap lapisan dan kumpulan masyarakat telah dapat mengamalkan jarak sosial yang selamat (social distancing) iaitu sekurang-kurangnya 1 meter di antara satu sama lain, kebersihan kendiri yang tinggi, mengelakkan kawasan yang sempit dan sesak serta mengelak bertutur dengan jarak yang dekat. Ini semua merupakan normal baharu yang diamalkan secara meluas dan berterusan bagi memastikan kita terus berjaya dalam memerangi wabak COVID-19.

KKM ingin mengingatkan orang ramai bahawa pandemik COVID-19 ini masih berterusan di seluruh dunia. Penularan semula jangkitan COVID-19 di Malaysia masih boleh berlaku sekiranya kita leka dan mengambil mudah saranan, arahan serta amaran Kerajaan. Justeru, masyarakat perlu terus mengambil langkah-langkah pencegahan jangkitan COVID-19 pada setiap masa, dan di mana jua anda berada.

Ibu bapa dan penjaga juga diseru supaya terus mendidik anak masing-masing tentang amalan dan kelaziman baharu ini. Ini adalah amat penting untuk menjaga keselamatan dan kesihatan mereka memandangkan sesi persekolahan bakal dibuka semula seperti yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan sebentar tadi. Nasihat-nasihat kesihatan sewajarnya diterapkan dari awal lagi bermula dari rumah mereka sendiri.

KKM ingin menekankan sekali lagi, bahawa kerjasama semua pihak adalah terutama agar kita sama-sama dapat memutuskan rantaian penularan jangkitan COVID-19 di Malaysia.

NASIHAT KESIHATAN BERKAITAN COVID-19

Pihak KKM menyeru orang ramai supaya tidak alpa dengan tren penurunan kes COVID-19 di Malaysia. Terus kekal waspada dan amalkan nasihat-nasihat kesihatan yang disarankan oleh KKM iaitu:

 • Elakkan 3S / 3C:iaitu elakkan kawasan yang sesak (Crowded place), elakkan kawasan yang sempit (Confined space) dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat (Close conversation).

WhatsApp Image 2020-06-06 at 11.32.00

 • Amalkan 3W: iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun (Wash), sangat digalakkan memakai alat pelitup separuh muka (penutup hidung dan mulut – facemask) di tempat awam atau jika bergejala (Wear), dan (Warn) iaitu amaran dari KKM yang lebih berkonsep peringatan seperti:
  • Elakkan bersalaman / bersentuhan;
  • Amalkan etika batuk dan bersin;
  • Dapatkan rawatan segera jika bergejala;
  • Duduk di rumah dan elakkan kunjung-mengunjung;
  • Lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh.

Selain itu, ingatlah kepada S.O.P, iaitu:

 • S: Syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP);
 • O: Orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang kurang upaya (OKU) perlu dilindungi, individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan;
 • P: Penjarakan sosial (social distancing) diamalkan pada setiap masa iaitu sekurang-kurangnya 1 meter.

KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara, dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO). Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini mengenainya. Begitu juga, KKM akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya adalah dilaksanakan secara berterusan.

Sekian, terima kasih.

DATUK DR. NOOR HISHAM ABDULLAH

KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA

 

1 Julai 2020 @ 5.00 petang

BILANGAN KES COVID-19 MENGIKUT NEGERI DI MALAYSIA

(SEHINGGA 1 JULAI 2020, JAM 12:00 TENGAH HARI)

NEGERI BILANGAN KES BAHARU *(    ) BILANGAN KES KUMULATIF
PERLIS 0 18
KEDAH 0 97
PULAU PINANG 0 121
PERAK 0 258
SELANGOR 1 (1) 2,048
NEGERI SEMBILAN 0 1,025
MELAKA 0 256
JOHOR 0 691
PAHANG 0 365
TERENGGANU 0 111
KELANTAN 0 157
SABAH 0 372
SARAWAK 0 571
W.P. KUALA LUMPUR 0 2,436
W.P. PUTRAJAYA 0 97
W.P. LABUAN 0 17
JUMLAH KESELURUHAN 1 (1) 8,640

*(   ) adalah merujuk kepada kes-kes import

 

PRESS STATEMENT

MINISTRY OF HEALTH MALAYSIA

UPDATES ON THE CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

SITUATION IN MALAYSIA

1 July 2020

 

Current Status of Confirmed COVID-19 Cases Who Have Recovered

The Ministry of Health (MOH) would like to inform that 21 cases have fully recovered and discharged well today. Cumulatively, 8,375 confirmed COVID-19 cases have fully recovered (96.9% of total cumulative cases).

NewMapping Bi 1 july-01

Current Situation of COVID-19 in Malaysia

1 July 2020, 12 pm – A total of one (1) additional confirmed COVID-19 case was reported to the National Crisis Preparedness and Response Centre (CPRC) MOH today. Cumulatively there are now 8,640 confirmed COVID-19 cases in Malaysia. Therefore, there are currently 144 active and infective COVID-19 cases. They have all been isolated and given treatment.

