Communicable disease

Kenyataan Akhbar KPK 15 Julai 2020 -Situasi Semasa Jangkitan Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) di Malaysia

STATUS TERKINI KES DISAHKAN COVID-19 YANG TELAH PULIH

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan bahawa terdapat dua (2) kes yang telah pulih dan dibenarkan discaj pada hari ini. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dari COVID-19 dan telah discaj daripada wad adalah sebanyak 8,526 kes (97.6 peratus daripada jumlah keseluruhan kes).

Mapping baru BM - 15 July-01

STATUS TERKINI KES COVID-19 DI MALAYSIA

Sehingga 15 Julai 2020 pukul 12:00 tengah hari, terdapat lima (5) kes baharu yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 8,734 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 86 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan.

Ingin dimaklumkan daripada lima (5) kes baharu yang dilaporkan, satu (1) kes adalah kes import yang telah mendapat jangkitan di luar negara melibatkan bukan warganegara Malaysia yang dibenarkan masuk ke Malaysia di atas urusan kerja.

Daripada empat (4) kes penularan di dalam negara, satu (1) kes adalah bukan warganegara iaitu kes saringan bergejala di Kuching, Sarawak. Beliau telah dimasukkan ke Hospital Umum Sarawak untuk rawatan. Tiga (3) kes lagi adalah di kalangan warganegara Malaysia, iaitu seperti berikut:

 • Selangor: satu (1) kes saringan pra pembedahan di Hospital Sungai Buloh;
 • Sarawak – dua (2) kes:
  • Satu (1) kes saringan kontak rapat kepada kes positif COVID-19 (kes ke-8732);
  • Satu (1) kes saringan petugas kesihatan di sebuah pusat perubatan.

Sehingga kini, terdapat lima (5) kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di Unit Rawatan Rapi (ICU). Satu (1) kes memerlukan bantuan pernafasan.

Adalah dimaklumkan bahawa tiada pertambahan kes kematian berkaitan COVID-19 dilaporkan pada hari ini. Justeru, jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal sebanyak 122 kes (1.39 peratus daripada jumlah keseluruhan kes).

GRAF-NEW-White-Update-case-number-covid-19-01 (7)

KEJADIAN BANJIR KILAT DAN LANGKAH PENCEGAHAN PENULARAN JANGKITAN COVID-19 DI PUSAT PENEMPATAN SEMENTARA (PPS).

Jabatan Meteorologi Malaysia telah menyatakan bahawa negara sedang mengalami cuaca lembap dari semasa ke semasa dan dijangka berterusan sehingga hujung Julai ini. Banjir kilat telah berlaku di beberapa kawasan di negeri Johor, Pahang, Selangor dan Melaka. Sehubungan itu, Pusat Penempatan Sementara (PPS) telah dibuka untuk menempatkan mangsa-mangsa banjir di kawasan yang terjejas. Setakat ini, 18 PPS telah dibuka di tujuh (7) daerah dan telah menempatkan seramai 1,267 mangsa daripada 303 buah keluarga.

Keadaan penghuni yang ramai di PPS boleh membawa risiko penularan jangkitan COVID-19 di kalangan mangsa dan petugas. Justeru, langkah-langkah pencegahan COVID-19 di PPS perlu diamalkan dan diberi perhatian oleh semua penghuni dan agensi yang bertanggungjawab dalam pengurusan dan kebajikan mangsa di PPS. Amalan seperti penjarakan sosial yang selamat, mencuci tangan dengan air dan sabun, etika batuk dan bersin perlu diamalkan sepanjang masa. Penghuni dan petugas juga dinasihatkan supaya mengamalkan 3W dan mengelakkan 3S iaitu kawasan yang sesak, sempit dan sembang dengan jarak yang dekat sepanjang masa di PPS.

KKM telah membangunkan panduan pencegahan dan pengurusan COVID-19 di PPS bermula daripada proses pemindahan mangsa ke pusat-pusat ini sehingga ke proses selepas tamat penempatan. Panduan ini boleh diguna pakai oleh semua pihak yang bertanggungjawab dalam pengurusan PPS semasa kejadian bencana. Antara cadangan yang disarankan adalah seperti berikut:

