Communicable disease

Kenyataan Akhbar KPK 10 Julai 2020 – Situasi Semasa Jangkitan Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) di Malaysia

STATUS TERKINI KES DISAHKAN COVID-19 YANG TELAH PULIH

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan bahawa terdapat 12 kes yang telah pulih dan dibenarkan discaj pada hari ini. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dari COVID-19 dan telah discaj daripada wad adalah sebanyak 8,511 kes (97.9 peratus daripada jumlah keseluruhan kes).

WhatsApp Image 2020-07-10 at 4.05.26 PM

STATUS TERKINI KES COVID-19 DI MALAYSIA

Sehingga 10 Julai 2020 pukul 12:00 tengah hari, terdapat 13 kes baharu yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 8,696 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 64 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan.

Ingin dimaklumkan daripada 13 kes baharu yang dilaporkan, lapan (8) kes adalah kes import yang telah mendapat jangkitan di luar negara yang melibatkan enam (6) warganegara Malaysia dan dua (2) bukan warganegara (pemastautin tetap). Daripada lima (5) kes penularan di dalam negara, tiga (3) kes adalah di kalangan warganegara dan dua (2) kes adalah di kalangan bukan warganegara Malaysia.

Perincian kes jangkitan dalam negara di kalangan warganegara Malaysia (3 kes) adalah seperti berikut:

 • Sarawak: dua (2) kes Severe Acute Respiratory Infection (SARI) yang telah dimasukkan ke Hospital Umum Sarawak;
 • Kuala Lumpur: satu (1) kes saringan sebelum masuk kerja.

Kes jangkitan dalam negara di kalangan bukan warganegara Malaysia (2 kes) pula adalah seperti berikut:

 • Kuala Lumpur: dua (2) kes saringan di Depot Tahanan Imigresen (DTI) Bukit Jalil, di mana kedua-dua kes ini disaring semula sebelum proses penghantaran pulang ke negara asal.

Sehingga kini, terdapat dua (2) kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di Unit Rawatan Rapi (ICU). Dua (2) kes tersebut memerlukan bantuan pernafasan.

Adalah dimaklumkan bahawa tiada pertambahan kes kematian berkaitan COVID-19 dilaporkan pada hari ini. Justeru, jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal sebanyak 121 kes (1.39 peratus daripada jumlah keseluruhan kes).

WhatsApp Image 2020-07-10 at 4.05.28 PM

PENUTUPAN PUSAT KUARANTIN & RAWATAN COVID-19 BERISIKO RENDAH MAEPS, SERDANG

KKM ingin memaklumkan bahawa Yang Berhormat Menteri Kesihatan, Dato’ Seri Dr Adham Baba telah menyaksikan proses pesakit terakhir didiscaj hari ini daripada Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 Berisiko Rendah MAEPS (PKRC), Serdang. Oleh itu, dengan rasminya pusat ini akan menamatkan operasinya pada 15 Julai 2020.

107711456_10157209794576237_2667459881391011191_n

107486764_10157209795451237_2980056104184588183_n

PKRC Serdang ini telah diilhamkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai salah satu langkah proaktif Kerajaan dalam menangani pandemik penyakit COVID-19 di Negara ini. Ia telah mula beroperasi secara rasmi pada 16 April 2020 dan mula menerima pesakit pertama pada 21 April 2020.

Ia merupakan kolaborasi pelbagai agensi yang diterajui oleh KKM dan melibatkan Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA), Markas Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Jabatan Kerja Raya, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Imigresen Malaysia, Jabatan Sukarelawan Malaysia (RELA), Jabatan Penjara Malaysia, Malaysia Genome Institute dan MAEPS.

Sehingga 10 Julai 2020, PKRC telah berjaya merawat seramai 1,362 orang pesakit di mana majoriti adalah orang bukan warganegara (86 peratus) dan 14% adalah warganegara Malaysia.

Pihak KKM ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua barisan hadapan daripada semua agensi yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan perlaksanaan operasi pusat ini.

PENGESANAN KES COVID-19 MELALUI SEVERE ACUTE RESPIRATORY INFECTION DI MALAYSIA

KKM terus memantau kejadian penyakit COVID-19 walaupun kes semakin kurang di Malaysia. Ujian pengesanan COVID-19 dijalankan secara berterusan untuk mengesan kes-kes baru di kalangan komuniti. Antaranya adalah melalui sistem survelan klinikal seperti pengesanan kes Severe Acute Respiratory Infection (SARI) di hospital.

