Communicable disease

Kenyataan Akhbar KPK 19 Ogos 2020 – Situasi Semasa Jangkitan Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) di Malaysia

STATUS TERKINI KES DISAHKAN COVID-19 YANG TELAH PULIH

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan bahawa terdapat 23 kes yang telah pulih COVID-19 pada hari ini. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dari COVID-19 adalah sebanyak 8,925 kes (96.6 peratus daripada jumlah keseluruhan kes).

STATUS TERKINI KES COVID-19 DI MALAYSIA

Sehingga 19 Ogos 2020 pukul 12:00 tengah hari, terdapat 16 kes baharu yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 9,235 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 185 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan.

Ingin dimaklumkan daripada 16 kes baharu yang dilaporkan, empat (4) kes adalah kes import yang telah mendapat jangkitan di luar negara yang melibatkan semua bukan warganegara. Empat (4) kes import tersebut adalah dari negara:

 1. Bangladesh (3 kes di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur); dan
 2. Filipina (1 kes di Wilayah Persekutuan Labuan).

Kesemua 12 kes penularan di dalam negara melibatkan warganegara Malaysia. Perincian kes adalah seperti berikut:

 1. Kedah:
  • Empat (4) kes daripada Kluster Tawar.
  • Tiga (3) kes daripada Kluster Sala.
 2. Pulau Pinang: Empat (4) kes daripada Kluster Tawar.
 3. Johor: Satu (1) kes saringan sign-on kapal. Beliau tidak bergejala dan telah dimasukkan ke Hospital Enche’ Besar Hajjah Khalsom.

Sehingga kini, terdapat tujuh (7) kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di Unit Rawatan Rapi (ICU), di mana tiga (3) kes memerlukan bantuan pernafasan.

Adalah dimaklumkan bahawa tiada pertambahan kes kematian berkaitan COVID-19 dilaporkan pada hari ini. Justeru, jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal sebanyak 125 kes (1.35 peratus daripada jumlah keseluruhan kes).

STATUS TERKINI KLUSTER TAWAR DAN KLUSTER SALA

KKM ingin memaklumkan status terkini bagi Kluster Tawar dan Kluster Sala yang telah melaporkan kes baharu pada hari ini seperti berikut:

 1. Kluster Tawar

Lapan (8) kes baharu dilaporkan pada hari ini melibatkan negeri Kedah (4 kes) dan Pulau Pinang (4 kes). Justeru, menjadikan jumlah kes dikesan positif COVID-19 bagi kluster ini sebanyak 55 kes. Sehingga 19 Ogos 2020 jam 12 tengah hari, seramai 1,910 orang telah disaring dalam kluster ini. Pecahan saringan mengikut negeri yang terbabit adalah seperti berikut:

 1. Kedah (1,560 disaring):
  • 44 kes dikesan positif COVID-19;
  • 1,173 individu negatif; dan
  • 343 individu masih menunggu keputusan.
 2. Pulau Pinang (341 disaring):
  • 11 kes dikesan positif COVID-19;
  • 316 individu negatif; dan
  • 14 individu masih menunggu keputusan.
 3. Perak: Kesemua sembilan (9) individu yang disaring adalah negatif (saringan terakhir pada 17 Ogos 2020).
 • Kluster Sala

Tiga (3) kes baharu dilaporkan di negeri Kedah, justeru menjadikan jumlah kes positif 11 kes. Sehingga 19 Ogos 2020 jam 12 tengah hari, seramai 668 orang telah disaring dalam kluster ini. Pecahan saringan mengikut negeri yang terbabit adalah seperti berikut:

 1. Kedah (662 disaring):
  • 11 kes dikesan positif COVID-19;
  • 494 individu negatif; dan
  • 157 individu masih menunggu keputusan.
 2. Pulau Pinang (6 disaring):
 3. Enam (6) individu negatif.

Pengesanan kes secara aktif (Active Case Detection) dan saringan kontak rapat bagi kedua-dua kluster masih diteruskan. Situasi semasa akan dimaklumkan dari semasa ke semasa.

RAIKAN AWAL MUHARAM DAN CUTI SEKOLAH DENGAN SELAMAT

Seperti makluman umum, umat Islam bakal meraikan Awal Muharam atau Maal Hijrah pada 20 Ogos 2020. Sempena hari perayaan dan Cuti Umum ini, ramai yang mungkin merancang untuk pulang ke kampung serta mengambil kesempatan menziarahi saudara-mara dan rakan-rakan. Ini termasuk aktiviti merentas negeri serta rancangan untuk mengadakan aktiviti riadah bersama keluarga.

