Communicable disease

Kenyataan Akhbar KPK 14 Oktober 2020 – Situasi Semasa Jangkitan Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) di Malaysia

STATUS TERKINI KES DISAHKAN COVID-19 YANG TELAH PULIH

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan bahawa terdapat 233 kes yang telah pulih COVID-19 pada hari ini. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dari COVID-19 adalah 11,605 kes (66.2 peratus daripada jumlah keseluruhan kes).

STATUS TERKINI KES COVID-19 DI MALAYSIA

Sehingga 14 Oktober 2020 pukul 12:00 tengah hari, sebanyak 660 kes baharu telah dilaporkan hari ini. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 17,540 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 5,768 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan.

Jika dilihat pecahan utama jumlah kes hari ini, Negeri Sabah masih terus mencatatkan jumlah kes tertinggi iaitu 429 kes (65 peratus). Didapati semakin banyak aktiviti saringan di lapangan yang sedang giat dijalankan di sana dan lebih banyak keputusan ujian sampel telah mendapat keputusan.

Negeri Kedah pula mencatatkan sebanyak 113 kes (17.1 peratus) yang mana 109 kes adalah daripada Kluster Tembok yang melibatkan Penjara Alor Setar, Penjara Pokok Sena dan Penjara Sungai Petani, manakala Pulau Pinang mencatatkan sebanyak 17 kes daripada Kluster Penjara Reman dan Kluster Penjara Seberang Perai. Kes-kes ini sememangnya terasing di dalam penjara. Negeri-negeri Lembah Klang pula merangkumi 11.5 peratus daripada jumlah keseluruhan kes, iaitu Negeri Selangor mencatat 68 kes, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 7 kes dan Wilayah Persekutuan Putrajaya 1 kes.

Ingin dimaklumkan daripada 660 kes baharu yang dilaporkan, terdapat enam (6) kes import yang telah mendapat jangkitan dari luar negara yang melibatkan dua (2) warganegara dan empat (4) bukan warganegara iaitu dari:

 • Singapura (3 kes di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur);
 • Indonesia (2 kes daripada saringan sign on kapal di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur); dan
 • Filipina (1 kes daripada saringan sign on kapal di Wilayah Persekutuan Labuan).

Daripada 654 kes penularan di dalam negara, 608 kes adalah warganegara Malaysia dan 46 kes adalah bukan warganegara.

Perincian kes penularan COVID-19 dalam negara adalah seperti berikut:

 • Sabah: 429 kes
  • 197 kes saringan kontak rapat kes positif COVID-19;
  • 78 kes daripada kluster-kluster sedia ada; dan
  • 154 kes daripada lain-lain saringan COVID-19.
 • Selangor: 68 kes
  • 38 kes daripada kluster-kluster sedia ada;
  • 18 kes daripada saringan kontak rapat kes positif COVID-19 termasuk tiga (3) kes dengan sejarah pulang dari kawasan berisiko tinggi (Sabah);
  • Empat (4) kes daripada kluster baharu iaitu Kluster Kencana;
  • Satu (1) kes Severe Acute Respiratory Infections (SARI) yang juga mempunyai sejarah pulang dari kawasan berisiko tinggi (Sabah);dan
  • Tujuh (7) kes daripada lain-lain saringan COVID-19.
 • Kedah: 113 kes 
  • 112 kes daripada kluster-kluster sedia ada; dan
  • Satu (1) kes daripada lain-lain saringan COVID-19.
 • Pulau Pinang: 17 kes daripada kluster-kluster sedia ada.
 • Wilayah Persekutuan Labuan: Tujuh (7) kes
  • Lima (5) kes saringan kontak rapat kes positif COVID-19; dan
  • Dua (2) kes saringan pulang dari kawasan berisiko tinggi (Sabah).
 • Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur: Tujuh (7) kes
  • Tiga (3) kes daripada kluster-kluster sedia ada;
  • Dua (2) kes daripada kluster baharu iaitu Kluster Kencana;
  • Satu (1) kes saringan pulang dari kawasan berisiko tinggi (Sabah); dan
  • Satu (1) kes daripada saringan kontak rapat kes positif COVID-19.
 • Johor: Tiga (3) kes
  • Dua (2) kes saringan pulang dari kawasan berisiko tinggi (Sabah); dan
  • Satu (1) kes daripada saringan kontak rapat kes positif COVID-19.
 • Sarawak: Tiga (3) kessaringan pulang dari kawasan berisiko tinggi (Sabah).
 • Perak: Tiga (3) kes 
  • Dua (2) kes saringan individu bergejala; dan
  • Satu (1) kes daripada Kluster Simera.
 • Melaka: Dua (2) kes
  • Satu (1) kes daripada Kluster Utama; dan
  • Satu (1) kes saringan individu bergejala.
 • Negeri Sembilan: Satu (1) kes daripada saringan kontak rapat kes positif COVID-19.