Pada hari ini, sistem survelan ini telah mengesan dua (2) kes positif COVID-19 yang merupakan warganegara Malaysia. Sehingga 10 Julai 2020, sebanyak 20,897 sampel telah diambil dan sebanyak 79 kes positif COVID-19 didapati positif (iaitu kadar positif adalah 0.38 peratus). Kadar positif ini adalah kurang daripada satu (1) peratus bermakna kebolehjangkitan adalah rendah di Malaysia. Meskipun rendah, sistem survelan di Malaysia masih dapat mengesan kes-kes ini kerana ia mempunyai kapasiti dan kapabiliti pengesanan yang baik.

Petugas kesihatan di sektor awam dan swasta akan terus diberi latihan dan maklumat terkini untuk mengesan serta mengurus kes-kes disyaki COVID-19 misalnya Influenza Like Illness (ILI) dan SARI mengikut garis panduan terkini yang dibangunkan daripada maklumat terkini pelbagai sumber antarabangsa dan tempatan untuk kegunaan di dalam Malaysia.

NASIHAT KESIHATAN BERKAITAN COVID-19

Pihak KKM menyeru agar orang ramai terus kekal waspada dan amalkan nasihat-nasihat kesihatan yang disarankan oleh KKM iaitu:

 • Elakkan 3S / 3C:iaitu elakkan kawasan yang sesak (Crowded place), elakkan kawasan yang sempit (Confined space) dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat (Close conversation).

WhatsApp Image 2020-06-26 at 3.10.48 PM

 • Amalkan 3W:iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun (Wash), sangat digalakkan memakai alat pelitup separuh muka (penutup hidung dan mulut – facemask) di tempat awam atau jika bergejala (Wear), dan (Warn) iaitu amaran dari KKM yang lebih berkonsep peringatan seperti:
  • Elakkan bersalaman / bersentuhan;
  • Amalkan etika batuk dan bersin;
  • Dapatkan rawatan segera jika bergejala;
  • Duduk di rumah dan elakkan kunjung-mengunjung;
  • Lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh.

Selain itu, ingatlah kepada S.O.P, iaitu:

 • S:Syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP);
 • O:Orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang kurang upaya (OKU) perlu dilindungi, individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan;
 • P:Penjarakan sosial (social distancing) diamalkan pada setiap masa iaitu sekurang-kurangnya 1 meter.

KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara, dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO). Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini mengenainya. Begitu juga, KKM akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya adalah dilaksanakan secara berterusan.

Sekian, terima kasih.

DATUK DR. NOOR HISHAM ABDULLAH

KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA

 

10 Julai 2020 @ 5.00 petang

BILANGAN KES COVID-19 MENGIKUT NEGERI DI MALAYSIA

(SEHINGGA 10 JULAI 2020, JAM 12:00 TENGAH HARI)

NEGERI BILANGAN KES BAHARU *(    ) BILANGAN KES KUMULATIF
PERLIS 0 18
KEDAH 1 (1) 98
PULAU PINANG 0 121
PERAK 0 258
SELANGOR 6 (6) 2,076
NEGERI SEMBILAN 0 1,027
MELAKA 0 256
JOHOR 1 (1) 697
PAHANG 0 365
TERENGGANU 0 111
KELANTAN 0 157
SABAH 0 378
SARAWAK 2 575
W.P. KUALA LUMPUR 3 2,445
W.P. PUTRAJAYA 0 97
W.P. LABUAN 0 17
JUMLAH KESELURUHAN 13 (8) 8,696

*(   ) adalah merujuk kepada kes-kes import

PRESS STATEMENT

MINISTRY OF HEALTH MALAYSIA

UPDATES ON THE CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

SITUATION IN MALAYSIA

10 July 2020

Current Status of Confirmed COVID-19 Cases Who Have Recovered

The Ministry of Health (MOH) would like to inform that 12 cases have fully recovered and discharged well today. Cumulatively, 8,511 confirmed COVID-19 cases have fully recovered (97.9% of total cumulative cases).

Current Situation of COVID-19 in Malaysia

10 July 2020, 12 pm – A total of 13 additional confirmed COVID-19 cases were reported to the National Crisis Preparedness and Response Centre (CPRC) MOH today. Cumulatively there are now 8,696 confirmed COVID-19 cases in Malaysia. Therefore, there are currently 64 active and infective COVID-19 cases. They have all been isolated and given treatment.

Of the 13 additional cases reported today, eight (8) are imported cases where infected overseas, of which six (6) are Malaysians and two (2) non-Malaysians (permanent residents). Of the five (5) local transmission cases, three (3) are among Malaysians and two (2) are among non-Malaysians.

The details of the local transmission cases among Malaysians (3 cases) are as follows:

 • Sarawak – 2 cases: Severe Acute Respiratory Infection (SARI) cases admitted into Sarawak General Hospital.
 • Kuala Lumpur – 1 case: Screening of workers before returning to work.

The details of the local transmission cases among non-Malaysians (2 cases) are as follows:

 • Kuala Lumpur – 2 cases: Screening of detainees at the Bukit Jalil Immigration Detention Centre prior to repatriation to the country of origin.

