Communicable disease

Kenyataan Akhbar KPK 7 Julai 2020 - Situasi Semasa Jangkitan Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) di Malaysia

STATUS TERKINI KES DISAHKAN COVID-19 YANG TELAH PULIH

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan bahawa terdapat lima (5) kes yang telah pulih dan dibenarkan discaj pada hari ini. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dari COVID-19 dan telah discaj daripada wad adalah sebanyak 8,481 kes (97.8 peratus daripada jumlah keseluruhan kes).

Mapping baru BM - 7July-01

STATUS TERKINI KES COVID-19 DI MALAYSIA

Sehingga 7 Julai 2020 pukul 12:00 tengah hari, terdapat enam (6) kes baharu yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 8,674 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 72 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan.

Ingin dimaklumkan daripada enam (6) kes baharu yang dilaporkan, empat (4) kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara, di mana semuanya melibatkan warganegara Malaysia.

Dua (2) kes penularan di dalam negara juga melibatkan warganegara Malaysia yang merupakan kes saringan di tempat kerja, di mana satu (1) kes adalah dari Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan satu (1) kes dari Selangor. Tiada kes di kalangan bukan warganegara dilaporkan pada hari ini.

Sehingga kini, terdapat dua (2) kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di Unit Rawatan Rapi (ICU). Kedua-dua kes tersebut memerlukan bantuan pernafasan.

Adalah dimaklumkan bahawa tiada pertambahan kes kematian berkaitan COVID-19 dilaporkan pada hari ini. Justeru, jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal sebanyak 121 kes (1.39 peratus daripada jumlah keseluruhan kes).

NEW-White-Update-case-number-covid-19 (2)

KEBERKESANAN PERINTAH PENGAWASAN DAN PEMERHATIAN DI RUMAH (HSO)

Adalah dimaklumkan bahawa sebanyak 647 kes positif COVID-19 import di kalangan pengembara (termasuk rakyat Malaysia dan pemastautin tetap) yang telah dikenalpasti positif di Malaysia sejak 3 April 2020 sehingga 7 Julai 2020 (jam 12 tengah hari). Ini adalah ketika bermulanya tempoh penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) fasa kedua yang dilaksanakan pada 1 April 2020. Berikut adalah perincian kes-kes ini berdasarkan fasa PKP:

772020

Ketika itu, Kerajaan telah mewajibkan semua individu yang pulang dari luar negara untuk menjalani kuarantin selama 14 hari di pusat kuarantin yang telah diwartakan di seluruh Malaysia iaitu mulai 3 April 2020. Tindakan ini telah diambil oleh Kerajaan sebagai langkah kawalan dan pembendungan penularan kes import jangkitan COVID-19 daripada menular dalam komuniti.

Menuju ke arah pemulihan Negara secara lebih menyeluruh, iaitu dari segi pemulihan sektor-sektor ekonomi dan kehidupan masyarakat Malaysia yang lebih menuju ke arah normal baharu, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP) telah dilaksanakan oleh Kerajaan pada 10 Jun 2020. Bermula 10 Jun 2020 juga, individu yang pulang dari luar negara tidak lagi akan ditempatkan di pusat kuarantin, malahan perlu menjalani kuarantin di tempat kediaman masing-masing selama 14 hari iaitu Perintah Pengawasan dan Pemerhatian di Rumah atau Home Surveillance Order (HSO).

Sukacita dimaklumkan bahawa, sejak pelaksanaan HSO ini, belum ada lagi penularan kes COVID-19 yang dilaporkan di kalangan ahli keluarga individu yang positif COVID-19 setelah menjalani HSO di rumah masing-masing. Ini merupakan tanda awal yang positif dalam pelaksanaan Perintah Pengawasan Dan Pemerhatian Di Rumah. Namun begitu, ini adalah tertakluk sepenuhnya kepada kepatuhan terhadap HSO yang ditetapkan agar tidak berlaku risiko jangkitan di dalam komuniti.

Justeru, pihak KKM menyeru pengembara yang pulang ke Malaysia supaya terus memberi kerjasama kepada pihak KKM dan patuh kepada syarat di bawah perintah ini agar dapat teruskan usaha kita semua dalam memutuskan rantaian penularan jangkitan COVID-19 di Malaysia.

