Communicable disease

Kenyataan Akhbar KPK 13 Julai 2020 – Situasi Semasa Jangkitan Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) di Malaysia

STATUS TERKINI KES DISAHKAN COVID-19 YANG TELAH PULIH

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan bahawa terdapat satu (1) kes yang telah pulih dan dibenarkan discaj pada hari ini. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dari COVID-19 dan telah discaj daripada wad adalah sebanyak 8,520 kes (97.7 peratus daripada jumlah keseluruhan kes).

Mapping baru BM - 13July-01

STATUS TERKINI KES COVID-19 DI MALAYSIA

Sehingga 13 Julai 2020 pukul 12:00 tengah hari, terdapat tujuh (7) kes baharu yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 8,725 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 83 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan.

Ingin dimaklumkan daripada tujuh (7) kes baharu yang dilaporkan, enam (6) kes adalah kes import yang telah mendapat jangkitan di luar negara yang melibatkan dua (2) orang warganegara Malaysia dan empat (4) bukan warganegara (pemastautin atau dibenarkan masuk ke Malaysia di atas urusan kerja). Satu (1) kes penularan di dalam negara pula adalah warganegara Malaysia iaitu kes daripada Kluster PUI Novgorod. Kluster ini akan diperincikan di bawah.

Sehingga kini, terdapat empat (4) kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di Unit Rawatan Rapi (ICU). Tiga (3) kes memerlukan bantuan pernafasan.

Adalah dimaklumkan bahawa tiada pertambahan kes kematian berkaitan COVID-19 dilaporkan pada hari ini. Justeru, jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal sebanyak 122 kes (1.39 peratus daripada jumlah keseluruhan kes).

GRAF-NEW-White-Update-case-number-covid-19-01 (5)

KLUSTER PUI NOVGOROD

KKM ingin memaklumkan sebuah kluster baharu telah dikesan di Melaka. Kluster ini telah dikenalpasti apabila terdapat kes ketiga yang dikesan positif COVID-19 hasil saringan kontak rapat kepada kes kedua bagi kluster ini.

Kes pertama kluster ini merupakan seorang warganegara Malaysia (iaitu kes ke-8673) yang telah pulang ke Malaysia dari negara Rusia pada 5 Julai 2020. Keputusan saringan COVID-19 di Pintu Masuk Antarabangsa didapati positif dan beliau kemudiannya dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh. Kes kedua kluster ini iaitu kes ke-8718 merupakan rakan kepada kes ke-8673. Mereka telah menaiki pesawat yang sama, juga pada 5 Julai 2020.

Keputusan saringan COVID-19 bagi kes ke-8718  di Pintu Masuk Antarabangsa didapati negatif, namun beliau mula mengalami gejala demam dan gejala saluran pernafasan pada 7 Julai 2020. Saringan ulangan didapati positif COVID-19.

Sehingga 13 Julai 2020, terdapat tiga (3) kes positif dan 14 orang kontak rapat telah dikenalpasti dalam kluster ini. Semua 14 orang kontak rapat telah disaring dan dikesan negatif COVID-19. Siasatan dan akitiviti pengesanan kontak rapat secara aktif adalah diteruskan.

Seperti yang maklumkan di atas, terdapat penularan jangkitan COVID-19 kepada seorang ahli keluarga daripada kes yang mendapat jangkitan dari luar negara (iaitu kes ke-8718).

Ketibaan beliau di Malaysia pada 6 Julai 2020 telah disambut oleh ahli keluarga beliau. Seramai empat (4) orang ahli keluarga telah datang bersama-sama dengan menaiki kereta sendiri untuk menjemput beliau di pintu masuk antarabangsa. Hasil siasatan mendapati bapa kepada kes tersebut (iaitu kes ke-8724) turut dikesan positif COVID-19 selepas beliau mula mengalami gejala demam. Ini menjadikan beliau kes ketiga Kluster PUI Novgorod.