The one (1) additional case reported today is an imported case who was infected overseas. There are no local transmission cases reported today.

Currently, four (4) confirmed COVID-19 cases are receiving treatment in intensive care units (ICUs) and of these, two (2) patients are on ventilation support.

Fortunately, no additional COVID-19 death was reported to the National CPRC MOH today. Cumulatively, there are now 121 COVID-19 deaths in Malaysia (1.40% of total cumulative cases).

NEW-White-Update-case-number-covid-19 (6)

The Lowest Number of Reported Cases During the Second COVID-19 Wave in Malaysia

Four months have passed since the first case of the second wave of COVID-19 was reported in Malaysia on 27 February 2020. For the first time today, Malaysia recorded the lowest number of daily COVID-19 cases during the second wave of the COVID-19 pandemic. More importantly, none of the reported COVID-19 cases were from local transmission, either among Malaysians or non-Malaysians.

In fact, the reported daily COVID-19 cases among Malaysians (through local transmission) are in line with the projected daily cases based on the modelling work done on 21 May 2020, by the National Institutes of Health (NIH), MOH. Only one (1) additional case are reported today, an imported case who was infected overseas.

nih 172020

Figure 1: Number of local transmission COVID-19 cases among Malaysians reported daily compared against projections through modelling work done on 21 May 2020, by NIH, MOH

 

MOH would like to thank everyone, especially all Malaysians for this achievement. As previously mentioned, this achievement is the result of the cooperation of all levels of the society in playing their respective roles. These include adopting the new normal in daily life and adhering to the Standard Operating Procedures (SOPs) set by the Government.

The decline in daily reported cases also reflects the public’s awareness of self-control and social responsibility. It is hoped that all levels of the society are able to practise social distancing at least 1 metre away from others, maintain good personal hygiene, avoid confined and crowded spaces, as well as avoid close face-to-face conversations. These new normal must be widely and continuously practised to ensure that we continue to succeed in the fight against the COVID-19 pandemic.

MOH would like to remind the public that the COVID-19 pandemic is still on-going worldwide. The recurrence of new transmission of COVID-19 infection in Malaysia can still occur if we become complacent and take lightly of all advisories, instructions and warnings issued by the Government. Therefore, the public must continue to take all preventive measures against COVID-19 at all times and place.

Parents and guardians are also urged to continue educating their children about the new norms and practices. This is very important to keep them safe and healthy as the school session will be re-opened as announced by the Minister of Education a little while ago. All the health advisories must be inculcated early starting at their own homes.

The MOH would like to emphasise once again that the cooperation of all parties is important, so that together we can break the transmission of the COVID-19 infection in Malaysia.

Health Advisory on COVID-19

MOH would like to remind the public not to be complacent with the declining trend of COVID-19 cases in Malaysia. The public must continue to practice all of the health advisories issued by MOH, that includes:

 • Avoid the 3Cs: Crowded places; Confined spaces; and Close conversations

WhatsApp Image 2020-06-26 at 3.10.48 PM

 • Practice the 3Ws: Wash hands frequently with water and soap; Wearing facemasks are strongly encouraged in public areas or if symptomatic; Warn self and others for the following, in line with MOH’s advisories:
  • Avoid shaking hands or touching others
  • Practice good coughing and sneezing etiquette
  • Seek early treatment if symptomatic
  • Stay at home and avoid from visiting others
  • Regularly clean and disinfect commonly touched surfaces in common areas

In addition to the SOPs, continue to adhere to THiS:

 • T: Terms set under the Recovery Movement Control Order (RMCO)
 • Hi: High-risk groups such as children, infants, older adults and the disabled must be protected, and if unwell with symptoms, to seek early treatment
 • S: Safe social distancing is practiced at all times, of at least 1 metre away from others

MOH will continue to monitor the development of the COVID-19 situation, both in the country as well as internationally, based on available information from the World Health Organization (WHO). The public will be continuously updated on the latest information. In addition, MOH will ensure that appropriate preventive and control measures are continuously implemented.

Thank you.

Datuk Dr Noor Hisham Abdullah

Director General of Health Malaysia

1 July 2020 @ 5.00 pm

Number of Confirmed COVID-19 Cases in Malaysia, by States

(Cumulative, as of 1 July 2020, 12 pm)

State No. of New Cases * Cumulative
Perlis 0 18
Kedah 0 97
Pulau Pinang 0 121
Perak 0 258
Selangor 1 (1) 2,048
Negeri Sembilan 0 1,025
Melaka 0 256
Johor 0 691
Pahang 0 365
Terengganu 0 111
Kelantan 0 157
Sabah 0 372
Sarawak 0 571
WP Kuala Lumpur 0 2,436
WP Putrajaya 0 97
WP Labuan 0 17
Total 1 (1) 8,640

*(   ) refers to imported confirmed COVID-19 case