Communicable disease

Kenyataan Akhbar KPK 25 Ogos 2020 – Situasi Semasa Jangkitan Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) di Malaysia

STATUS TERKINI KES DISAHKAN COVID-19 YANG TELAH PULIH

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan bahawa terdapat enam (6) kes yang telah pulih COVID-19 pada hari ini. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dari COVID-19 adalah sebanyak 8,971 kes (96.6 peratus daripada jumlah keseluruhan kes).

STATUS TERKINI KES COVID-19 DI MALAYSIA

Sehingga 25 Ogos 2020 pukul 12:00 tengah hari, terdapat 11 kes baharu yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 9,285 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 189 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan.

Ingin dimaklumkan daripada 11 kes baharu yang dilaporkan, dua (2) kes adalah kes import yang telah mendapat jangkitan di luar negara yang melibatkan satu (1) warganegara Malaysia dan satu (1) bukan warganegara. Dua (2) kes import tersebut adalah dari negara:

 1. Filipina (1 kes di Selangor); dan
 2. Indonesia (1 kes di Selangor).

Kesemua sembilan (9) kes penularan di dalam negara adalah di kalangan warganegara Malaysia. Perincian kes adalah seperti berikut:

 • Kedah – tujuh (7) kes:
  • Lima (5) kes daripada Kluster Tawar. Kluster ini akan diperincikan di bawah;
  • Satu (1) kes saringan pra pembedahan di Hospital Sultan Abdul Halim dan seterusnya dipindahkan ke Hospital Sultanah Bahiyah;
  • Satu (1) kes saringan bergejala.
 • Selangor: satu (1) kes dalam siasatan. Beliau tidak bergejala dan telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh; dan
 • Perlis:  satu (1) kes Severe Acute Respiratory Infection (SARI) di Hospital Tuanku Fauziah.

Sehingga kini, terdapat lapan (8) kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di Unit Rawatan Rapi (ICU), di mana enam (6) kes memerlukan bantuan pernafasan.

Adalah dimaklumkan bahawa tiada pertambahan kes kematian berkaitan COVID-19 dilaporkan pada hari ini. Justeru, jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal sebanyak 125 kes (1.35 peratus daripada jumlah keseluruhan kes).

KLUSTER TAWAR MELAPORKAN LIMA (5) KES BAHARU

KKM ingin memaklumkan bahawa terdapat lima (5) kes baharu yang dilaporkan bagi Kluster Tawar pada hari ini, menjadikan jumlah kes dalam kluster ini 70 kes setakat ini. Kelima-lima kes baharu ini melibatkan pelajar-pelajar sebuah sekolah rendah di negeri Kedah. Mereka telah dikenalpasti melalui pengesanan kes secara aktif (Active Case Detection) dan saringan kontak rapat kes-kes positif kluster ini. Hasil siasatan mendapati mereka adalah kontak rapat kepada kes ke-9197 yang merupakan seorang pelajar prasekolah (kes ini telah dilaporkan pada 16 Ogos 2020).

Sehingga 25 Ogos 2020 jam 12 tengah hari, seramai 3,547 orang telah disaring dalam kluster ini. Pecahan saringan mengikut negeri yang terbabit adalah seperti berikut:

 1. Kedah (3,018 disaring):
  • 59 kes dikesan positif COVID-19;
  • 2,717 individu negatif; dan
  • 242 individu masih menunggu keputusan.
 2. Pulau Pinang (518 disaring):
  • 11 kes dikesan positif COVID-19; dan
  • 507 individu negatif.
 3. Perak: Kekal 11 saringan, di mana semua adalah negatif. Tiada saringan baharu.

Saringan kontak rapat dan aktiviti di lapangan akan diteruskan. Situasi semasa kluster ini dan lain-lain kluster akan dimaklumkan dari semasa ke semasa.

KKM ingin mengingatkan semua pihak sekolah supaya mematuhi Prosedur Operasi Standard (SOP) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dan Majilis Keselamatan Negara (MKN) termasuk SOP sebelum, semasa dan selepas sesi persekolahan. Ibubapa juga perlu memainkan peranan menasihati dan mendidik anak-anak mereka yang masih bersekolah tentang amalan-amalan yang perlu dipraktikkan bagi mencegah jangkitan COVID-19 di dalam bas sekolah, bilik darjah dan semasa sebarang aktiviti sukan atau kurikulum.

