Communicable disease

Kenyataan Akhbar KPK 7 September 2020 – Situasi Semasa Jangkitan Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) di Malaysia

STATUS TERKINI KES DISAHKAN COVID-19 YANG TELAH PULIH

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan bahawa terdapat sembilan (9) kes yang telah pulih COVID-19 pada hari ini. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dari COVID-19 adalah sebanyak 9,124 kes (96.5 peratus daripada jumlah keseluruhan kes).

STATUS TERKINI KES COVID-19 DI MALAYSIA

Sehingga 7 September 2020 pukul 12:00 tengah hari, terdapat 62 kes baharu yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 9,459 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 207 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan.

Ingin dimaklumkan daripada 62 kes baharu yang dilaporkan, enam (6) kes adalah kes import yang telah mendapat jangkitan di luar negara yang melibatkan dua (2) warganegara Malaysia dan empat (4) bukan warganegara. Enam (6) kes import tersebut adalah dari negara:

 • Turki (2 kes di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur);
 • Bangladesh (1 kes di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 1 kes di Selangor);
 • Indonesia (1 kes di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur); dan
 • Mesir (1 kes di Selangor).

Daripada 62 kes baharu yang dilaporkan, 56 kes adalah kes penularan di dalam negara yang melibatkan 30 warganegara Malaysia dan 26 bukan warganegara. Perincian kes adalah seperti berikut:

 1. Sabah:
  • 50 kes daripada Kluster Benteng LD. Kluster ini akan diperincikan di bawah; dan
  • Satu (1) kes Severe Acute Respiratory Infection (SARI) dikesan di Hospital Lahad Datu.
 2. Kedah:
  • Dua (2) kes daripada Kluster Sungai. Kluster ini akan diperincikan di bawah:
  • Satu (1) kes saringan Kluster Telaga; dan
  • Satu (1) kes saringan bergejala di sebuah klinik pergigian di Alor Setar.
 3. Pulau Pinang:
  • Satu (1) kes saringan kontak rapat kepada kes positif ke-9397.

Sehingga kini, terdapat enam (6) kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di Unit Rawatan Rapi (ICU), di mana empat (4) kes memerlukan bantuan pernafasan.

Adalah dimaklumkan bahawa tiada pertambahan kes kematian berkaitan COVID-19 dilaporkan pada hari ini. Justeru, jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal sebanyak 128 kes (1.35 peratus daripada jumlah keseluruhan kes).

STATUS TERKINI BAGI KLUSTER BENTENG LD, SABAH

Pada 7 September 2020, sebanyak 50 kes dikesan positif COVID-19 dari kluster ini, di mana kesemuanya merupakan tahanan (43 kes di Ibu Pejabat Polis Daerah Lahad Datu dan 7 kes di Penjara Tawau). Kluster ini telah dikenal pasti pada 1 September 2020. Ia bermula dari dua (2) orang Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) yang ditahan di Lokap Ibu Pejabat Polis Daerah (IPD) Lahad Datu, Sabah pada 24 Ogos 2020. Mereka disaring dan didapati positif COVID-19 pada 31 Ogos 2020. Kes dimasukkan ke Hospital Lahad Datu dan aktiviti pengesanan kes secara aktif (Active Case Detection) dan saringan kontak rapat dijalankan. Dalam tempoh tujuh (7) hari, seramai 1,404 orang telah disaring dan 66 kes positif COVID-19 dikesan dengan kadar positiviti sebanyak 4.7%.

Daripada 66 kes positif COVID-19 dalam kluster ini, sebanyak 64 kes melibatkan banduan (97.0 peratus) manakala dua (2) lagi kes (3.0 peratus) merupakan seorang pegawai penjara dan anak saudaranya. Jumlah saringan yang telah dilaksanakan bagi kluster ini melibatkan:

 • 631 orang banduan;
 • 98 orang kakitangan penjara;
 • 157 orang ahli keluarga kakitangan dan banduan;
 • 78 anggota polis; dan
 • 440 orang pegawai agensi kerajaan yang lain.