Sehingga kini, terdapat 108 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di Unit Rawatan Rapi (ICU), di mana 35 kes memerlukan bantuan pernafasan.

Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke Crisis Preparedness and Response Centre (CPRC) Kebangsaan, dukacita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan empat (4) kes kematian berkaitan COVID-19. Justeru, jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 167 kes (1.0 peratus daripada jumlah keseluruhan kes).

Ringkasan kes-kes kematian hari ini adalah seperti berikut:

Kes kematianKesNegeriJantinaUmur (tahun)HospitalLatar Belakang
16411152SabahLelaki WN80Hospital Lahad DatuPenyakit darah tinggi dan gout
16517307SabahPerempuan WN63Hospital Queen ElizabethPenyakit darah tinggi dan kencing manis
16617308SabahPerempuan WN73Hospital Duchess of Kent  Penyakit darah tinggi  
16717309SabahPerempuan BWN47Hospital Duchess of KentPenyakit darah tinggi

* WN merujuk kepada warganegara dan BWN bukan warganegara

KKM mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka.

KLUSTER BAHARU:  KLUSTER KENCANA

KKM ingin memaklumkan bahawa terdapat satu (1) kluster baharu telah dikenal pasti yang melibatkan daerah Hulu Langat, Petaling, Klang dan Gombak di negeri Selangor, Cheras di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta daerah Johor Bahru, Batu Pahat dan Pontian di negeri Johor. Kes indeks bagi kluster ini (iaitu kes ke-13805) telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 7 Oktober 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh. Saringan kontak rapat telah mengenal pasti 16 lagi kes positif COVID-19.

Sehingga 14 Oktober 2020, 12 tengah hari, sejumlah 23 individu telah disaring, di mana:

 • 17 kes dikesan positif COVID-19;
 • Empat (4) individu negatif; dan
 • Dua (2) individu masih menunggu keputusan.

TINDAKAN AKTIF MENGAWAL PENULARAN KES COVID-19 DALAM KELOMPOK KLUSTER-KLUSTER SEDIA ADA

Sejak beberapa hari kebelakangan ini, terdapat peningkatan jumlah kluster-kluster baharu dilaporkan terutama di Semenanjung Malaysia, di samping peningkatan kes dalam kluster-kluster yang sedia ada. 

Berikutan dari peningkatan jumlah kes dan kluster yang aktif ini, terdapat beberapa daerah di Semenanjung Malaysia yang telah berubah menjadi zon kuning dan merah. Sehingga 14 Oktober 2020, sebanyak 52 daerah yang dilaporkan menjadi zon kuning dan sebanyak 19 daerah telah menjadi zon merah di seluruh Malaysia.

Pelbagai tindakan diambil Kementerian Kesihatan misalnya dengan menjalankan Active Case Detection (ACD), meneruskan aktiviti-aktiviti survelan di klinik-klinik sentinel dan hospital-hospital, aktiviti pembersihan dan nyahkuman, serta meningkatkan ujian, pengesanan, pengasigangan dan rawatan. Dalam masa yang sama, KKM dengan kerjasama pelbagai agensi berusaha memberikan penjelasan, khidmat nasihat dan didikan kepada masyarakat agar terus membudayakan norma baharu kehidupan agar kita dapat memutuskan rantaian penularan jangkitan di dalam komuniti.