 • Semua PPS perlu meletakkan tanda menjaga jarak fizikal yang selamat di tempat-tempat yang melibatkan kawasan guna sama;
 • Semua PPS perlu menyediakan sabun dan air atau hand sanitizer. Pastikan stesen cuci tangan atau hand sanitizer disediakan di lokasi yang strategik seperti pintu masuk / keluar PPS dan di dalam PPS;
 • Penghadang / kubikel / khemah perlu dijarakkan sekurang-kurangnya 2 meter sekiranya ada;
 • Semua PPS perlu menyediakan 3 ply mask untuk kegunaan mangsa yang bergejala;
 • Semua PPS perlu memastikan poster etika batuk dan bersin, serta hand hygiene yang bersesuaian ditampal di lokasi yang strategik untuk makluman / peringatan mangsa yang ditempatkan serta anggota yang bertugas;
 • Makanan disediakan dengan pembungkusan individu / bekas makanan;
 • Semua PPS perlu memastikan keperluan mangsa terhadap bekalan air bersih dan selamat, serta sanitasi yang baik disediakan;
 • Tandas mobil sebagai tambahan kepada tandas sedia ada di PPS;
 • Sanitasi kawasan guna sama harus dilakukan kerap;
 • Ruang khas / isolasi perlu disediakan untuk mengasingkan mereka yang bergejala;
 • Mangsa banjir yang mendaftar masuk ke PPS yang mempunyai gejala dan sejarah kontak rapat / pulang dari luar negara akan ditempatkan di ruangan isolasi di PPS.

PEMATUHAN SOP DI SEKOLAH BOLEH MENCEGAH PENULARAN JANGKITAN COVID-19 DI DALAM SEKOLAH

Seperti makluman umum, pelajar sekolah menengah, tahun 5 dan 6 sudah memulakan sesi persekolahan mereka pada hari ini. Syabas diucapkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah dan pihak pengurusan sekolah yang telah bertanggungjawab mengambil langkah tertentu bagi memastikan murid-murid dan kakitangan sekolah patuh kepada Prosedur Standard Operasi (SOP) yang telah ditetapkan. Ini terutama bagi mengelakkan berlakunya penularan jangkitan COVID-19 di dalam sekolah.

WhatsApp Image 2020-07-15 at 4.13.18 PM

Pengurusan sekolah harus memastikan terdapat penjarakan sosial yang selamat (social distancing) iaitu sekurang-kurangnya 1 meter antara pelajar dengan pelajar dan antara guru dengan pelajar di dalam kelas mahupun di luar kelas. Bilangan pelajar dalam kelas juga perlu diperhatikan supaya penjarakan sosial dapat diamalkan setiap masa.

Pihak pengurusan sekolah juga dinasihati supaya menjalankan pemeriksaan suhu dan gejala bagi semua pelajar sebelum mereka masuk ke kawasan sekolah atau ke kelas. Jika dikesan terdapat murid yang tidak sihat, mereka perlu dirujuk ke fasiliti kesihatan berhampiran untuk pemeriksaan dan rawatan. Pihak sekolah juga dikehendaki menyediakan kemudahan sinki dengan air dan sabun atau hand sanitizer, dan kerap menggunakannya dengan kaedah yang betul. Amalan etika batuk dan bersin juga perlu dipraktikkan di sekolah. Pelajar serta guru sekolah sangat digalakkan memakai pelitup hidung dan mulut semasa sesi persekolahan.

Penularan jangkitan COVID-19 dalam sekolah harus dicegah sama sekali kerana ianya boleh mengakibatkan penularan yang meluas di kalangan rakan sebaya, guru dan seterusnya  jangkitan kepada keluarga di rumah, dan kemudiannya ke komuniti. Oleh itu, kepatuhan kepada segala nasihat dan saranan daripada KKM adalah penting bagi tujuan melindungi orang ramai daripada dijangkiti COVID-19.

NASIHAT KESIHATAN BERKAITAN COVID-19

Pihak KKM menyeru agar orang ramai terus kekal waspada dan amalkan nasihat-nasihat kesihatan yang disarankan oleh KKM iaitu:

 • Elakkan 3S / 3C:iaitu elakkan kawasan yang sesak (Crowded place), elakkan kawasan yang sempit (Confined space) dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat (Close conversation).

WhatsApp Image 2020-06-26 at 3.10.48 PM

 • Amalkan 3W:iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun (Wash), sangat digalakkan memakai alat pelitup separuh muka (penutup hidung dan mulut - facemask) di tempat awam atau jika bergejala (Wear), dan (Warn) iaitu amaran dari KKM yang lebih berkonsep peringatan seperti:
  • Elakkan bersalaman / bersentuhan;
  • Amalkan etika batuk dan bersin;
  • Dapatkan rawatan segera jika bergejala;
  • Duduk di rumah dan elakkan kunjung-mengunjung;
  • Lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh.

