Communicable disease

Kenyataan Akhbar KPK 12 September 2020 – Situasi Semasa Jangkitan Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) di Malaysia

STATUS TERKINI KES DISAHKAN COVID-19 YANG TELAH PULIH

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan bahawa terdapat lapan (8) kes yang telah pulih COVID-19 pada hari ini. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dari COVID-19 adalah sebanyak 9,189 kes (93.1 peratus daripada jumlah keseluruhan kes).

STATUS TERKINI KES COVID-19 DI MALAYSIA

Sehingga 12 September 2020 pukul 12:00 tengah hari, terdapat 58 kes baharu yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 9,868 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 551 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan.

Ingin dimaklumkan daripada 58 kes baharu yang dilaporkan, lima (5) kes adalah kes import yang telah mendapat jangkitan di luar negara yang melibatkan tiga (3) warganegara Malaysia dan dua (2) bukan warganegara. Lima (5) kes import tersebut adalah dari negara:

 • Pakistan (1 kes di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur – warganegara Malaysia);
 • India (1 kes di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur – warganegara Malaysia);
 • Indonesia (1 kes di Selangor – warganegara Malaysia);
 • Syria (1 kes di Selangor – warganegara Syria); dan
 • Filipina (1 kes di Sabah – Pendatang Asing Tanpa Izin, warganegara Filipina). Kes ini merupakan kes indeks bagi Kluster Laut yang akan diperincikan di bawah.

Daripada 53 kes penularan di dalam negara, 29 kes adalah warganegara Malaysia manakala 24 kes adalah bukan warganegara. Perincian kes mengikut negeri adalah seperti berikut:

 1. Sabah: 48 kes di mana 24 adalah bukan warganegara
  • 44 kes daripada Kluster Benteng LD di mana 21 adalah bukan warganegara; dan
  • Tiga (3) kes daripada Kluster Laut yang melibatkan semua bukan warganegara.
  • Satu (1) kes saringan pra pembedahan di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu.
 2. Kedah: 5 kes daripada Kluster Sungai.

Kluster-kluster ini akan diperincikan di bawah.

Sehingga kini, terdapat sembilan (9) kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di Unit Rawatan Rapi (ICU), di mana lima (5) kes memerlukan bantuan pernafasan.

Adalah dimaklumkan bahawa tiada pertambahan kes kematian berkaitan COVID-19 dilaporkan pada hari ini. Justeru, jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal sebanyak 128 kes (1.30 peratus daripada jumlah keseluruhan kes).

KLUSTER LAUT

KKM ingin memaklumkan bahawa satu kluster baharu telah dikenalpasti di kalangan Pendatang Tanpa Izin (PATI) di Kunak, Sabah. Kes indeks kluster (iaitu kes ke-9859) adalah seorang tahanan di Pusat Tahanan Sementara (PTS) Tawau yang telah dihantar balik ke negara asal iaitu Zamboanga, Filipina pada 27 Ogos 2020. Namun demikian, pada 5 September 2020, kes menyusup masuk ke Sabah dari Zamboanga, Filipina melalui jalan tikus untuk melawat isteri kes. Isteri kes (iaitu kes ke-9860) pula dikesan positif COVID-19 pada 8 September 2020 semasa saringan rujukan dari Hospital Kunak ke Hospital Tawau bagi rawatan lanjut komplikasi pendarahan selepas bersalin.

Beliau didapati mula bergejala pada 6 September 2020. Hasil aktiviti pengesanan kes secara aktif (Active Case Detection) dan saringan kontak rapat, dua (2) lagi kes positif COVID-19 telah dikesan, iaitu anak dan jiran kes indeks (iaitu kes ke-9861 dan kes ke-9862). Sehingga 12 September 2020, sejumlah 49 telah disaring dalam kluster ini. Kesemua saringan ini melibatkan warganegara Filipina. Daripada jumlah ini:

 • Empat (4) kes dikesan positif COVID-19;
 • 14 individu negatif; dan
 • 31 individu masih menunggu keputusan.

Langkah pencegahan penularan jangkitan seperti proses nyah kuman dan pembersihan telah dijalankan di lokasi-lokasi yang dikenalpasti. Punca jangkitan masih di dalam siasatan.