Oleh itu, KKM ingin mengajak rakyat Malaysia dari semua lapisan masyarakat untuk terus bersatu dan bersama-sama dalam perjuangan membendung penularan COVID-19 sebelum situasi pandemik ini menjadi lebih parah. Masyarakat, komuniti dan individual perlu berganding bahu dalam usaha ini dan bersama-sama mematuhi segala Prosedur Operasi Standard (SOP) yang telah ditetapkan.

NASIHAT KESIHATAN BERKAITAN COVID-19

KKM ingin menasihati orang ramai agar terus patuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan. Jadikanlah nasihat-nasihat ini satu kebiasaan baharu dalam kehidupan harian:

 • Elakkan 3S / 3C : iaitu elakkan kawasan yang sesak (Crowded place), elakkan kawasan yang sempit (Confined space) dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat (Close conversation).
 • Amalkan 3W : iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun (Wash), memakai alat pelitup muka (facemask) di tempat awam yang telah diwajibkan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara (MKN) mulai 1 Ogos 2020 atau jika bergejala (Wear), dan (Warn) iaitu amaran dari KKM yang lebih berkonsep peringatan seperti:
 • Elakkan bersalaman / bersentuhan termasuk melagakan mana-mana bahagian tubuh badan sebagai menggantikan cara kebiasaan bersalam;
  • Amalkan etika batuk dan bersin;
  • Dapatkan rawatan segera jika bergejala;
  • Duduk di rumah dan elakkan kunjung-mengunjung; 
  • Lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh.

Patuhlah kepada S.O.P sebagai normal baharu iaitu:

 • S : Syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP);
 • O : Orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang kurang upaya (OKU) perlu dilindungi, individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan;
 • P : Penjarakan fizikal (physical distancing) sekurang-kurangnya 1 meter diamalkan pada setiap masa.

KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara, dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO). Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini mengenainya. Begitu juga, KKM akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya adalah dilaksanakan secara berterusan.

Sekian, terima kasih.

TAN SRI DATO’ SERI DR. NOOR HISHAM ABDULLAH

KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA 14 Oktober 2020 @ 6.00 petang.

LAMPIRAN 1

BILANGAN KES COVID-19 MENGIKUT NEGERI DI MALAYSIA

(SEHINGGA 14 OKTOBER 2020, JAM 12:00 TENGAH HARI)

NEGERIBILANGAN KES BAHARU *(    )BILANGAN KES KUMULATIF
SABAH4295,493
SELANGOR682,814
W.P. KUALA LUMPUR12 (5)2,804
KEDAH1131,852
NEGERI SEMBILAN11,084
JOHOR3829
SARAWAK3755
PAHANG0386
PULAU PINANG17353
PERAK3322
MELAKA2276
KELANTAN0171
TERENGGANU0157
W.P. PUTRAJAYA1120
W.P. LABUAN8 (1)86
 PERLIS038
JUMLAH KESELURUHAN660 (6)17,540

*(   ) adalah merujuk kepada kes-kes import

LAMPIRAN 2

Status Terkini Kluster Aktif Yang Mencatat Kes Positif Pada Hari Ini

(14 Oktober 2020)