Kluster ini melibatkan dua (2) daerah di Sabah. Daripada jumlah kes positif COVID-19 kluster ini, 30 kes (45.5 peratus) merupakan warganegara Malaysia dan 36 kes (54.5 peratus) bukan warganegara. Pecahan saringan mengikut daerah yang terbabit adalah seperti berikut:

 1. Lahad Datu (420 orang disaring):
  • 50 kes dikesan positif COVID-19 (22 warganegara, 28 bukan warganegara);
  • 337 individu negatif; dan
  • 33 individu masih menunggu keputusan.
 2. Tawau (984 orang disaring):
  • 16 kes dikesan positif COVID-19 (8 warganegara, 8 bukan warganegara);
  • 230 individu negatif; dan
  • 738 individu masih menunggu keputusan.

Berdasarkan analisa risiko yang dijalankan, faktor penularan COVID-19 bagi kluster ini adalah ruang lokap yang sesak dan sempit. Didapati penjarakan fizikal sukar diamalkan. Ini merupakan penyumbang utama penularan jangkitan COVID-19 di kalangan banduan. Justeru, kepatuhan kepada Prosedur Operasi Standard (SOP) adalah penting dan harus diamalkan sepanjang masa tanpa mengira tempat.

STATUS TERKINI BAGI KLUSTER SUNGAI

KKM ingin memaklumkan bahawa satu (1) kluster baharu telah dikenal pasti di sebuah pusat perubatan di Kedah. Kes indeks (Kes ke-9455) kluster ini merupakan seorang anggota kesihatan di pusat perubatan tersebut. Beliau bergejala sejak 30 Ogos 2020 tetapi tidak mendapatkan rawatan. Ujian saringan COVID-19 dijalankan pada 5 September 2020 dan didapati positif.

Kes kedua kluster ini (Kes ke-9456) merupakan anggota kesihatan di pusat perubatan di Kedah. Beliau juga merupakan kontak rapat kepada kes indeks. Beliau bergejala sejak 5 September 2020 dan mendapatkan rawatan di pusat perubatan yang sama. Ujian saringan COVID-19 dijalankan pada 5 September 2020 dan didapati positif. Kedua-dua kes telah dimasukkan ke Hospital Sultanah Bahiyah, Alor Setar untuk diasingkan dan diberi rawatan.

Susulan itu, pengesanan kes secara aktif (Active Case Detection) dan saringan kontak rapat telah dijalankan. Sehingga 7 September 2020, seramai 57 orang telah disaring. Daripada jumlah ini:

 • Dua (2) kes dikesan positif COVID-19; dan
 • 55 individu masih menunggu keputusan.

NASIHAT KESIHATAN BERKAITAN COVID-19

KKM ingin menasihati orang ramai agar terus patuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan. Jadikanlah nasihat-nasihat ini satu kebiasaan baharu dalam kehidupan harian:

 • Elakkan 3S / 3C : iaitu elakkan kawasan yang sesak (Crowded place), elakkan kawasan yang sempit (Confined space) dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat (Close conversation).
 • Amalkan 3W : iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun (Wash), memakai alat pelitup muka (facemask) di tempat awam yang telah diwajibkan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara (MKN) mulai 1 Ogos 2020 atau jika bergejala (Wear), dan (Warn) iaitu amaran dari KKM yang lebih berkonsep peringatan seperti:
  • Elakkan bersalaman / bersentuhan termasuk melagakan mana-mana bahagian tubuh badan sebagai menggantikan cara kebiasaan bersalam;
  • Amalkan etika batuk dan bersin;
  • Dapatkan rawatan segera jika bergejala;
  • Duduk di rumah dan elakkan kunjung-mengunjung; 
  • Lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh.

Patuhlah kepada S.O.P sebagai normal baharu iaitu:

 • S : Syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP);
 • O : Orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang kurang upaya (OKU) perlu dilindungi, individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan;
 • P : Penjarakan fizikal (physical distancing) sekurang-kurangnya 1 meter diamalkan pada setiap masa.

KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara, dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO). Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini mengenainya. Begitu juga, KKM akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya adalah dilaksanakan secara berterusan.

Sekian, terima kasih.