STATUS TERKINI KLUSTER BENTENG LD DAN KLUSTER SUNGAI

Kluster Benteng LD

Sehingga jam 12 tengah hari 12 September 2020, sejumlah 4,089 telah disaring dalam Kluster Benteng LD dan sebanyak 44 kes baharu telah dikesan positif COVID-19. Pecahan jumlah saringan mengikut daerah adalah seperti berikut:

 1. Tawau (2,847 disaring):
  • 293 kes dikesan positif COVID-19 (43 kes baharu);
  • 724 individu negatif; dan
  • 1,830 individu masih menunggu keputusan.
 2. Lahad Datu (1,242 disaring):
  • 88 kes dikesan positif COVID-19 (1 kes baharu);
  • 440 individu negatif; dan
  • 714 individu masih menunggu keputusan.

Berdasarkan keseluruhan jumlah saringan bagi kluster ini, pecahan saringan melibatkan:

 • 833 banduan di mana 361 dikesan positif COVID-19;
 • 832 kakitangan di mana dua (2) dikesan positif COVID-19
 • 1,044 orang kontak ahli keluarga kakitangan dan banduan di mana        tiga (3) dikesan positif COVID-19;
 • 728 pegawai agensi kerajaan lain, tiada dikesan positif COVID-19;         dan
 • 652 kontak sosial di mana 15 dikesan positif COVID-19.

Daripada jumlah 381 kes positif COVID-19, 168 adalah di kalangan warganegara Malaysia manakala 213 adalah bukan warganegara yang melibatkan negara:

 • Filipina (149 kes);  dan
 • Indonesia (64 kes).

Kluster Sungai 

Terdapat lima (5) kes baharu yang dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Sehingga jam 12 tengah hari 12 September 2020, sejumlah 8,258 telah disaring dalam Kluster Sungai, iaitu melibatkan seramai 709 petugas kesihatan (iaitu 8.6 peratus). Pecahan jumlah saringan mengikut negeri yang terbabit adalah seperti berikut:

 1. Kedah (8,110 disaring):
  • 55 kes dikesan positif COVID-19 ( 5 kes baharu);
  • 2,041 individu negatif; dan
  • 6,014 individu masih menunggu keputusan.
 2. Pulau Pinang (131 disaring):
  • 124 individu negatif; dan
  • Tujuh (7) individu masih menunggu keputusan.
 3. Perlis (17 disaring):
  • Satu (1) kes dikesan positif COVID-19;
  • 11 individu negatif; dan
  • Lima (5) individu masih menunggu keputusan.

Situasi terkini dalam kluster-kluster sedia ada dan di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan (PKPD) secara pentadbiran akan dimaklumkan dari masa ke semasa.

NASIHAT KESIHATAN BERKAITAN COVID-19

KKM ingin menasihati orang ramai agar terus patuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan. Jadikanlah nasihat-nasihat ini satu kebiasaan baharu dalam kehidupan harian:

 • Elakkan 3S / 3C : iaitu elakkan kawasan yang sesak (Crowded place), elakkan kawasan yang sempit (Confined space) dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat (Close conversation).
 • Amalkan 3W : iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun (Wash), memakai alat pelitup muka (facemask) di tempat awam yang telah diwajibkan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara (MKN) mulai 1 Ogos 2020 atau jika bergejala (Wear), dan (Warn) iaitu amaran dari KKM yang lebih berkonsep peringatan seperti:
 • Elakkan bersalaman / bersentuhan termasuk melagakan mana-mana bahagian tubuh badan sebagai menggantikan cara kebiasaan bersalam;
  • Amalkan etika batuk dan bersin;
  • Dapatkan rawatan segera jika bergejala;
  • Duduk di rumah dan elakkan kunjung-mengunjung; 
  • Lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh.

Patuhlah kepada S.O.P sebagai normal baharu iaitu:

 • S : Syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP);
 • O : Orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang kurang upaya (OKU) perlu dilindungi, individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan;
 • P : Penjarakan fizikal (physical distancing) sekurang-kurangnya 1 meter diamalkan pada setiap masa.

KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara, dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO). Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini mengenainya. Begitu juga, KKM akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya adalah dilaksanakan secara berterusan.

Sekian, terima kasih.