 KlusterNegeriDaerahKes BaharuJumlah KesJumlah Yang DisaringKes Aktif (Kes ICU)Jumlah Sembuh*BWNJumlah Kematian
1TembokKedah, PerakKota Setar, Kamunting, Kubang Pasu, Pendang  1091,4436,6821, 434 (12)8891
2Ramai-RamaiSabahSandakan  39116658108 (1)8110
3Tujuh SerangkaiSabahTuaran24781,66572 (1)600
4Penjara RemanPulau PinangTimur Laut111892,685188 (0)0201
5Bah ManggisSabah, SelangorTawau, Kuala Langat101956519 (0)010
6SimeraTerengganu,Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, PerakBesut, Kuantan, Petaling, Klang, Hulu Langat, Gombak, Port Dickson, Manjung93125531 (1)000
7Penjara Seberang PeraiPulau PinangSeberang Perai Selatan692269 (0)010
8UtamaSelangor, MelakaGombak, Hulu Langat, Petaling, Alor Gajah52728327 (0)050
9BinaSabahBeaufort & Sipitang5197119 (0)050
10TasikSarawak, SelangorMiri, Petaling, Hulu Langat, Klang41724817 (0)000
11Benteng LDSabahLahad Datu, Tawau, Sandakan, Kinabatangan31,01816,411230 (1)7873851
12Jalan MeruSelangor, Johor, Kelantan, WP Kuala Lumpur & Putrajaya, PahangHulu Langat, Klang, Gombak, Petaling, Hulu Selangor, Kuala Selangor, Johor Bahru, Kota Bharu, Titiwangsa, Lembah Pantai, Kepong,  Cheras, Temerloh310292371 (0)3110
13Bah TropicanaSelangor, WP Kuala Lumpur & PutrajayaPetaling,Gombak, Titiwangsa32939826 (0)300
14Sungei WaySelangor, WP Kuala LumpurPetaling, Gombak, Titiwangsa, Lembah Pantai32920728 (0)100
15Seri AnggerikSelangorHulu Selangor3229718 (0)400
16LautSabahKunak211761755 (0)621130
17Benteng PKSelangorKlang, Kuala Langat25642246 (0)10440
18Bah KenanganSelangorHulu Langat2203820 (0)000
19Bah RoseKedah, Pulau PinangKuala Muda, Seberang Perai (U)2115525 (0)500
20KolongSabahKeningau21010710 (0)040
21PulauSabahKunak, Semporna, Tawau1531,03611 (0)4250
22BestariSabahSandakan1204820 (0)000
23BaiduriSelangor, Negeri Sembilan, WP Kuala LumpurHulu Langat, Port Dickson, Cheras1204520 (0)000
24SelasihWP Kuala Lumpur & Putrajaya, Selangor, Johor, Negeri SembilanWP Putrajaya, Sepang, Johor Bahru, Seremban11928914 (0)500
25Bah KetilKedahBaling, Langkawi11547314 (0)100
26Jalan PantaiWP Kuala LumpurLembah Pantai193199 (0)000
27Jalan BombaSabahSandakan16922 (0)212

*BWN = Bukan Warganegara

PRESS STATEMENT

MINISTRY OF HEALTH MALAYSIA

UPDATES ON THE CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

SITUATION IN MALAYSIA

14 October 2020

Current Status of Confirmed COVID-19 Cases Who Have Recovered

The Ministry of Health (MOH) would like to inform that 233 cases have fully recovered and discharged today. Cumulatively, 11,605 confirmed COVID-19 cases have been discharged (66.2% of total cumulative cases).

Current Situation of COVID-19 in Malaysia

14 October 2020, 12 pm, a total of 660 additional confirmed COVID-19 cases were reported to the National Crisis Preparedness and Response Centre (CPRC) MOH today. Cumulatively there are 17,540 confirmed COVID-19 cases in Malaysia. Therefore, there are currently 5,768 active and infective COVID-19 cases. They have all been isolated and given treatment.

Examining the breakdown of the number of cases reported today, Sabah continues to report the highest number of cases at 429 cases (65%). Screening in the field continues to be intensified in Sabah and more sample test results have been obtained.

Kedah reported 113 cases (17.1%), of which 109 cases are from the Tembok Cluster involving Alor Setar Prison, Pokok Sena Prison and Sungai Petani Prison, while Pulau Pinang reported 17 cases from the Penjara Reman Cluster and Penjara Seberang Perai Cluster. These cases are isolated in prisons. The states in the Klang Valley accounted for 11.5% of the total cases i.e. Selangor reported 68 cases, Kuala Lumpur 7 cases and Putrajaya 1 case.

