Communicable disease

Kenyataan Akhbar KPK 9 Julai 2020 - Situasi Semasa Jangkitan Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) di Malaysia

STATUS TERKINI KES DISAHKAN COVID-19 YANG TELAH PULIH

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan bahawa terdapat 13 kes yang telah pulih dan dibenarkan discaj pada hari ini. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dari COVID-19 dan telah discaj daripada wad adalah sebanyak 8,499 kes (97.9 peratus daripada jumlah keseluruhan kes).

Mapping baru BM - 9July-01

STATUS TERKINI KES COVID-19 DI MALAYSIA

Sehingga 9 Julai 2020 pukul 12:00 tengah hari, terdapat enam (6) kes baharu yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 8,683 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 63 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan.

Sukacita dimaklumkan bahawa tiada kes penularan di dalam negara yang dilaporkan pada hari ini juga. Semua enam (6) kes baharu yang dilaporkan adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara, iaitu terdiri daripada lima (5) warganegara Malaysia dan satu (1) bukan warganegara yang merupakan pemastautin tetap.

Sehingga kini, terdapat dua (2) kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di Unit Rawatan Rapi (ICU). Satu (1) kes tersebut memerlukan bantuan pernafasan.

Adalah dimaklumkan bahawa tiada pertambahan kes kematian berkaitan COVID-19 dilaporkan pada hari ini. Justeru, jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal sebanyak 121 kes (1.39 peratus daripada jumlah keseluruhan kes).

NEW-White-Update-case-number-covid-19 (4)

KLUSTER SYARIKAT PEMBERSIHAN KUALA LUMPUR DIISYTIHAR TAMAT

KKM ingin memaklumkan bahawa, Kluster Syarikat Pembersihan Kuala Lumpur telah tamat pada hari ini. Kluster ini adalah salah satu kluster tempat kerja COVID-19 yang telah dikenalpasti di Negara kita. Kluster ini telah dikesan hasil saringan 10 orang pekerja bukan warganegara. Saringan tersebut merupakan inisiatif majikan syarikat tersebut untuk menyaring pekerja-pekerja bukan warganegara mereka.

kluster tamat 972020

Sehingga 9 Julai 2020, seramai 33 orang telah disaring yang terdiri daripada 16 warganegara Malaysia dan 17 bukan warganegara. Daripada jumlah ini, didapati empat (4) kes yang positif COVID-19 iaitu tiga (3) pekerja syarikat dan satu (1) kontak rapat mereka. Keempat-empat kes adalah di kalangan warga Indonesia.

KKM ingin mengucapkan terima kasih di atas kerjasama majikan dalam usaha memutuskan rantaian penularan jangkitan COVID-19.

STATUS TERKINI KLUSTER TEMPAT KERJA

Setakat ini, terdapat 15 kluster yang disenaraikan di bawah kluster tempat kerja. Sebanyak 11 kluster telah diisytiharkan tamat termasuk satu (1) kluster yang tamat pada hari ini iaitu Kluster Syarikat Pembersihan Kuala Lumpur. Kluster IN merupakan kluster pertama dikesan dalam kumpulan kluster ini, iaitu pada 24 Mac 2020 apabila kes pertama dalam kluster ini dikesan positif COVID-19 (iaitu kes ke-1909).

Terdapat empat (4) buah kluster yang masih aktif. Jadual 1 menunjukkan kluster yang masih aktif dan jumlah yang disaring serta jumlah kes positif yang dikesan dalam semua kluster tersebut. Jadual 2 menunjukkan perincian kluster yang telah tamat dalam kumpulan ini:

Jadual 1:  Kluster Aktif - Jumlah Disaring dan Jumlah Kes Positif

No. Nama kluster Jumlah disaring Jumlah kes positif Kadar positiviti

(%)

Jumlah WN BWN Jumlah WN BWN
1. Kluster Tapak Pembinaan Kuala Lumpur 2 354 54 300 73 1 72 20.62
2. Kluster Pedas 960 416 544 326 14 312 33.96
3. Kluster Syarikat Pembersihan 379 2 377 34 0 34 8.97
4. Kluster Tapak Pembinaan Kuching 315 304 11 3 1 2 0.95
JUMLAH 2,008 776 1232 436 16 420