TAN SRI DATO’ SERI DR. NOOR HISHAM ABDULLAH

KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA

12 September 2020 @ 5.00 petang.

BILANGAN KES COVID-19 MENGIKUT NEGERI DI MALAYSIA

(SEHINGGA 12 SEPTEMBER 2020, JAM 12:00 TENGAH HARI)

NEGERIBILANGAN KES BAHARU *(    )BILANGAN KES KUMULATIF
PERLIS033
KEDAH5289
PULAU PINANG0138
PERAK0269
SELANGOR2 (2)2,193
NEGERI SEMBILAN01,039
MELAKA0262
JOHOR0752
PAHANG0371
TERENGGANU0114
KELANTAN0160
SABAH49 (1)808
SARAWAK0700
W.P. KUALA LUMPUR2 (2)2,618
W.P. PUTRAJAYA099
W.P. LABUAN023
JUMLAH KESELURUHAN58 (5)9,868

*(   ) adalah merujuk kepada kes-kes import

PRESS STATEMENT

MINISTRY OF HEALTH MALAYSIA

UPDATES ON THE CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

SITUATION IN MALAYSIA

12 September 2020

Current Status of Confirmed COVID-19 Cases Who Have Recovered

The Ministry of Health (MOH) would like to inform that eight (8) cases have fully recovered and discharged today. Cumulatively, 9,189 confirmed COVID-19 cases have been discharged (93.1% of total cumulative cases).

Current Situation of COVID-19 in Malaysia

12 September 2020, 12 pm – a total of 58 additional confirmed COVID-19 cases were reported to the National Crisis Preparedness and Response Centre (CPRC) MOH today. Cumulatively there are now 9,868 confirmed COVID-19 cases in Malaysia. Therefore, there are currently 551 active and infective COVID-19 cases. They have all been isolated and given treatment.

Of the 58 additional cases reported today, five (5) are imported cases who were infected overseas, involving three (3) Malaysians and two (2) non-Malaysians. They were travellers from the following countries:

 • Pakistan – 1 case in Kuala Lumpur, Malaysian.
 • India – 1 case in Kuala Lumpur, Malaysian.
 • Indonesia – 1 case in Selangor, Malaysian.
 • Syria – 1 case in Selangor, Syrian national.
 • Philippines – 1 case in Sabah, an illegal migrant, a Filipino national. This case is the index case for the Laut Cluster as detailed below.

Of the 53 local transmission cases reported today, 29 cases are among Malaysians and 24 cases are among non-Malaysians. The details are as follows:

 • Sabah – 48 cases (of which, 24 are non-Malaysians):
  • 44 cases: From the Benteng LD Cluster, of which 21 cases are non-Malaysians.
  • Three (3) cases: From the Laut Cluster, all non-Malaysians.
  • One (1) case: From pre-surgery screening at Queen Elizabeth Hospital, Kota Kinabalu
 • Kedah – 5 cases: From the Sungai Cluster.

These clusters are detailed below.

Currently, nine (9) confirmed COVID-19 cases are receiving treatment in the intensive care units (ICUs), with five (5) patients on ventilation support. No additional COVID-19 death was reported to the National CPRC MOH today. Cumulatively, there remains 128 COVID-19 deaths in Malaysia (1.30% of total cumulative cases).

The Laut Cluster

MOH would like to inform that a new cluster has been identified among illegal migrants in Kunak, Sabah. The index case for this cluster (Case 9,859) is a detainee at the Tawau Temporary Detention Center (PTS) who was sent back to the home country of Zamboanga, Philippines on 27 August 2020. However, on 5 September 2020, the case re-entered Sabah from Zamboanga, Philippines illegally to visit his wife. The wife of the index case (Case 9,860) was detected positive for COVID-19 on 8 September 2020 during the referral screening from Kunak Hospital to Tawau Hospital for further treatment of postpartum bleeding complications.

The index case developed symptoms on 6 September 2020. As a result of active case detection and screening of close contacts, two (2) additional confirmed COVID-19 cases were detected, i.e. the child and neighbour of the case index (Case 9,861 and Case 9,862). As of 12 September 2020, a total of 49 individuals have been screened in this cluster. All of these screenings involved Filipino nationals. Of these:

 • Four (4) confirmed COVID-19 cases
 • 14 individuals tested negative
 • 31 individuals awaiting results

Measures to prevent the spread of infection such as disinfection and cleaning have been carried out at the identified locations. The cause of the infection is still under investigation.