Of the 660 additional cases reported today, six (6) are imported cases who were infected overseas, involving two (2) Malaysians and four (4) non-Malaysians who were travellers from:

 • Singapore – 3 cases reported in Kuala Lumpur
 • Indonesia – 2 cases from a ship sign-on screening, reported in Kuala Lumpur
 • Philippines – 1 case from a ship sign-on screening in WP Labuan

Of the 654 local transmission cases, 608 cases are Malaysians and 46 cases are non-Malaysians. The details of the local transmission COVID-19 cases are as follows:

 • Sabah: 429 cases
  • 197 cases from screening of close contacts to confirmed COVID-19 cases.
  • 78 cases from existing clusters.
  • 154 cases from other COVID-19 screenings.
 • Selangor: 68 cases
  • 38 cases from existing clusters.
  • 18 cases from screening of close contacts to confirmed COVID-19 cases, including 3 cases with history of returning from high-risk areas (Sabah).
  • 4 cases from the Kencana Cluster, a new cluster.
  • 1 case from the Severe Acute Respiratory Illness (SARI) screening and has a history of returning from high-risk areas (Sabah).
  • 7 cases from other COVID-19 screenings.
 • Kedah: 113 cases
  • 112 cases from existing active clusters.
  •  1 case from other COVID-19 screenings.
 • Pulau Pinang: 17 cases from existing active clusters.
 • WP Labuan: 7 cases
  • 5 cases from screening of close contacts to confirmed COVID-19 cases.
  • 2 cases from screening of individuals returning from high-risk areas (Sabah).
 • Kuala Lumpur: 7 cases
  • 3 cases from existing active clusters.
  • 2 cases from the Kencana Cluster, a new cluster.
  • 1 case from screening of individuals returning from high-risk areas (Sabah).
  • 1 case from screening of close contacts to confirmed COVID-19 cases.
 • Johor: 3 cases
  • 2 cases from screening of individuals returning from high-risk areas (Sabah).
  • 1 case from screening of close contacts to confirmed COVID-19 cases.
 • Sarawak: 3 cases from screening of individuals returning from high-risk areas (Sabah).
 • Perak: 3 cases
  • 2 cases from symptomatic screening.
  • 1 case from the Simera Cluster.
 • Melaka: 2 cases
  • 1 case from the Utama Cluster.
  • 1 case from symptomatic screening.
 • Negeri Sembilan: 1 case from screening of close contacts to confirmed COVID-19 cases

Currently, 108 confirmed COVID-19 cases are receiving treatment in the intensive care units (ICUs), with 35 patients on ventilation support.

Regretfully, four (4) additional COVID-19 deaths were reported to the National CPRC MOH today. Cumulatively, there are now 167 COVID-19 deaths in Malaysia (1.0% of total cumulative cases).

Summary of the deaths reported today is shown in the following table:

Death #CaseStateSexAge (years)HospitalMedical History
16411,152SabahMale (M’sian)80Lahad DatuHypertension & gout
16517,307SabahFemale (M’sian63Queen ElizabethHypertension & diabetes
16617,308SabahFemale (M’sian)73Duchess of KentHypertension
16717,309SabahFemale (Non-M’sian)47Duchess of KentHypertension

MOH extends its condolences to all their family members.

New Cluster: the Kencana Cluster

MOH would like to inform that one new cluster has been identified today, involving the Hulu Langat district, Petaling district, Klang district and Gombak district in Selangor, Cheras district in Kuala Lumpur, and Johor Bahru district, Batu Pahat district and Pontian district in Johor. The index case for this cluster (Case 13,805) was detected positive for COVID-19 from symptomatic screening on 7 October 2020 and was admitted into Sungai Buloh Hospital. Screening of close contacts has identified 16 additional confirmed COVID-19 cases.