AMBIL LANGKAH KURANGKAN RISIKO PENULARAN JANGKITAN COVID-19 DI KALANGAN AHLI KELUARGA KES IMPORT POSITIF COVID-19

Pihak KKM ingin mengingatkan semua individu yang diletak di bawah pengawasan dan pemantauan di rumah (home surveillance) supaya sentiasa mengamalkan langkah–langkah berikut seperti yang ditetapkan dalam Garis Panduan Pengurusan COVID-19 di Malaysia No.5/2020 (Annex 10a dan 10b: Home Assessment Tool). Antara syarat yang ditetapkan adalah seperti berikut:

 • Sentiasa berada di rumah sepanjang dalam tempoh pengawasan ini;
 • Hadkan pelawat atau tetamu yang datang ke rumah anda;
 • Rekodkan pelawat yang menziarahi anda dan kemukakan kepada pihak kesihatan sekiranya diminta;
 • Pastikan jarak anda dengan mereka yang sihat (iaitu termasuk ahli keluarga) sekurang-kurangnya 1 meter.
 • Sekiranya anda bergejala, sentiasa pakai alat pelitup separuh muka (penutup hidung dan mulut – facemask)
 • Jika tidak memakai facemask, tutup mulut dan hidung anda menggunakan tisu apabila batuk atau bersin.
 • Sentiasa amalkan adab batuk yang baik.
 • Sekiranya perlu keluar rumah (misalnya untuk ke klinik), pakai facemask dan elakkan dari ke tempat-tempat yang sesak.
 • Elakkan penggunaan kenderaan awam, sekiranya perlu gunakan memakai facemask.
 • Elakkan perkongsian peralatan makanan dan penjagaan diri seperti berus gigi dengan individu serumah yang lain;
 • Cuci peralatan makanan yang digunakan dengan air dan sabun sebelum digunakan semula.
 • Pastikan pengudaraan rumah dalam keadaan baik dengan membuka tingkap

Ahli keluarga kepada pengembara yang pulang ke Malaysia juga dingatkan supaya meminimakan bilangan individu yang menjemput mereka di Pintu Masuk Antarabangsa. Elakkan bersentuhan dan pakai facemask setiap masa sepanjang perjalanan. Sekiranya terdapat individu yang bergejala di kalangan ahli keluarga / rakan serumah kepada pengembara, mereka dikehendaki mendapatkan rawatan segera. Mereka yang bergejala juga sewajarnya mengambil inisiatif supaya duduk di rumah dan amalkan kuarantin di rumah masing-masing sambil mengamalkan penjarakan yang selamat dengan ahli keluarga atau rakan serumah.

KKM mengharapkan kerjasama orang ramai agar untuk mengelakkan daripada berlaku penularan jangkitan COVID-19 di kalangan anggota serumah terutamanya di antara orang yang dikasihi.

NASIHAT KESIHATAN BERKAITAN COVID-19

Dalam pada keadaan penularan COVID-19 dalam negara yang didapati terus terkawal, pihak KKM tetap mengingatkan agar orang ramai terus kekal waspada dan amalkan nasihat-nasihat kesihatan yang disarankan oleh KKM iaitu:

 • Elakkan 3S / 3C:iaitu elakkan kawasan yang sesak (Crowded place), elakkan kawasan yang sempit (Confined space) dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat (Close conversation).

WhatsApp Image 2020-06-26 at 3.10.48 PM

 • Amalkan 3W:iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun (Wash), sangat digalakkan memakai alat pelitup separuh muka (penutup hidung dan mulut – facemask) di tempat awam atau jika bergejala (Wear), dan (Warn) iaitu amaran dari KKM yang lebih berkonsep peringatan seperti:
  • Elakkan bersalaman / bersentuhan;
  • Amalkan etika batuk dan bersin;
  • Dapatkan rawatan segera jika bergejala;
  • Duduk di rumah dan elakkan kunjung-mengunjung;
  • Lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh.

Selain itu, ingatlah kepada S.O.P, iaitu:

 • S:Syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP);
 • O:Orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang kurang upaya (OKU) perlu dilindungi, individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan;
 • P:Penjarakan sosial (social distancing) diamalkan pada setiap masa iaitu sekurang-kurangnya 1 meter.

KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara, dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO). Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini mengenainya. Begitu juga, KKM akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya adalah dilaksanakan secara berterusan.

Sekian, terima kasih.

DATUK DR. NOOR HISHAM ABDULLAH

KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA

13 Julai 2020 @ 5.30 petang.

 

 

 

LAMPIRAN 1

 

 

BILANGAN KES COVID-19 MENGIKUT NEGERI DI MALAYSIA

(SEHINGGA 13 JULAI 2020, JAM 12:00 TENGAH HARI)

NEGERI BILANGAN KES BAHARU *(    ) BILANGAN KES KUMULATIF
PERLIS 0 18
KEDAH 1 (1) 99
PULAU PINANG 0 121
PERAK 0 258
SELANGOR 4 (4) 2,092
NEGERI SEMBILAN 0 1,027
MELAKA 1 258
JOHOR 0 699
PAHANG 0 365
TERENGGANU 0 111
KELANTAN 0 157
SABAH 0 380
SARAWAK 1 (1) 580
W.P. KUALA LUMPUR 0 2,445
W.P. PUTRAJAYA 0 98
W.P. LABUAN 0 17
JUMLAH KESELURUHAN 7 (6) 8,725

*(   ) adalah merujuk kepada kes-kes import

 

PRESS STATEMENT

MINISTRY OF HEALTH MALAYSIA

UPDATES ON THE CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

SITUATION IN MALAYSIA

13 July 2020

Current Status of Confirmed COVID-19 Cases Who Have Recovered

The Ministry of Health (MOH) would like to inform that one (1) case has fully recovered and discharged well today. Cumulatively, 8,520 confirmed COVID-19 cases have recovered (97.7% of total cumulative cases).

NewMapping Bi 13July-01

Current Situation of COVID-19 in Malaysia

13 July 2020, 12 pm – A total of seven (7) additional confirmed COVID-19 cases were reported to the National Crisis Preparedness and Response Centre (CPRC) MOH today. Cumulatively there are now 8,725 confirmed COVID-19 cases in Malaysia. Therefore, there are currently 83 active and infective COVID-19 cases. They have all been isolated and given treatment.

Of the seven (7) additional cases reported today, six (6) are imported cases who were infected overseas, involving two (2) Malaysians and five (5) non-Malaysians (permanent residents or allowed to enter Malaysia for work). The one (1) local transmission case is a Malaysian, a case from the Novgorod PUI Cluster, as detailed below.

Currently, four (4) confirmed COVID-19 cases are receiving treatment in intensive care units (ICUs) and three (3) patients are on ventilation support.

Fortunately, no additional COVID-19 death was reported to the National CPRC MOH today. Cumulatively, there are now 122 COVID-19 deaths in Malaysia (1.39% of total cumulative cases).

NEW-White-Update-case-number-covid-19 (7)

Novgorod PUI Cluster

MOH would like to inform that a new cluster has been detected in Malacca. This cluster was identified when the third confirmed COVID-19 case was detected from close contact screening of the second confirmed COVID-19 case for this cluster.

The first case of this cluster is a Malaysian (Case 8,673) who returned to Malaysia from Russia on 5 July 2020. The result of the COVID-19 screening at the International Port of Entry was positive and the case was admitted into Sungai Buloh Hospital. The second case of this cluster (Case 8,718) is a friend to Case 8,673 who travelled together. They boarded the same aircraft on 5 July 2020.

The result of the COVID-19 screening for Case 8,718 at the International Port of Entry was negative. However, the case developed fever and respiratory tract symptoms on 7 July 2020. The repeat screening was positive for COVID-19.

As of 13 July 2020, there are three (3) confirmed COVID-19 cases and 14 close contacts have been identified in this cluster. All 14 close contacts have been screened and tested negative for COVID-19. Investigation and active case detection are ongoing.

As informed above, there is transmission of COVID-19 infection to a family member from a case who was infected overseas (Case 8,718).