Current Status Benteng LD Cluster and Sungai Cluster

The Benteng LD Cluster

As of 12 September 2020, 12 pm, a total of 4,089 individuals have been screened in this cluster, with 44 additional confirmed COVID-19 reported today. The breakdown of screening by districts involved is as follows:

 1. Tawau (2,847 screened):
  • 293 confirmed COVID-19 cases (43 additional cases reported today)
  • 724 individuals tested negative
  • 1,830 individuals awaiting results
 2. Lahad Datu (1,242 screened):
  • 88 confirmed COVID-19 cases (1 additional case reported today)
  • 440 individuals tested negative
  • 714 individuals awaiting results

From the total number of screenings for this cluster, the breakdown are as follows:

 1. 833 prisoners, of which 361 are confirmed COVID-19 cases
 2. 832 prison staff, of which two (2) are confirmed COVID-19 cases
 3. 1,044 closes contacts among family members of staff and prisoners, of which three (3) are confirmed COVID-19 cases
 4. 728 personnel from other government agencies, all tested negative for COVID-19
 5. 652 social close contacts, of which 15 are confirmed COVID-19 cases

Of the cumulative 381 confirmed COVID-19 cases, 168 cases are among Malaysians while 213 case were among non-Malaysians from:

 • Philippines – 149 cases
 • Indonesia – 64 cases

The Sungai Cluster

Five (5) additional confirmed COVID-19 cases are reported today for this cluster. As of 12 September 2020, 12 pm, a total of 8,258 individuals have been screened in this cluster, involving a total of 709 healthcare workers (i.e. 8.6%). The breakdown of the total screening by the states involved is as follows:

 1. Kedah (8,110 screened):
  • 55 confirmed COVID-19 cases (5 additional cases reported today)
  • 2,041 individuals tested negative
  • 6,014 individuals awaiting results
 2. Pulau Pinang (131 screened)
  • 124 individuals tested negative
  • 7 individuals awaiting results
 3. Perlis (17 screened):
  • One (1) confirmed COVID-19 case
  • 11 individuals tested negative
  • 5 individuals awaiting results

The current situation of all current clusters and areas placed under the administrative Enhanced Movement Control Order (EMCO) will be updated from time to time.

Health Advisory on COVID-19

MOH advices the public to continue to follow the recommendations and health advisories that are often emphasised. These advisories must be incorporated as the new normal in our daily life, including:

 • Avoid the 3Cs: Avoid Crowded places; Confined spaces; and Close conversations.
 • Practice the 3Ws: Wash hands frequently with water and soap; Wearing facemasks is now mandatory in public areas (starting from 1 August 2020 as directed by the National Security Council) or highly recommended if symptomatic; Warn self and others for the following, in line with MOH’s advisories:
  • Avoid shaking hands or touching others, including bumping parts of the body in lieu of shaking hands
  • Practice good coughing and sneezing etiquette
  • Seek early treatment if symptomatic
  • Stay at home and avoid from visiting others
  • Regularly clean and disinfect commonly touched surfaces in common areas

In addition to the SOPs, continue to adhere to THiS as the new normal:

 • T: Terms set under the Recovery Movement Control Order (RMCO)
 • Hi: High-risk groups such as children, infants, older adults and the disabled must be protected, and if unwell with symptoms, to seek early treatment
 • S: Safe physical distancing is practiced at all times, of at least 1 metre away from others

MOH will continue to monitor the development of the COVID-19 situation, both in the country as well as internationally, based on available information from the World Health Organization (WHO). The public will be continuously updated on the latest information. In addition, MOH will ensure that appropriate preventive and control measures are continuously implemented.

Thank you.

Tan Sri Dato’ Seri Dr Noor Hisham Abdullah

Director General of Health Malaysia

12 September 2020 @ 5.00 pm

Number of Confirmed COVID-19 Cases in Malaysia, by States

(Cumulative, as of 12 September 2020, 12 pm)

StateNo. of New Cases *Cumulative
Perlis033
Kedah5289
Pulau Pinang0138
Perak0269
Selangor2 (2)2,193
Negeri Sembilan01,039
Melaka0262
Johor0752
Pahang0371
Terengganu0114
Kelantan0160
Sabah49 (1)808
Sarawak0700
WP Kuala Lumpur2 (2)2,618
WP Putrajaya099
WP Labuan023
Total58 (5)9,868

*(   ) refers to imported confirmed COVID-19 case