TAN SRI DATO’ SERI DR. NOOR HISHAM ABDULLAH

KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA

7 September 2020 @ 5.00 petang.

BILANGAN KES COVID-19 MENGIKUT NEGERI DI MALAYSIA

(SEHINGGA 7 SEPTEMBER 2020, JAM 12:00 TENGAH HARI)

NEGERIBILANGAN KES BAHARU *(    )BILANGAN KES KUMULATIF
PERLIS032
KEDAH4228
PULAU PINANG1138
PERAK0269
SELANGOR2 (2)2,179
NEGERI SEMBILAN01,037
MELAKA0262
JOHOR0752
PAHANG0371
TERENGGANU0114
KELANTAN0160
SABAH51486
SARAWAK0699
W.P. KUALA LUMPUR4 (4)2,610
W.P. PUTRAJAYA099
W.P. LABUAN023
JUMLAH KESELURUHAN62 (6)9,459

*(   ) adalah merujuk kepada kes-kes import

PRESS STATEMENT

MINISTRY OF HEALTH MALAYSIA

UPDATES ON THE CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

SITUATION IN MALAYSIA

7 September 2020

Current Status of Confirmed COVID-19 Cases Who Have Recovered

The Ministry of Health (MOH) would like to inform that nine (9) cases have fully recovered and discharged today. Cumulatively, 9,124 confirmed COVID-19 cases have been discharged (96.5% of total cumulative cases).

Current Situation of COVID-19 in Malaysia

7 September 2020, 12 pm – a total of 62 additional confirmed COVID-19 cases were reported to the National Crisis Preparedness and Response Centre (CPRC) MOH today. Cumulatively there are now 9,459 confirmed COVID-19 cases in Malaysia. Therefore, there are currently 207 active and infective COVID-19 cases. They have all been isolated and given treatment.

Of the 62 additional cases reported today, six (6) are imported cases who were infected overseas, involving two (2) Malaysians and four (4) non-Malaysians. They were travellers from the following countries:

 • Turkey – 2 cases in Kuala Lumpur
 • Bangladesh – 2 cases; 1 case in Kuala Lumpur and 1 case in Selangor
 • Indonesia – 1 case in Kuala Lumpur
 • Egypt – 1 case in Selangor

Of the 56 local transmission cases reported today, 30 cases are among Malaysians and 26 cases are among non-Malaysians. The details are as follows:

 • Sabah – 51 cases:
  • 50 cases: From the Benteng LD Cluster, as detailed below.
  • 1 case: From Severe Acute Respiratory Infection (SARI) screening in Lahad Datu Hospital.
 • Kedah – 4 cases:
  • 2 cases: From the Sungai Cluster, as detailed below.
  • 1 case: From the Telaga Cluster.
  • 1 case: From symptomatic screening at a dental clinic in Alor Setar.
 • Pulau Pinang – 1 case: From screening of close contacts of a confirmed case (Case 9,397).

Currently, six (6) confirmed COVID-19 cases are receiving treatment in the intensive care units (ICUs), with four (4) patients on ventilation support. No additional COVID-19 death was reported to the National CPRC MOH today. Cumulatively, there remains 128 COVID-19 deaths in Malaysia (1.35% of total cumulative cases).

Current Status of the Benteng LD Cluster

On 7 September 2020, 50 additional confirmed cases are reported today for this cluster. This cluster was identified on 1 September 2020. It started from two (2) illegal migrants detained at the Lahad Datu District Police Headquarters lockup, Sabah on 24 August 2020. They were screened and found positive for COVID-19 on 31 August 2020. The cases were admitted into Lahad Datu Hospital, and active case detection and screening of close contacts were carried out. Within seven days, a total of 1,404 individuals were screened and 66 confirmed COVID-19 cases were detected with a positivity rate of 4.7%.