ANCAMAN GELOMBANG BAHARU COVID-19 DI LUAR NEGARA DAN RISIKONYA KEPADA NEGARA KITA

KKM ingin mengucapkan terima kasih kepada semua petugas barisan hadapan dan belakang tabir, serta rakyat Malaysia yang telah sama-sama berusaha keras bagi mengekang penularan jangkitan COVID-19 di Malaysia. Bagi memastikan tiada penularan jangkitan, pematuhan kepada undang-undang dan SOP yang telah dikeluarkan oleh Kerajaan amatlah penting.

Jika dibandingkan dengan situasi di beberapa negara luar, terdapat negara yang kini menghadapi ancaman gelombang baharu penularan COVID-19. Perkara yang sama boleh berlaku di Malaysia jika kita leka dan memandang remeh situasi di Malaysia.

Kawalan sempadan perlu terus dipertingkatkan dengan kerjasama pelbagai agensi bagi mengekang aliran kemasukan individu yang berpotensi dijangkiti COVID-19 ke dalam negara. Daripada 3 April 2020 sehingga 23 Ogos 2020, seramai 104,188 rakyat dan pemastautin tetap telah disaring, di mana 103,289 telah dikuarantinkan samada di rumah atau pusat kuarantin. Kes positif COVID-19 yang dikesan pula adalah sebanyak 899 kes di mana mereka telah diasingkan dan dirawat di hospital. Sekiranya terdapat kelemahan, sistem ini akan ditambahbaik dari semasa ke semasa.

KKM ingin mengingatkan semua petugas barisan hadapan untuk terus patuh kepada rangka kerja, panduan amalan dan tatacara pengurusan kes di lapangan. Sekiranya menghadapi sebarang cabaran, kerumitan, mahupun halangan dalam menjalankan tugas, pihak atasan perlu dimaklumkan segera agar ianya dapat dirungkai dan diselesaikan. Ini adalah penting untuk memastikan undang-undang serta SOP dipatuhi, dan petugas barisan hadapan adalah terlindung daripada jangkitan penyakit serta sebarang cabaran dalam melaksanakan tugasan di lapangan.

Akta Pencegahan Dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 (Akta 342) adalah amat penting untuk digunakan bagi memutuskan penularan COVID-19. Ketidakpatuhan terhadap Akta ini akan meningkatkan risiko kebolehjangkitan dan penularan penyakit. Sekali lagi diingatkan kepada 1) semua petugas untuk patuh kepada panduan amalan dalam pelaksanaan tugasan; dan 2) orang ramai untuk terus patuh kepada peraturan serta SOP yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Masyarakat memainkan peranan yang amat penting dengan mematuhi sepenuhnya Akta ini dan segala SOP yang ditetapkan, tidak kira siapa dan di mana sekali pun.

Hanya dengan kepatuhan seratus peratus terhadap Akta ini, kita dapat bersatu dalam peperangan terhadap musuh kita yang sama ini, iaitu COVID-19.

NASIHAT KESIHATAN BERKAITAN COVID-19

KKM berharap orang ramai agar kekal waspada dan terus patuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan. Jadikanlah nasihat-nasihat ini satu kebiasaan baharu dalam kehidupan harian:

 • Elakkan 3S / 3C : iaitu elakkan kawasan yang sesak (Crowded place), elakkan kawasan yang sempit (Confined space) dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat (Close conversation).
 • Amalkan 3W : iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun (Wash), memakai alat pelitup muka (facemask) di tempat awam yang telah diwajibkan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara (MKN) mulai 1 Ogos 2020 atau jika bergejala (Wear), dan (Warn) iaitu amaran dari KKM yang lebih berkonsep peringatan seperti:
 • Elakkan bersalaman / bersentuhan;
  • Amalkan etika batuk dan bersin;
  • Dapatkan rawatan segera jika bergejala;
  • Duduk di rumah dan elakkan kunjung-mengunjung;
  • Lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh.

Patuhlah kepada S.O.P sebagai normal baharu iaitu:

 • S : Syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP);
 • O : Orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang kurang upaya (OKU) perlu dilindungi, individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan;
 • P : Penjarakan fizikal (physical distancing) diamalkan pada setiap masa iaitu sekurang-kurangnya 1 meter.

KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara, dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO). Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini mengenainya. Begitu juga, KKM akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya adalah dilaksanakan secara berterusan.

Sekian, terima kasih.

TAN SRI DATO’ SERI DR. NOOR HISHAM ABDULLAH

KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA

25 Ogos 2020 @ 5.00 petang.

BILANGAN KES COVID-19 MENGIKUT NEGERI DI MALAYSIA

(SEHINGGA 25 OGOS 2020, JAM 12:00 TENGAH HARI)

NEGERIBILANGAN KES BAHARU *(    )BILANGAN KES KUMULATIF
PERLIS132
KEDAH7207
PULAU PINANG0136
PERAK0269
SELANGOR3 (2)2,158
NEGERI SEMBILAN01,034
MELAKA0259
JOHOR0751
PAHANG0370
TERENGGANU0114
KELANTAN0160
SABAH0417
SARAWAK0696
W.P. KUALA LUMPUR02,560
W.P. PUTRAJAYA099
W.P. LABUAN023
JUMLAH KESELURUHAN11 (2)9,285

*(   ) adalah merujuk kepada kes-kes import

PRESS STATEMENT

MINISTRY OF HEALTH MALAYSIA

UPDATES ON THE CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

SITUATION IN MALAYSIA

25 August 2020

Current Status of Confirmed COVID-19 Cases Who Have Recovered

The Ministry of Health (MOH) would like to inform that six (6) cases have fully recovered and discharged today. Cumulatively, 8,971 confirmed COVID-19 cases have been discharged (96.6% of total cumulative cases).

Current Situation of COVID-19 in Malaysia

25 August 2020, 12 pm – a total of 11 additional confirmed COVID-19 case were reported to the National Crisis Preparedness and Response Centre (CPRC) MOH today. Cumulatively there are now 9,285 confirmed COVID-19 cases in Malaysia. Therefore, there are currently 189 active and infective COVID-19 cases. They have all been isolated and given treatment.

Of the 11 additional cases reported today, two (2) are imported cases who were infected overseas, involving one (1) Malaysian and one (1) non-Malaysian. They were travellers from the following countries:

 • Philippines – 1 case in Selangor
 • Indonesia – 1 case in Selangor

All nine (9) local transmission cases are among Malaysians. The details are as follows:

 • Kedah – 7 cases:
  • 5 cases: From the Tawar Cluster, as detailed below.
  • 1 case: From pre-surgery screening in Sultan Abdul Halim Hospital; the case was subsequently transferred to Sultanah Bahiyah Hospital.
  • 1 case: From symptomatic screening.
 • Selangor – 1 case: Still under investigation. The case was asymptomatic and was admitted into Sungai Buloh Hospital.
 • Perlis – 1 case: From Severe Acute Respiratory Infection (SARI) screening in Tuanku Fauziah Hospital.

Currently, eight (8) confirmed COVID-19 cases are receiving treatment in the intensive care units (ICUs), with six (6) patients on ventilation support.

No additional COVID-19 death was reported to the National CPRC MOH today. Cumulatively, there remains 125 COVID-19 deaths in Malaysia (1.35% of total cumulative cases).

The Tawar Cluster Reporting Five (5) Additional Confirmed Cases Today

MOH would like to inform that five (5) additional confirmed COVID-19 cases are reportedin the Tawar Cluster today; cumulatively there are now 70 confirmed cases in this cluster. The five (5) additional cases are students at a primary school in Kedah. They were detected through active case detection and screening of close contacts of confirmed cases. Investigation found that they were close contacts to Case 9,197, who is a pre-school student (this case was reported on 16 August 2020).

As of 25 August 2020, 12 pm, a total of 3,547 individuals have been screened in this cluster. The breakdown of screening by states involved is as follows:

 1. Kedah (3,018 individuals screened):
  • 59 confirmed COVID-19 cases
  • 2,717 individuals tested negative
  • 242 individuals awaiting results
 2. Pulau Pinang (518 individuals screened):
  • 11 confirmed COVID-19 cases
  • 507 individuals tested negative
 3. Perak: All 11 individuals screened tested negative (no additional screening done)

Active case detection and screening of close contacts for this cluster are still ongoing. The current situation of this cluster and other active clusters will be updated from time to time.