NASIHAT KESIHATAN BERKAITAN COVID-19

Pihak KKM menyeru agar orang ramai terus kekal waspada dan amalkan nasihat-nasihat kesihatan yang disarankan oleh KKM iaitu:

 • Elakkan 3S / 3C:iaitu elakkan kawasan yang sesak (Crowded place), elakkan kawasan yang sempit (Confined space) dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat (Close conversation).
 • Amalkan 3W:iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun (Wash), sangat digalakkan memakai alat pelitup separuh muka (penutup hidung dan mulut - facemask) di tempat awam atau jika bergejala (Wear), dan (Warn) iaitu amaran dari KKM yang lebih berkonsep peringatan seperti:
  • Elakkan bersalaman / bersentuhan;
  • Amalkan etika batuk dan bersin;
  • Dapatkan rawatan segera jika bergejala;
  • Duduk di rumah dan elakkan kunjung-mengunjung;
  • Lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh.

Selain itu, ingatlah kepada S.O.P, iaitu:

 • S:Syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP);
 • O:Orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang kurang upaya (OKU) perlu dilindungi, individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan;
 • P:Penjarakan sosial (social distancing) diamalkan pada setiap masa iaitu sekurang-kurangnya 1 meter.

KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara, dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO). Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini mengenainya. Begitu juga, KKM akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya adalah dilaksanakan secara berterusan.

Sekian, terima kasih.

DATUK DR. NOOR HISHAM ABDULLAH

KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA

 

7 Julai 2020 @ 5.00 petang

 

BILANGAN KES COVID-19 MENGIKUT NEGERI DI MALAYSIA

(SEHINGGA 7 JULAI 2020, JAM 12:00 TENGAH HARI)

NEGERI BILANGAN KES BAHARU *(    ) BILANGAN KES KUMULATIF
PERLIS 0 18
KEDAH 0 97
PULAU PINANG 0 121
PERAK 0 258
SELANGOR 3 (2) 2,065
NEGERI SEMBILAN 0 1,027
MELAKA 0 256
JOHOR 1 (1) 694
PAHANG 0 365
TERENGGANU 0 111
KELANTAN 0 157
SABAH 0 378
SARAWAK 0 572
W.P. KUALA LUMPUR 2 (1) 2,441
W.P. PUTRAJAYA 0 97
W.P. LABUAN 0 17
JUMLAH KESELURUHAN 6 (4) 8,674

*(   ) adalah merujuk kepada kes-kes import

PRESS STATEMENT

MINISTRY OF HEALTH MALAYSIA

UPDATES ON THE CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

SITUATION IN MALAYSIA

7 July 2020

Current Status of Confirmed COVID-19 Cases Who Have Recovered

The Ministry of Health (MOH) would like to inform that five (5) cases have fully recovered and discharged well today. Cumulatively, 8,481 confirmed COVID-19 cases have fully recovered (97.8% of total cumulative cases).

NewMapping Bi 7 July-01

Current Situation of COVID-19 in Malaysia

7 July 2020, 12 pm – A total of six (6) additional confirmed COVID-19 cases were reported to the National Crisis Preparedness and Response Centre (CPRC) MOH today. Cumulatively there are now 8,674 confirmed COVID-19 cases in Malaysia. Therefore, there are currently 72 active and infective COVID-19 cases. They have all been isolated and given treatment.

Of the six (6) additional cases reported today, four (4) are imported cases who were infected overseas, all among Malaysians.

The two (2) local transmission cases also involved Malaysians, from workplace screening; one (1) case each from Kuala Lumpur and Selangor respectively. No cases among non-Malaysians are reported today.

Currently, two (2) confirmed COVID-19 cases are receiving treatment in intensive care units (ICUs) and both patients are on ventilation support.

Fortunately, no additional COVID-19 death was reported to the National CPRC MOH today. Cumulatively, there are now 121 COVID-19 deaths in Malaysia (1.39% of total cumulative cases).