Selain itu, ingatlah kepada S.O.P, iaitu:

 • S:Syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP);
 • O:Orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang kurang upaya (OKU) perlu dilindungi, individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan;
 • P:Penjarakan sosial (social distancing) diamalkan pada setiap masa iaitu sekurang-kurangnya 1 meter.

KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara, dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO). Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini mengenainya. Begitu juga, KKM akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya adalah dilaksanakan secara berterusan.

Sekian, terima kasih.

DATUK DR. NOOR HISHAM ABDULLAH

KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA

15 Julai 2020 @ 5.00 petang.

 

BILANGAN KES COVID-19 MENGIKUT NEGERI DI MALAYSIA

(SEHINGGA 15 JULAI 2020, JAM 12:00 TENGAH HARI)

NEGERI BILANGAN KES BAHARU *(    ) BILANGAN KES KUMULATIF
PERLIS 0 18
KEDAH 0 99
PULAU PINANG 0 121
PERAK 0 258
SELANGOR 1 2,094
NEGERI SEMBILAN 0 1,027
MELAKA 0 258
JOHOR 0 701
PAHANG 0 365
TERENGGANU 0 111
KELANTAN 0 157
SABAH 0 380
SARAWAK 3 583
W.P. KUALA LUMPUR 1 (1) 2,447
W.P. PUTRAJAYA 0 98
W.P. LABUAN 0 17
JUMLAH KESELURUHAN 5 (1) 8,734

*(   ) adalah merujuk kepada kes-kes import

PRESS STATEMENT

MINISTRY OF HEALTH MALAYSIA

UPDATES ON THE CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

SITUATION IN MALAYSIA

15 July 2020

Current Status of Confirmed COVID-19 Cases Who Have Recovered

The Ministry of Health (MOH) would like to inform that two (2) cases have recovered and discharged today. Cumulatively, 8,526 confirmed COVID-19 cases have recovered (97.6% of total cumulative cases).

NewMapping Bi 15 July-01

Current Situation of COVID-19 in Malaysia

15 July 2020, 12 pm – A total of five (5) additional confirmed COVID-19 cases were reported to the National Crisis Preparedness and Response Centre (CPRC) MOH today. Cumulatively there are now 8,734 confirmed COVID-19 cases in Malaysia. Therefore, there are currently 86 active and infective COVID-19 cases. They have all been isolated and given treatment.

All five (5) additional cases reported today, one (1) is an imported case who was infected overseas, a non-Malaysian (allowed to enter Malaysia for work).

Of the four (4) local transmission cases, one (1) is a non-Malaysian, detected through symptomatic screening in Kuching, Sarawak. This case was admitted into Sarawak General Hospital for treatment. The other three (3) cases are among Malaysians, details as follow:

 • Selangor – 1 case: Pre-surgery screening in Sungai Buloh Hospital.
 • Sarawak – 2 cases:
  • 1 case: Screening of close contact of a confirmed COVID-19 case (Case 8,732).
  • 1 case: Screening of healthcare workers at a medical centre.

Currently, five (5) confirmed COVID-19 cases are receiving treatment in intensive care units (ICUs) and one (1) patient is on ventilation support.

Fortunately, no additional COVID-19 death was reported to the National CPRC MOH today. Cumulatively, there are now 122 COVID-19 deaths in Malaysia (1.39% of total cumulative cases).

NEW-White-Update-case-number-covid-19 (9)

Flash Floods and Prevention of Transmission of COVID-19 Infection in Flood Relief Centres

The Malaysian Meteorological Department has stated that the country is experiencing wet weather on and off and this is expected to continue until the end of July. Flash floods have occurred in several areas in Johor, Pahang, Selangor and Melaka. Accordingly, Flood Relief Centres have been opened to house flood victims in the affected areas. To date, 18 flood relief centres have been opened in seven (7) districts, housing a total of 1,267 flood victims from 303 families.

The high number of flood victims in the flood relief centres carry the risk of transmission of COVID-19 infection among the flood evacuees and staff. Therefore, COVID-19 prevention measures in the flood relief centres must be taken and practiced by the flood evacuees and all agencies responsible for the management and welfare of the flood evacuees at the flood relief centres. Practices such as safe social distancing, hand washing with soap and water, and good coughing and sneezing etiquette must be practised at all times. Flood evacuees and staff are also advised to practice the 3Ws and avoid the 3Cs i.e. avoid Crowded places; Confined spaces; and Close conversations – at all times at the flood relief centres.