As of 14 October 2020, 12 pm, a total of 23 individuals have been screened. The screening results are as follows:

 • 17 confirmed COVID-19 cases
 • 4 individuals tested negative
 • 2 individuals awaiting results

Proactive Measures to Control the Transmission of COVID-19 Infection in Existing Active Clusters

Recently, there is an increase in the number of new clusters reported, especially in Peninsular Malaysia, in addition to the increase in the number of cases in existing clusters.

Following the increase in the number of active cases and clusters, there are several districts in Peninsular Malaysia that have been categorised into Yellow and Red Zones. As of 14 October 2020, a total of 52 districts have been reported as Yellow Zones and 19 districts are now Red Zones throughout Peninsular Malaysia.

Various measures are being undertaken by the MOH e.g. active case detection (ACD), continuing surveillance activities in sentinel clinics and hospitals, cleaning and decontamination, as well as strengthening testing, detection, isolation and treatment. At the same time, MOH in collaboration with various agencies continue to provide information, counselling and education to the community to continue to inculcate the new norms into daily life, so that we can break the chain of transmission of the infection in the community.

Therefore, MOH urges all Malaysians to remain united and together in the fight to curb the transmission of the COVID-19 infection before the current pandemic situation becomes more severe. The community and individuals must work together in this effort and we must all comply with the Standard Operating Procedures (SOPs) that have been set.

Health Advisory on COVID-19

MOH advices the public to continue to comply to the recommendations and health advisories that are often emphasised. These advisories must be incorporated as the new normal in our daily life, including:

 • Avoid the 3Cs: Avoid Crowded places; Confined spaces; and Close conversations.
 • Practice the 3Ws: Wash hands frequently with water and soap; Wearing facemasks is now mandatory in public areas (starting from 1 August 2020 as directed by the National Security Council) or highly recommended if symptomatic; Warn self and others for the following, in line with MOH’s advisories:
 • Avoid shaking hands or touching others, including bumping parts of the body in lieu of shaking hands
  • Practice good coughing and sneezing etiquette
  • Seek early treatment if symptomatic
  • Stay at home and avoid from visiting others
  • Regularly clean and disinfect commonly touched surfaces in common areas

In addition to the SOPs, continue to adhere to THiS as the new normal:

 • T: Terms set under the Recovery Movement Control Order (RMCO)
 • Hi: High-risk groups such as children, infants, older adults and the disabled must be protected, and if unwell with symptoms, to seek early treatment
 • S: Safe physical distancing is practiced at all times, of at least 1 metre away from others

MOH will continue to monitor the development of the COVID-19 situation, both in the country as well as internationally, based on available information from the World Health Organization (WHO). The public will be continuously updated on the latest information. In addition, MOH will ensure that appropriate preventive and control measures are continuously implemented.

Thank you.

Tan Sri Dato’ Seri Dr Noor Hisham Abdullah

Director General of Health Malaysia

14 October 2020 @ 6.00 pm

Appendix 1

Number of Confirmed COVID-19 Cases in Malaysia, by States

(Cumulative, as of 14 October 2020, 12 pm)

StateNo. of New Cases *Cumulative
Sabah4295,493
Selangor682,814
WP Kuala Lumpur12 (5)2,804
Kedah1131,852
Negeri Sembilan11,084
Johor3829
Sarawak3755
Pahang0386
Pulau Pinang17353
Perak3322
Melaka2276
Kelantan0171
Terengganu0157
WP Putrajaya1120
WP Labuan8 (1)86
Perlis038
Total660 (6)17,540

*(   ) refers to imported confirmed COVID-19 cases

Appendix 2

Current Status of Active Clusters with Additional Confirmed COVID-19 Cases Reported Today

(14 October 2020)