Currently, two (2) confirmed COVID-19 cases are receiving treatment in intensive care units (ICUs) and both patients are on ventilation support.

Fortunately, no additional COVID-19 death was reported to the National CPRC MOH today. Cumulatively, there are now 121 COVID-19 deaths in Malaysia (1.39% of total cumulative cases).

Closure of the MAEPS Quarantine and COVID-19 Low Risk Treatment Centre in Serdang

MOH would like to inform that the Minister of Health, Dato’ Seri Dr Adham Baba, had witnessed the discharge process of the last patient from the MAEPS Quarantine and Low Risk COVID-19 Treatment Centre in Serdang today. Accordingly, the Centre will officially close on 15 July 2020.

This Centre was inspired by the Prime Minister of Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Yassin, as one of the Government’s proactive measures in tackling the COVID-19 pandemic in the country. Its operations officially started on16 April 2020 and began receiving its first patients on 21 April 2020.

It is a collaboration of various agencies led by MOH, together with the National Disaster Management Agency (NADMA), Malaysian Armed Forces, Royal Malaysian Police, Malaysian Fire and Rescue Department, Malaysian Civil Defense Force, Public Works Department, Social Welfare Department, Immigration Department Malaysia, Malaysian Volunteer Department (RELA), Malaysian Prisons Department, Malaysian Genome Institute and MAEPS.

As of 10 July 2020, the Centre has treated a total of 1,362 patients; the majority were non-Malaysians (86%) with only 14% Malaysians.

MOH would like to take this opportunity to thank all of the frontliners from all agencies that are directly or indirectly involved in the successful operation of this Centre.

Detection of COVID-19 Cases Through Surveillance of Severe Acute Respiratory Infection (SARI) in Malaysia

MOH continues to monitor the COVID-19 infection even though the numbers are declining. COVID-19 testing is done continuously to detect new cases in the community. This includes the clinical surveillance system, one of which is detecting severe acute respiratory infection (SARI) in hospitals.

Today, the surveillance system has detected two confirmed COVID-19 cases among Malaysians. As of 10 July 2020, a total of 20,897 samples have been taken and 79 confirmed COVID-19 cases have been detected (a positive rate of 0.38%). This positive rate is less than 1%, indicating a very low risk of infectivity. Even so, the surveillance system in Malaysia can still detect these cases because it has good tracing capacity and capability.

Healthcare workers in the public and private sectors will continue to be provided with training and up-to-date information to detect and manage suspected COVID-19 cases such as Influenza Like Illness (ILI) and SARI according to the latest guidelines developed from the latest international and local information sources for use in Malaysia.

Health Advisory on COVID-19

MOH urges the public to remain vigilant and continue to practice all of the health advisories issued by the MOH, that includes:

 • Avoid the 3Cs: Crowded places; Confined spaces; and Close conversations
 • Practice the 3Ws: Wash hands frequently with water and soap; Wearing facemasks are strongly encouraged in public areas or if symptomatic; Warn self and others for the following, in line with MOH’s advisories:
  • Avoid shaking hands or touching others
  • Practice good coughing and sneezing etiquette
  • Seek early treatment if symptomatic
  • Stay at home and avoid from visiting others
  • Regularly clean and disinfect commonly touched surfaces in common areas

In addition to the SOPs, continue to adhere to THiS:

 • T: Terms set under the Recovery Movement Control Order (RMCO)
 • Hi: High-risk groups such as children, infants, older adults and the disabled must be protected, and if unwell with symptoms, to seek early treatment
 • S: Safe social distancing is practiced at all times, of at least 1 metre away from others

MOH will continue to monitor the development of the COVID-19 situation, both in the country as well as internationally, based on available information from the World Health Organization (WHO). The public will be continuously updated on the latest information. In addition, MOH will ensure that appropriate preventive and control measures are continuously implemented.

Thank you.

Datuk Dr Noor Hisham Abdullah

Director General of Health Malaysia

10 July 2020 @ 5.00 pm

Number of Confirmed COVID-19 Cases in Malaysia, by States

(Cumulative, as of 10 July 2020, 12 pm)

State No. of New Cases * Cumulative
Perlis 0 18
Kedah 1 (1) 98
Pulau Pinang 0 121
Perak 0 258
Selangor 6 (6) 2,076
Negeri Sembilan 0 1,027
Melaka 0 256
Johor 1 (1) 697
Pahang 0 365
Terengganu 0 111
Kelantan 0 157
Sabah 0 378
Sarawak 2 575
WP Kuala Lumpur 3 2,445
WP Putrajaya 0 97
WP Labuan 0 17
Total 13 (8) 8,696

*(   ) refers to imported confirmed COVID-19 case