The case arrival in Malaysia on 6 July 2020 was welcomed by family members. Four (4) family members came together in their own car to pick the case up from the International Port of Entry. Investigation found that the father of case (i.e. Case 8,724) was found to be positive for COVID-19 after he developed fever, making him the third case of the Novgorod PUI Cluster.

Measures to be Taken to Reduce the Risk of Transmission of COVID-19 Infection among Family Members of Imported Confirmed COVID-19 Cases

MOH would like to remind all individuals placed under the Home Surveillance Order (HSO) to comply to all measures set out in the COVID-19 Management Guidelines in Malaysia No.5/2020 (Annex 10a and 10b: Home Assessment Tool). The measures are as follows:

 • Always remain at home during the HSO period
 • Restrict visitors or guests coming to the house
 • Record visitors visiting the house and present the records to the health authorities if requested
 • Keep a safe distance from healthy people (including family members) of at least 1 metre away
 • If symptomatic, always use a facemask
 • When not wearing a facemask, cover mouth and nose with a tissue when coughing or sneezing
 • Always practice good cough hygiene
 • If you need to get out of the house (e.g. to go to the clinic), wear a facemask and avoid crowded places
 • Avoid using public transport, if necessary, wear a facemask
 • Avoid sharing eating utensils and personal care equipment e.g. toothbrushes with others
 • Wash used eating utensils with water and soap before reusing
 • Ensure the house is well ventilated by opening the windows

Family members of travellers returning to Malaysia are also reminded to minimise the number of individuals welcoming and picking them up at the International Port of Entry. They must also avoid physical contact and wear facemasks throughout the journey home. If any family members or members of the same household develop symptoms, they are required to seek immediate treatment. Those with symptoms must take the initiative to remain at home and practice self-home-quarantine while practicing safe social distancing from other family members and friends.

MOH requests the cooperation of all members of the public to prevent the transmission of COVID-19 infection amongst family members or members of the same household.

Health Advisory on COVID-19

Although the local transmission of the COVID-19 infection is under control, MOH urges the public to remain vigilant and continue to practice all of the health advisories issued by the MOH, that includes:

 • Avoid the 3Cs: Crowded places; Confined spaces; and Close conversations

WhatsApp Image 2020-06-26 at 3.10.48 PM

 • Practice the 3Ws: Wash hands frequently with water and soap; Wearing facemasks are strongly encouraged in public areas or if symptomatic; Warn self and others for the following, in line with MOH’s advisories:
  • Avoid shaking hands or touching others
  • Practice good coughing and sneezing etiquette
  • Seek early treatment if symptomatic
  • Stay at home and avoid from visiting others
  • Regularly clean and disinfect commonly touched surfaces in common areas

In addition to the SOPs, continue to adhere to THiS:

 • T: Terms set under the Recovery Movement Control Order (RMCO)
 • Hi: High-risk groups such as children, infants, older adults and the disabled must be protected, and if unwell with symptoms, to seek early treatment
 • S: Safe social distancing is practiced at all times, of at least 1 metre away from others

MOH will continue to monitor the development of the COVID-19 situation, both in the country as well as internationally, based on available information from the World Health Organization (WHO). The public will be continuously updated on the latest information. In addition, MOH will ensure that appropriate preventive and control measures are continuously implemented.

Thank you.

Datuk Dr Noor Hisham Abdullah

Director General of Health Malaysia

13 July 2020 @ 5.00 pm

Number of Confirmed COVID-19 Cases in Malaysia, by States

(Cumulative, as of 13 July 2020, 12 pm)

State No. of New Cases * Cumulative
Perlis 0 18
Kedah 1 (1) 99
Pulau Pinang 0 121
Perak 0 258
Selangor 4 (4) 2,092
Negeri Sembilan 0 1,027
Melaka 1 258
Johor 0 699
Pahang 0 365
Terengganu 0 111
Kelantan 0 157
Sabah 0 380
Sarawak 1 (1) 580
WP Kuala Lumpur 0 2,445
WP Putrajaya 0 98
WP Labuan 0 17
Total 7 (6) 8,725

*(   ) refers to imported confirmed COVID-19 case