 ClusterStatesDistrictsAdditional casesTotal casesTotal screenedActive cases (ICU)Total recoveredNon-M’siansTotal deaths
1.TembokKedah, PerakKota Setar, Kamunting, Kubang Pasu, Pendang1091,4436,6821, 434 (12)8891
2.Ramai-RamaiSabahSandakan39116658108 (1)8110
3.Tujuh SerangkaiSabahTuaran24781,66572 (1)600
4.Penjara RemanPulau PinangTimur Laut111892,685188 (0)0201
5.Bah ManggisSabah, SelangorTawau, Kuala Langat101956519 (0)010
6.SimeraTerengganu, Pahang, Selangor,  Negeri Sembilan, PerakBesut, Kuantan, Petaling, Klang, Hulu Langat, Gombak, Port Dickson, Sitiawan93125531 (1)000
7.Penjara Seberang PeraiPulau PinangSeberang Perai Selatan692269 (0)010
8.UtamaSelangor, MelakaGombak, Hulu Langat, Petaling, Alor Gajah52728327 (0)050
9.BinaSabahBeaufort, Sipitang5197119 (0)050
10.TasikSarawak, SelangorMiri, Petaling, Hulu Langat, Klang41724817 (0)000
11.Benteng LDSabahLahad Datu, Tawau, Sandakan, Kinabatangan  31,01816,411230 (1)7873851
12.Jalan MeruSelangor, Johor, Kelantan, WP Kuala Lumpur & Putrajaya, PahangHulu Langat, Klang, Gombak, Petaling, Hulu Selangor, Kuala Selangor, Johor Bahru, Kota Bharu, Titiwangsa, Lembah Pantai, Kepong, Cheras, Temerloh310292371 (0)3110
13.Bah TropicanaSelangor, WP Kuala Lumpur & PutrajayaPetaling, Gombak, Titiwangsa32939826 (0)300
14.Sungei WaySelangor, WP Kuala LumpurPetaling, Gombak, Titiwangsa, Lembah Pantai32920728 (0)100
15.Seri AnggerikSelangorHulu Selangor3229718 (0)400
16.Laut  SabahKunak211761755 (0)621130
17.Benteng PKSelangorKlang, Kuala Langat25642246 (0)10440
18.Bah KenanganSelangorHulu Langat2203820 (0)000
19.Bah RoseKedah, Pulau PinangKuala Muda, Seberang Perai (U)2115525 (0)500
20.Kolong  SabahKeningau21010710 (0)040
21.PulauSabahKunak, Semporna, Tawau1531,03611 (0)4250
22.Bestari    SabahSandakan1204820 (0)000
23.BaiduriSelangor, Negeri Sembilan, WP Kuala LumpurHulu Langat, Port Dickson, Cheras1204520 (0)000
24.SelasihWP Kuala Lumpur & Putrajaya, Selangor, Johor, Negeri SembilanWP Putrajaya, Sepang, Johor Bahru, Seremban11928914 (0)500
25.Bah KetilKedahBaling, Langkawi11547314 (0)100
26.Jalan PantaiWP Kuala LumpurLembah Pantai193199 (0)000
27.Jalan BombaSabahSandakan16922 (0)212

PRESS STATEMENT

MINISTRY OF HEALTH MALAYSIA

UPDATES ON THE CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

SITUATION IN MALAYSIA

15 October 2020

Current Status of Confirmed COVID-19 Cases Who Have Recovered

The Ministry of Health (MOH) would like to inform that 409 cases have fully recovered and discharged today. Cumulatively, 12,014 confirmed COVID-19 cases have been discharged (66.3% of total cumulative cases). The breakdown of cases that have recovered by states is as follows:

 • Kedah (226 cases)
 • Sabah (111 cases)
 • Selangor (50 cases)
 • Terengganu (8 cases)
 • Johor (7 cases)
 • Negeri Sembilan (6 cases)
 • Pahang (1 case).

Current Situation of COVID-19 in Malaysia

15 October 2020, 12 pm, a total of 589 additional confirmed COVID-19 cases were reported to the National Crisis Preparedness and Response Centre (CPRC) MOH today. Cumulatively there are 18,129 confirmed COVID-19 cases in Malaysia. Therefore, there are currently 5,945 active and infective COVID-19 cases. They have all been isolated and given treatment.