The Effectiveness of the Home Surveillance Order

MOH would like to inform that a total of 647 confirmed COVID-19 cases have been diagnosed among travellers (both Malaysians and permanent residents) returning to Malaysia from 3 April 2020 until 7 July 2020 (12 pm). This is since the second phase of the Movement Control Order (MCO) was enforced starting on 1 April 2020. The detail of the cases by the different phases of the MCO is as follows:

Phase Date No. of cases
MCO Phase 2 3 April 2020 – 14 April 2020 31
MCO Phase 3 15 April 2020 – 28 April 2020 317
MCO Phase 4 29 April 2020 – 3 May 2020 8
Conditional MCO 4 May 2020 – 9 June 2020 205
Recovery MCO 10 June 2020 – 7 July 2020 86
Total 647

At that phase, the Government required all individuals returning from overseas to undergo a 14-day quarantine at gazetted quarantine centres throughout Malaysia (i.e. starting 3 April 2020). This action was taken by the Government to control and contain the transmission of COVID-19 infection from spreading in the community.

Moving towards a comprehensive national recovery, particularly recovery in the economic sectors and daily life of Malaysians adopting the new normal, the Recovery MCO (RMCO) was implemented by the Government on 10 June 2020. Starting 10 June 2020, individuals returning from overseas are no longer required to undergo quarantine at quarantine centres, but instead can undergo home quarantine for 14 days under the Home Surveillance Order (HSO).

MOH is pleased to inform that, since the implementation of the HSO on 10 June 2020, no COVID-19 cases have been reported among family members of confirmed COVID-19 individuals undergoing the HSO at their respective homes. This is a positive development of the implementation of the HSO. However, this is fully dependent on the compliance to the terms under the HSO to prevent spread of infection in the community.

In this regard, MOH urges all travellers returning to Malaysia to continue to cooperate with the MOH and adhere to the terms under the HSO in order to support our efforts in breaking the transmission of the COVID-19 infection chain in Malaysia.

Health Advisory on COVID-19

MOH urges the public to remain vigilant and continue to practice all of the health advisories issued by the MOH, that includes:

 • Avoid the 3Cs: Crowded places; Confined spaces; and Close conversations

WhatsApp Image 2020-06-26 at 3.10.48 PM

 • Practice the 3Ws: Wash hands frequently with water and soap; Wearing facemasks are strongly encouraged in public areas or if symptomatic; Warn self and others for the following, in line with MOH’s advisories:
  • Avoid shaking hands or touching others
  • Practice good coughing and sneezing etiquette
  • Seek early treatment if symptomatic
  • Stay at home and avoid from visiting others
  • Regularly clean and disinfect commonly touched surfaces in common areas

In addition to the SOPs, continue to adhere to THiS:

 • T: Terms set under the Recovery Movement Control Order (RMCO)
 • Hi: High-risk groups such as children, infants, older adults and the disabled must be protected, and if unwell with symptoms, to seek early treatment
 • S: Safe social distancing is practiced at all times, of at least 1 metre away from others

MOH will continue to monitor the development of the COVID-19 situation, both in the country as well as internationally, based on available information from the World Health Organization (WHO). The public will be continuously updated on the latest information. In addition, MOH will ensure that appropriate preventive and control measures are continuously implemented.

Thank you.

Datuk Dr Noor Hisham Abdullah

Director General of Health Malaysia

7 July 2020 @ 5.00 pm

Number of Confirmed COVID-19 Cases in Malaysia, by States

(Cumulative, as of 7 July 2020, 12 pm)

State No. of New Cases * Cumulative
Perlis 0 18
Kedah 0 97
Pulau Pinang 0 121
Perak 0 258
Selangor 3 (2) 2,065
Negeri Sembilan 0 1,027
Melaka 0 256
Johor 1 (1) 694
Pahang 0 365
Terengganu 0 111
Kelantan 0 157
Sabah 0 378
Sarawak 0 572
WP Kuala Lumpur 2 (1) 2,441
WP Putrajaya 0 97
WP Labuan 0 17
Total 6 (4) 8,674

*(   ) refers to imported confirmed COVID-19 case