Namun demikian, KKM menggesa orang ramai supaya tetap patuh kepada Prosedur Operasi Standard (SOP) sambil mengamalkan normal dan kebiasaan baharu dalam segala aktiviti yang bakal dilakukan. Elakkan daripada mengadakan sebarang perhimpunan besar-besaran sempena hari perayaan ini.

NASIHAT KESIHATAN BERKAITAN COVID-19

Terus amalkan nasihat-nasihat yang sering ditekankan oleh KKM sebagai satu kebiasaan baharu dalam kehidupan harian. Antara nasihat-nasihat tersebut adalah seperti berikut:

 • Elakkan 3S / 3C : iaitu elakkan kawasan yang sesak (Crowded place), elakkan kawasan yang sempit (Confined space) dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat (Close conversation).
 • Amalkan 3W : iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun (Wash), memakai alat pelitup muka (facemask) di tempat awam yang telah diwajibkan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara (MKN) mulai 1 Ogos 2020 atau jika bergejala (Wear), dan (Warn) iaitu amaran dari KKM yang lebih berkonsep peringatan seperti:
  • Elakkan bersalaman / bersentuhan;
  • Amalkan etika batuk dan bersin;
  • Dapatkan rawatan segera jika bergejala;
  • Duduk di rumah dan elakkan kunjung-mengunjung;
  • Lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh.

Patuhlah kepada S.O.P sebagai normal baharu iaitu:

 • S : Syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP);
 • O : Orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang kurang upaya (OKU) perlu dilindungi, individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan;
 • P : Penjarakan fizikal (physical distancing) diamalkan pada setiap masa iaitu sekurang-kurangnya 1 meter.

KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara, dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO). Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini mengenainya. Begitu juga, KKM akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya adalah dilaksanakan secara berterusan.

Sekian, terima kasih.

TAN SRI DATO’ SERI DR. NOOR HISHAM ABDULLAH

KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA

19 Ogos 2020 @ 5.00 petang.

BILANGAN KES COVID-19 MENGIKUT NEGERI DI MALAYSIA

(SEHINGGA 19 OGOS 2020, JAM 12:00 TENGAH HARI)

NEGERIBILANGAN KES BAHARU *(    )BILANGAN KES KUMULATIF
PERLIS031
KEDAH7190
PULAU PINANG4136
PERAK0269
SELANGOR02,150
NEGERI SEMBILAN01,034
MELAKA0259
JOHOR1751
PAHANG0370
TERENGGANU0114
KELANTAN0160
SABAH0416
SARAWAK0682
W.P. KUALA LUMPUR3 (3)2,551
W.P. PUTRAJAYA099
W.P. LABUAN1 (1)23
JUMLAH KESELURUHAN16 (4)9,235

*(   ) adalah merujuk kepada kes-kes import

PRESS STATEMENT

MINISTRY OF HEALTH MALAYSIA

UPDATES ON THE CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

SITUATION IN MALAYSIA

19 August 2020

Current Status of Confirmed COVID-19 Cases Who Have Recovered

The Ministry of Health (MOH) would like to inform that 23 cases have fully recovered and discharged today. Cumulatively, 8,925 confirmed COVID-19 cases have been discharged (96.6% of total cumulative cases).

Current Situation of COVID-19 in Malaysia

19 August 2020, 12 pm – a total of 16 additional confirmed COVID-19 case were reported to the National Crisis Preparedness and Response Centre (CPRC) MOH today. Cumulatively there are now 9,235 confirmed COVID-19 cases in Malaysia. Therefore, there are currently 185 active and infective COVID-19 cases. They have all been isolated and given treatment.

Of the 16 additional cases reported today, four (4) are imported cases who were infected overseas, all involving non-Malaysians. These four (4) imported cases were travellers from the following countries:

 • Bangladesh – 3 cases in Kuala Lumpur
 • Philippines – 1 case in Labuan

All 12 local transmission cases are among Malaysians. The details are as follows:

 • Kedah – 7 cases:
  • 4 cases: From the Tawar Cluster.
  • 3 cases: From the Sala Cluster.
 • Pulau Pinang – 4 cases: From the Tawar Cluster.
 • Johor – 1 case: From a ship sign-on screening. The case was asymptomatic and has been admitted into Enche’ Besar Hajjah Khalsom Hospital.

Currently, seven (7) confirmed COVID-19 cases are receiving treatment in the intensive care units (ICUs), and three (3) patients are on ventilation support.