Jadual 2:  Kluster Tamat - Jumlah Disaring dan Jumlah Kes Positif

No. Nama kluster Jumlah yang disaring Jumlah kes positif Kadar positiviti (%)
Jumlah WN BWN Jumlah WN BWN
1. Kluster I.N 577 575 2 22 20 2 3.81
2. Kluster Tapak Pembinaan Kuala Lumpur 488 15 473 31 0 31 6.35
3. Kluster Kejuruteraan 734 700 34 65 65 0 8.86
4. Kluster Pasar Kajang 277 229 48 5 2 3 1.81
5. Kluster Pengawal Keselamatan di Cheras 906 350 556 39 3 36 4.30
6. Kluster Tapak Pembinaan Setia Alam 1152 52 1100 15 0 15 1.30
7. Kluster Pasar Chow Kit 3829 1360 2469 90 16 74 2.35
8. Kluster Kilang Papan Maran 242 138 104 6 0 6 2.48
9. Kluster Ladang Bera 65 21 44 7 0 7 10.77
10. Kluster Syarikat Pembinaan Jalan Maran 48 10 38 2 0 2 4.17
11. Kluster Syarikat Pembersihan Kuala Lumpur 36 16 20 4 0 4 11.11
JUMLAH 8354 3466 4888 286 106 180

Sehingga 9 Julai 2020 jam 12 tengah hari, secara keseluruhannya 10,362 orang telah disaring dalam semua kluster ini. Daripada jumlah ini:

 • 4,242 orang adalah warganegara Malaysia (iaitu 40.9 peratus); dan
 • 6120 orang melibatkan bukan warganegara (iaitu 45.3 peratus).

Jumlah keseluruhan kes positif yang dikesan dalam kluster-kluster ini adalah 722 kes yang melibatkan:

 • 122 warganegara Malaysia (iaitu 16.9 peratus); dan
 • 600 bukan warganegara (iaitu 83.1 peratus).

Bukan warganegara ini terdiri daripada negara-negara berikut:

 • 234 warga Bangladesh;
 • 212 warga Nepal;
 • 109 warga Indonesia;
 • 36 warga Myanmar;
 • Tujuh (7) warga India;
 • Satu (1) warga Kemboja; dan
 • Satu (1) warga Vietnam.

Bagi industri yang menggunakan banyak tenaga kerja, termasuk daripada kalangan bukan warganegara, majikan adalah bertanggungjawab untuk memastikan pekerja mereka sentiasa mematuhi Prosedur Operasi Standard (SOP) dan mengamalkan langkah-langkah pencegahan di tempat kerja. Antara amalan-amalan yang sewajarnya dilaksanakan adalah seperti berikut:

 • Pemeriksaan suhu badan dan gejala sebelum memasuki tempat kerja;
 • Penyediaan tempat mencuci tangan atau hand sanitizer;
 • Kerap melaksanakan proses pembersihan dan pembasmian kuman terutamanya ruang guna sama;
 • Amalan jarak sosial selamat iaitu sekurang-kurangya 1 meter termasuk di ruang kerja dan ruang makan (pantry);
 • Pastikan pekerja tidak berkumpul di ruang sempit (confined space);
 • Elakkan terlalu ramai pekerja bersama pada satu masa (congregation); dan
 • Pastikan jarak 1 meter semasa pekerja bertutur dengan satu sama lain (close conversation).

Majikan juga harus menjalankan pemantauan untuk memastikan pematuhan terhadap amalan-amalan ini di kalangan warga pekerja. Ini dapat mengelakkan daripada berlakunya penularan jangkitan COVID-19 di kalangan warga pekerja dan seterusnya dapat mencegah penularan di dalam komuniti. KKM mengharapkan kerjasama semua golongan masyarakat dalam memutuskan rantaian penularan kes COVID-19 di Malaysia.

NASIHAT KESIHATAN BERKAITAN COVID-19

Pihak KKM menyeru agar orang ramai terus kekal waspada dan amalkan nasihat-nasihat kesihatan yang disarankan oleh KKM iaitu:

 • Elakkan 3S / 3C:iaitu elakkan kawasan yang sesak (Crowded place), elakkan kawasan yang sempit (Confined space) dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat (Close conversation).

WhatsApp Image 2020-06-26 at 3.10.48 PM

 • Amalkan 3W:iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun (Wash), sangat digalakkan memakai alat pelitup separuh muka (penutup hidung dan mulut - facemask) di tempat awam atau jika bergejala (Wear), dan (Warn) iaitu amaran dari KKM yang lebih berkonsep peringatan seperti:
  • Elakkan bersalaman / bersentuhan;
  • Amalkan etika batuk dan bersin;
  • Dapatkan rawatan segera jika bergejala;
  • Duduk di rumah dan elakkan kunjung-mengunjung;
  • Lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh.

Selain itu, ingatlah kepada S.O.P, iaitu:

 • S:Syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP);
 • O:Orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang kurang upaya (OKU) perlu dilindungi, individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan;
 • P:Penjarakan sosial (social distancing) diamalkan pada setiap masa iaitu sekurang-kurangnya 1 meter.

KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara, dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO). Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini mengenainya. Begitu juga, KKM akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya adalah dilaksanakan secara berterusan.

Sekian, terima kasih.

DATUK DR. NOOR HISHAM ABDULLAH

KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA

 

9 Julai 2020 @ 5.00 petang

 

BILANGAN KES COVID-19 MENGIKUT NEGERI DI MALAYSIA

(SEHINGGA 9 JULAI 2020, JAM 12:00 TENGAH HARI)

NEGERI BILANGAN KES BAHARU *(    ) BILANGAN KES KUMULATIF
PERLIS 0 18
KEDAH 0 97
PULAU PINANG 0 121
PERAK 0 258
SELANGOR 4 (4) 2,070
NEGERI SEMBILAN 0 1,027
MELAKA 0 256
JOHOR 2 (2) 696
PAHANG 0 365
TERENGGANU 0 111
KELANTAN 0 157
SABAH 0 378
SARAWAK 0 573
W.P. KUALA LUMPUR 0 2,442
W.P. PUTRAJAYA 0 97
W.P. LABUAN 0 17
JUMLAH KESELURUHAN 6 (6) 8,683

*(   ) adalah merujuk kepada kes-kes import

 

PRESS STATEMENT

MINISTRY OF HEALTH MALAYSIA

UPDATES ON THE CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

SITUATION IN MALAYSIA

9 July 2020

Current Status of Confirmed COVID-19 Cases Who Have Recovered

The Ministry of Health (MOH) would like to inform that 13 cases have fully recovered and discharged well today. Cumulatively, 8,499 confirmed COVID-19 cases have fully recovered (97.9% of total cumulative cases).

Current Situation of COVID-19 in Malaysia

9 July 2020, 12 pm – A total of six (6) additional confirmed COVID-19 cases were reported to the National Crisis Preparedness and Response Centre (CPRC) MOH today. Cumulatively there are now 8,683 confirmed COVID-19 cases in Malaysia. Therefore, there are currently 63 active and infective COVID-19 cases. They have all been isolated and given treatment.

No local transmission cases were reported today as well. All six (6) reported cases were imported cases who were infected overseas, of which five (5) are Malaysians and one (1) non-Malaysian who is a permanent resident.

Currently, two (2) confirmed COVID-19 cases are receiving treatment in intensive care units (ICUs) and one (1) patient is on ventilation support.

Fortunately, no additional COVID-19 death was reported to the National CPRC MOH today. Cumulatively, there are now 121 COVID-19 deaths in Malaysia (1.39% of total cumulative cases).

Cleaning Services Company Cluster in Kuala Lumpur Ends Today

MOH would like to inform that the Kuala Lumpur Cleaning Services Company Cluster has ended today. This is one of the COVID-19 workplace clusters identified in the country. This cluster was first detected through the screening of 10 non-Malaysian workers. This screening was an initiative of the company to screen their non-Malaysian workers.

As of 9 July 2020, a total of 33 individuals has been screened, including 16 Malaysians and 17 non-Malaysians. Of these, four (4) confirmed COVID-19 cases were detected, i.e. three (3) employees and one (1) close contact. All four cases are Indonesian nationals.

MOH would like to thank the cooperation of the employer in breaking the COVID-19 infection transmission chain.

Current Status of Clusters in Workplaces

To date, there are 15 clusters reported as workplace clusters. Of these, 11 clusters have been declared closed, including the Kuala Lumpur Cleaning Services Company Cluster that ended today. The I.N. Cluster was the first cluster reported as a workplace cluster on 24 March 2020 when the first confirmed COVID-19 case was diagnosed (Case 1,909).

There are still four active workplaces clusters. Table 1 shows the active clusters, the number of individuals screened, as well as the number of confirmed COVID-19 cases for these clusters. Table 2 shows the details of the workplaces clusters that have ended.

Table 1  Active Workplaces Clusters – Numbers Screened and Confirmed COVID-19 Cases

  Name of Cluster Numbers screened Confirmed COVID-19 cases Positive rate (%)
Total M’sian Non-M’sian Total M’sian Non-M’sian
1. Building Site 2, Kuala Lumpur 354 54 300 73 1 72 20.62
2. Pedas 960 416 544 326 14 312 33.96
3. Cleaning Services Company 379 2 377 34 0 34 8.97
4. Building Site, Kuching 315 304 11 3 1 2 0.95
Total 2,008 776 1232 436 16 420  

 

Table 2  Workplaces Clusters that have Ended – Numbers Screened and Confirmed COVID-19 Cases