Of the 66 confirmed COVID-19 cases in this cluster, 64 cases involved prisoners (97.0%) while the other two (2) cases (3.0%) is a prison officer and his nephew. The individuals screened in this cluster were:

 • 631 prisoners
 • 98 prison staff
 • 157 family members of staff and prisoners
 • 78 policemen
 • 440 officers from other government agencies

This cluster involves two districts in Sabah. Of the cumulative confirmed COVID-19 cases in this cluster, 30 cases (45.5%) are Malaysians and 36 cases (54.5%) are non-Malaysians. The breakdown of screening by districts involved is as follows:

 1. Lahad Datu (420 individuals screened):
  • 50 confirmed COVID-19 cases (22 Malaysians and 28 non-Malaysians)
  • 337 individuals tested negative
  • 33 individuals awaiting results
 2. Tawau (984 individuals screened):
  • 16 confirmed COVID-19 cases (8 Malaysians and 8 non-Malaysians)
  • 230 individuals tested negative
  • 738 individuals awaiting results

Based on the risk analysis conducted, the main factor contributing to the transmission of COVID-19 infection for this cluster is a crowded and small (confined) lockup space. It was found that physical distancing is difficult to practice. This is a major contributor to the transmission of COVID-19 infection among the prisoners. Therefore, adherence to the Standard Operating Procedures (SOPs) is important and should be practiced at all times regardless of location.

Current Status of the Sungai Cluster

MOH would like to inform that one (1) new cluster has been identified at a medical centre in Kedah. The index case (Case 9,455) of this cluster is a healthcare worker (HCW) at the medical centre. The case has been unwell since 30 August 2020 but did not seek treatment. The COVID-19 screening test was done on 5 September 2020 and found to be positive.

The second case of this cluster (Case 9,456) is also an HCW at a medical centre in Kedah. This case was a close contact to the index case. This case has been ill since 5 September 2020 and sought treatment at the same medical centre. The COVID-19 screening test was conducted on 5 September 2020 and found to be positive. Both cases have been admitted into Sultanah Bahiyah Hospital, Alor Setar for isolation and treatment.

Subsequently, active case detection and screening of close contacts were conducted. As of 7 September 2020, a total of 57 individuals have been screened. Of these:

 • Two (2) confirmed COVID-19 case
 • 55 individuals awaiting results

Health Advisory on COVID-19

MOH advices the public to continue to follow the recommendations and health advisories that are often emphasised. These advisories must be incorporated as the new normal in our daily life, including:

 • Avoid the 3Cs: Avoid Crowded places; Confined spaces; and Close conversations.
 • Practice the 3Ws: Wash hands frequently with water and soap; Wearing facemasks is now mandatory in public areas (starting from 1 August 2020 as directed by the National Security Council) or highly recommended if symptomatic; Warn self and others for the following, in line with MOH’s advisories:
  • Avoid shaking hands or touching others, including bumping parts of the body in lieu of shaking hands
  • Practice good coughing and sneezing etiquette
  • Seek early treatment if symptomatic
  • Stay at home and avoid from visiting others
  • Regularly clean and disinfect commonly touched surfaces in common areas

In addition to the SOPs, continue to adhere to THiS as the new normal:

 • T: Terms set under the Recovery Movement Control Order (RMCO)
 • Hi: High-risk groups such as children, infants, older adults and the disabled must be protected, and if unwell with symptoms, to seek early treatment
 • S: Safe physical distancing is practiced at all times, of at least 1 metre away from others

MOH will continue to monitor the development of the COVID-19 situation, both in the country as well as internationally, based on available information from the World Health Organization (WHO). The public will be continuously updated on the latest information. In addition, MOH will ensure that appropriate preventive and control measures are continuously implemented.

Thank you.

Tan Sri Dato’ Seri Dr Noor Hisham Abdullah

Director General of Health Malaysia

7 September 2020 @ 5.00 pm

Number of Confirmed COVID-19 Cases in Malaysia, by States

(Cumulative, as of 7 September 2020, 12 pm)

StateNo. of New Cases *Cumulative
Perlis032
Kedah4228
Pulau Pinang1138
Perak0269
Selangor2 (2)2,179
Negeri Sembilan01,037
Melaka0262
Johor0752
Pahang0371
Terengganu0114
Kelantan0160
Sabah51486
Sarawak0699
WP Kuala Lumpur4 (4)2,610
WP Putrajaya099
WP Labuan023
Total62 (6)9,459

*(   ) refers to imported confirmed COVID-19 case