MOH would like to remind all schools to comply with the Standard Operating Procedures (SOPs) set by the Ministry of Education Malaysia (MOE) and the National Security Council (NSC), including SOPs before, during and after school sessions. Parents should also play a role in advising and educating their school-going children on the practices to prevent COVID-19 infection while in school buses, classrooms and during any sports or curriculum activities.

The Threat of the New Wave of COVID-19 Overseas and The Risk to Our Country

MOH would like to thank all of the frontliners and individuals working behind the scene, as well as all Malaysians who have worked together to control the transmission of the COVID-19 infection in Malaysia. Compliance to the regulations and SOPs issued by the Government is crucial in preventing further transmission of the infection.

Compared to the situation in other countries, there are countries that are now facing the threat of a new wave of COVID-19 infection. The same can occur in Malaysia if we are complacent and underestimate the situation in the country.

Border control needs to be further strengthened with the cooperation of various agencies to prevent the influx of potentially COVID-19 infected individuals into the country. From 3 April 2020 to 23 August 2020, a total of 104,188 Malaysians and permanent residents were screened, of which 103,289 individuals were quarantined either at home or in quarantine stations. A total of 899 confirmed COVID-19 cases were detected; they were isolated and treated in hospitals. If any weaknesses are identified, the procedures and work processes will be improved from time to time.

MOH would like to remind all frontliners to continue to adhere to the case management framework, practice guidelines and procedures in the field. If faced with any challenges, complexities, or obstacles in carrying out the tasks, their superiors need to be informed immediately so that it can be investigated and resolved. This is important to ensure that regulations and SOPs are complied with, and that the frontliners are protected from infection as well as any challenges in performing their duties in the field.

The Prevention and Control of Infectious Diseases Act 1988 [Act 342] is very important to break the transmission of the COVID-19 infection. Failure to comply with this Act will increase the risk of infection and disease transmission. MOH again would like to remind that:

 1. All healthcare workers and frontliners must adhere to the practice guidelines in performing their duties; and
 2. The public must continue to comply with the regulations and SOPs issued by the MOH.

The public plays a very important role by fully complying with this Act and all SOPs set, regardless of the person and place. Only with one hundred percent compliance with this Act can we unite in fighting the war against our common enemy, the COVID-19.

Health Advisory on COVID-19

MOH advices the public to remain vigilant and continue to follow the recommendations and health advisories that are often emphasised. These advisories must be incorporated as the new normal in our daily life, including:

 • Avoid the 3Cs: Avoid Crowded places; Confined spaces; and Close conversations.
 • Practice the 3Ws: Wash hands frequently with water and soap; Wearing facemasks is now mandatory in public areas (starting from 1 August 2020 as directed by the National Security Council) or highly recommended if symptomatic; Warn self and others for the following, in line with MOH’s advisories:
  • Avoid shaking hands or touching others
  • Practice good coughing and sneezing etiquette
  • Seek early treatment if symptomatic
  • Stay at home and avoid from visiting others
  • Regularly clean and disinfect commonly touched surfaces in common areas

In addition to the SOPs, continue to adhere to THiS as the new normal:

 • T: Terms set under the Recovery Movement Control Order (RMCO)
 • Hi: High-risk groups such as children, infants, older adults and the disabled must be protected, and if unwell with symptoms, to seek early treatment
 • S: Safe physical distancing is practiced at all times, of at least 1 metre away from others

MOH will continue to monitor the development of the COVID-19 situation, both in the country as well as internationally, based on available information from the World Health Organization (WHO). The public will be continuously updated on the latest information. In addition, MOH will ensure that appropriate preventive and control measures are continuously implemented.

Thank you.

Tan Sri Dato’ Seri Dr Noor Hisham Abdullah

Director General of Health Malaysia

25 August 2020 @ 5.00 pm

Number of Confirmed COVID-19 Cases in Malaysia, by States

(Cumulative, as of 25 August 2020, 12 pm)

StateNo. of New Cases *Cumulative
Perlis132
Kedah7207
Pulau Pinang0136
Perak0269
Selangor3 (2)2,158
Negeri Sembilan01,034
Melaka0259
Johor0751
Pahang0370
Terengganu0114
Kelantan0160
Sabah0417
Sarawak0696
WP Kuala Lumpur02,560
WP Putrajaya099
WP Labuan023
Total11 (2)9,285

*(   ) refers to imported confirmed COVID-19 case