No additional COVID-19 death was reported to the National CPRC MOH today. Cumulatively, there remains 125 COVID-19 deaths in Malaysia (1.35% of total cumulative cases).

Current Status of the Tawar Cluster and Sala Cluster

MOH would like to inform of the current status for the Tawar and Sala Clusters, both reporting additional confirmed cases today:

The Tawar Cluster

Eight (8) additional confirmed COVID-19 cases are reported today in Kedah (4 cases) and Pulau Pinang (4 cases). Cumulatively there are now 55 confirmed COVID-19 cases in this cluster. As of 19 August 2020, 12 pm, a total of 1,910 individuals have been screened in this cluster. The breakdown of screening by states involved is as follows:

 1. Kedah (1,560 individuals screened):
  • 44 confirmed COVID-19 cases
  • 1,173 individuals tested negative
  • 343 individuals awaiting results
 2. Pulau Pinang (341 individuals screened):
  • 11 confirmed COVID-19 cases
  • 316 individuals tested negative
  • 14 individuals awaiting results
 3. Perak (9 individuals screened; last screening on 17 August 2020):
  • All 9 individuals tested negative

The Sala Cluster

Three (3) additional confirmed COVID-19 cases are reported in Kedah today; therefore, cumulatively there are now 11 confirmed COVID-19 cases. As of 19 August 2020, 12 pm, a total of 668 individuals have been screened in this cluster. The breakdown of screening by states involved is as follows:

 1. Kedah (662 individuals screened):
  • 11 confirmed COVID-19 cases
  • 494 individuals tested negative
  • 157 individuals awaiting results
 2. Pulau Pinang (6 individuals screened):
  • All 6 individuals tested negative

Active case detection and screening of close contacts for both clusters are still ongoing. The current situation will be updated from time to time.

Celebrate Awal Muharram and the School Holidays Safely

Muslims will celebrate Awal Muharram or Maal Hijrah on 20 August 2020. In conjunction with this celebration and the public holiday, many members of the public may have made plans to return to their hometowns and take the opportunity to visit relatives and friends. This may include planned inter-state travel and leisure activities with family members.

Therefore, MOH urges the public to continue to comply to the Standard Operating Procedures (SOPs) while practicing the new normal in all of these planned activities. It is advised to avoid holding any large gatherings in conjunction with the celebration and school holidays.

Health Advisory on COVID-19

MOH calls on the public to continue to practice the advisories often emphasised by the MOH as the new normal in daily life. These advisories include:

 • Avoid the 3Cs: Avoid Crowded places; Confined spaces; and Close conversations.
 • Practice the 3Ws: Wash hands frequently with water and soap; Wearing facemasks is now mandatory in public areas (starting from 1 August 2020 as directed by the National Security Council) or highly recommended if symptomatic; Warn self and others for the following, in line with MOH’s advisories:
  • Avoid shaking hands or touching others
  • Practice good coughing and sneezing etiquette
  • Seek early treatment if symptomatic
  • Stay at home and avoid from visiting others
  • Regularly clean and disinfect commonly touched surfaces in common areas

In addition to the SOPs, continue to adhere to THiS as the new normal:

 • T: Terms set under the Recovery Movement Control Order (RMCO)
 • Hi: High-risk groups such as children, infants, older adults and the disabled must be protected, and if unwell with symptoms, to seek early treatment
 • S: Safe physical distancing is practiced at all times, of at least 1 metre away from others

MOH will continue to monitor the development of the COVID-19 situation, both in the country as well as internationally, based on available information from the World Health Organization (WHO). The public will be continuously updated on the latest information. In addition, MOH will ensure that appropriate preventive and control measures are continuously implemented.

Thank you.

Tan Sri Dato’ Seri Dr Noor Hisham Abdullah

Director General of Health Malaysia

19 August 2020 @ 5.00 pm

Number of Confirmed COVID-19 Cases in Malaysia, by States

(Cumulative, as of 19 August 2020, 12 pm)

StateNo. of New Cases *Cumulative
Perlis031
Kedah7190
Pulau Pinang4136
Perak0269
Selangor02,150
Negeri Sembilan01,034
Melaka0259
Johor1751
Pahang0370
Terengganu0114
Kelantan0160
Sabah0416
Sarawak0682
WP Kuala Lumpur3 (3)2,551
WP Putrajaya099
WP Labuan1 (1)23
Total16 (4)9,235

*(   ) refers to imported confirmed COVID-19 case