  Name of Cluster Numbers screened Confirmed COVID-19 cases Positive rate (%)
Total M’sian Non-M’sian Total M’sian Non-M’sian
1. I.N. 577 575 2 22 20 2 3.81
2. Building Site, Kuala Lumpur 488 15 473 31 0 31 6.35
3. Engineering 734 700 34 65 65 0 8.86
4. Kajang wet market 277 229 48 5 2 3 1.81
5. Security Guards, Cheras 906 350 556 39 3 36 4.30
6. Building Site, Setia Alam 1,152 52 1,100 15 0 15 1.30
7. Chow Kit Market 3,829 1,360 2,469 90 16 74 2.35
8. Sawmill factory, Maran 242 138 104 6 0 6 2.48
9. Farm, Bera 65 21 44 7 0 7 10.77
10. Roadbuilding Company, Maran 48 10 38 2 0 2 4.17
11. Cleaning Services Company, Kuala Lumpur 36 16 20 4 0 4 11.11
Total 8,354 3,466 4,888 286 106 180  

As of 9 July 2020, 12 pm, a total of 10,362 individuals had been screened in all of these clusters. Of these:

 • 4,242 Malaysians (40.9%)
 • 6,120 non-Malaysians (59.1%)

A total of 722 confirmed COVID-19 cases were detected in these clusters, involving:

 • 122 Malaysians (16.9%)
 • 600 non-Malaysians (83.1%)

The non-Malaysians were made up of the following nationalities:

 • 234 Bangladeshis
 • 212 Nepalese
 • 109 Indonesians
 • 36 Myanmar nationals
 • 7 Indians
 • 1 Cambodian
 • 1 Vietnamese

For industries that employ large numbers of workers including non-Malaysians, employers are responsible for ensuring that their employees adhere to the Standard Operating Procedures (SOP) and practice preventive measures in the workplace. Some of the practices that should be implemented are as follows:

 • Body temperature check and symptoms screening before entering the workplace
 • Provision of hand washing facilities or hand sanitisers
 • Regular cleaning and disinfection, especially in shared spaces and of common surfaces
 • Practice safe social distancing of at least 1 meter away from others, including in workspaces and pantries
 • Ensure that employees do not congregate in confined spaces
 • Avoid congregation of a large number of workers at any one time
 • Maintain a distance of at least 1 meter away while having close conversations

Employers must also monitor to ensure compliance with all these practices among the employees. This will prevent the spread of COVID-19 infection among the workers and thus prevent the transmission of infection in the community. MOH requests continued cooperation by the public in breaking the transmission of the COVID-19 infection in Malaysia.

Health Advisory on COVID-19

MOH urges the public to remain vigilant and continue to practice all of the health advisories issued by the MOH, that includes:

 • Avoid the 3Cs: Crowded places; Confined spaces; and Close conversations
 • Practice the 3Ws: Wash hands frequently with water and soap; Wearing facemasks are strongly encouraged in public areas or if symptomatic; Warn self and others for the following, in line with MOH’s advisories:
  • Avoid shaking hands or touching others
  • Practice good coughing and sneezing etiquette
  • Seek early treatment if symptomatic
  • Stay at home and avoid from visiting others
  • Regularly clean and disinfect commonly touched surfaces in common areas

In addition to the SOPs, continue to adhere to THiS:

 • T: Terms set under the Recovery Movement Control Order (RMCO)
 • Hi: High-risk groups such as children, infants, older adults and the disabled must be protected, and if unwell with symptoms, to seek early treatment
 • S: Safe social distancing is practiced at all times, of at least 1 metre away from others

MOH will continue to monitor the development of the COVID-19 situation, both in the country as well as internationally, based on available information from the World Health Organization (WHO). The public will be continuously updated on the latest information. In addition, MOH will ensure that appropriate preventive and control measures are continuously implemented.

Thank you.

Datuk Dr Noor Hisham Abdullah

Director General of Health Malaysia

9 July 2020 @ 5.00 pm

Number of Confirmed COVID-19 Cases in Malaysia, by States

(Cumulative, as of 9 July 2020, 12 pm)

State No. of New Cases * Cumulative
Perlis 0 18
Kedah 0 97
Pulau Pinang 0 121
Perak 0 258
Selangor 4 (4) 2,070
Negeri Sembilan 0 1,027
Melaka 0 256
Johor 2 (2) 696
Pahang 0 365
Terengganu 0 111
Kelantan 0 157
Sabah 0 378
Sarawak 0 573
WP Kuala Lumpur 0 2,442
WP Putrajaya 0 97
WP Labuan 0 17
Total 6 (6) 8,683

*(   ) refers to imported confirmed COVID-19 case