MOH has developed a COVID-19 prevention and management guideline in flood relief centres, that starts from the process of evacuating victims to these centers, to the process after completion of placement at the flood relief centers. This guideline can be used by all parties responsible for the management of flood relief centres during disasters. The recommendations contained in this guideline include:

 • All flood relief centres must place markers for safe social distancing in common or shared spaces.
 • All flood relief centres must provide soap and water, or hand sanitisers. The hand washing or hand sanitiser stations must be placed at strategic locations such as the main entrance or exit of the centres, and inside the centres.
 • Barriers, cubicles or tents must be spaced at least 2 metres away.
 • All flood relief centres must provide 3-ply facemasks to flood evacuees with symptoms.
 • All flood relief centres must place posters on good coughing and sneezing etiquette as well as good hand hygiene at strategic locations to inform and remind the flood evacuees as well as staff on duty.
 • Food must be provided with individual packaging or food containers.
 • Portable toilets should be added to the existing toilets at the flood relief centres.
 • Common areas must be cleaned and disinfected regularly.
 • Special or isolation areas must be provided to isolate individuals with symptoms.
 • Flood evacuees who checked into the flood relief centres and having symptoms, has history of close contact or history of returning from overseas, will be placed in the isolation areas at the flood relief centres.

Compliance to the Standard Operating Procedure can Prevent the Transmission of COVID-19 Infection in Schools

As was announced earlier, secondary school students as well as Year 5 and Year 6 primary school students have resumed their school sessions today. Congratulations to the State Education Departments, District Education Offices and the school management who have been responsible for taking all necessary steps to ensure that students and school staff comply with the Standard Operating Procedure (SOP) that has been set. This is very important to prevent the transmission of COVID-19 infection in schools.

The school management must ensure that there is a safe social distancing of at least 1 metre between students as well as with teachers in the classroom and outside of the classroom. The number of students in the classroom must also be considered to ensure that safe social distancing can be practised at all times.

The school management is also advised to conduct temperature and symptoms screening for all students before they enter the school grounds or the classroom. If found to be unwell, the students should be referred to the nearby health facility for examination and treatment. Schools must also provide handwashing facilities with water and soap or hand sanitisers, that must be correctly and regularly used. Good coughing and sneezing etiquette must be practiced in schools. Students and teachers are strongly encouraged to wear facemasks during the school session.

It is vitally important that the transmission of COVID-19 infection in schools be prevented as it can lead to widespread transmission among the students, teachers and subsequently to family members at home, consequently transmission within the community. Therefore, compliance to all advisories and recommendations from the MOH is important to protect the public from the COVID-19 infection.

Health Advisory on COVID-19

MOH urges the public to continue to remain vigilant and to practice all of the health advisories issued by the MOH, that includes:

 • Avoid the 3Cs: Crowded places; Confined spaces; and Close conversations

WhatsApp Image 2020-06-26 at 3.10.48 PM

 • Practice the 3Ws: Wash hands frequently with water and soap; Wearing facemasks are strongly encouraged in public areas or if symptomatic; Warn self and others for the following, in line with MOH’s advisories:
  • Avoid shaking hands or touching others
  • Practice good coughing and sneezing etiquette
  • Seek early treatment if symptomatic
  • Stay at home and avoid from visiting others
  • Regularly clean and disinfect commonly touched surfaces in common areas

In addition to the SOPs, continue to adhere to THiS:

 • T: Terms set under the Recovery Movement Control Order (RMCO)
 • Hi: High-risk groups such as children, infants, older adults and the disabled must be protected, and if unwell with symptoms, to seek early treatment
 • S: Safe social distancing is practiced at all times, of at least 1 metre away from others

MOH will continue to monitor the development of the COVID-19 situation, both in the country as well as internationally, based on available information from the World Health Organization (WHO). The public will be continuously updated on the latest information. In addition, MOH will ensure that appropriate preventive and control measures are continuously implemented.

Thank you.

Datuk Dr Noor Hisham Abdullah

Director General of Health Malaysia

15 July 2020 @ 5.00 pm

Number of Confirmed COVID-19 Cases in Malaysia, by States

(Cumulative, as of 15 July 2020, 12 pm)

State No. of New Cases * Cumulative
Perlis 0 18
Kedah 0 99
Pulau Pinang 0 121
Perak 0 258
Selangor 1 2,094
Negeri Sembilan 0 1,027
Melaka 0 258
Johor 0 701
Pahang 0 365
Terengganu 0 111
Kelantan 0 157
Sabah 0 380
Sarawak 3 583
WP Kuala Lumpur 1 (1) 2,447
WP Putrajaya 0 98
WP Labuan 0 17
Total 5 (1) 8,734

*(   ) refers to imported confirmed COVID-19 case