Examining the breakdown of the number of cases reported today, Sabah continues to report the highest number of cases at 304 cases (51.6%). In total, 91 cases (15.4%) reported today are from the Benteng Cluster, Penjara Reman Cluster and Penjara Seberang Perai Cluster. These cases are isolated in prisons. The states in the Klang Valley accounted for 27.2% of the total cases i.e. Selangor reported 150 cases, Kuala Lumpur 9 cases and WP Putrajaya 1 case.

Of the 589 additional cases reported today, three (3) are imported cases who were infected overseas, all non-Malaysians who were travellers from:

 • Indonesia – 2 cases from pre-employment screening in Sarawak
 • Ukraine – 1 case reported in Kuala Lumpur

Of the 586 local transmission cases, 453 cases are Malaysians and 133 cases are non-Malaysians. The details of the local transmission COVID-19 cases are as follows:

 • Sabah: 304 cases
  • 165 cases from screening of close contacts to confirmed COVID-19 cases.
  • 25 cases from existing clusters.
  • 13 cases from the Olive Cluster, a new cluster.
  • 101 cases from other COVID-19 screenings.
 • Selangor: 150 cases
  • 125 cases from existing clusters.
  • 13 cases from screening of close contacts to confirmed COVID-19 cases.
  • 9 cases from symptomatic screening, including 4 cases with history of travel to Sabah.
  • 3 cases from other COVID-19 screenings.
 • Perak: 52 cases
  • 50 cases from existing active clusters.
  • 2 cases from the Bah Pengkalan Cluster, a new cluster.
 • Kedah: 31 cases
  • 28 cases from the Tembok Cluster.
  • 3 cases from symptomatic screening.
 • Pulau Pinang: 16 cases
  • 15 casesfrom existing active clusters.
  • 1 case from Severe Acute Respiratory Illness (SARI) screening.
 • Negeri Sembilan: 11 cases
  • 9 cases from screening of close contacts to confirmed COVID-19 cases.
  • 1 case from the Bah Kasturi Cluster.
  • 1 case from screening of returnees from high-risk areas (Sabah).
 • Kuala Lumpur: 9 cases
  • 4 cases from existing active clusters.
  • 2 cases from screening of returnees from high-risk areas (Sabah).
  • 1 case from screening of close contacts to confirmed COVID-19 cases.
  • 2 cases from other COVID-19 screenings.
 • WP Labuan: 6 cases
  • 3 cases from screening of returnees from high-risk areas (Sabah).
  • 2 cases from the Saguking Cluster, a new cluster.
  • 1 case from the Bah Bundle Cluster.
 • Sarawak: 2 cases
  • 1 case from screening of returnees from high-risk areas (Sabah).
  • 1 case from screening of close contacts to confirmed COVID-19 cases.
 • Melaka: 2 cases
  • 1 case from screening of close contacts to confirmed COVID-19 cases.
  • 1 case from Severe Acute Respiratory Illness (SARI) screening.
 • Kelantan: 2 cases from a ship sign-on screening.
 • Putrajaya: 1 case from the Bah Pasir Cluster, a new cluster.

Currently, 103 confirmed COVID-19 cases are receiving treatment in the intensive care units (ICUs), with 31 patients on ventilation support.

Regretfully, three (3) additional COVID-19 deaths were reported to the National CPRC MOH today. Cumulatively, there are now 170 COVID-19 deaths in Malaysia (0.9% of total cumulative cases).

Summary of the deaths reported today is shown in the following table:

Death #CaseStateSexAge (years)HospitalMedical History
16812,170SabahFemale (M’sian)54Queen ElizabethHypertension, diabetes, heart disease & thyroid disease
16915,303SabahMale (Non-M’sian68TawauDiabetes
17013,844SabahFemale (Non-M’sian)100Duchess of Kent-

MOH extends its condolences to all their family members.

Four New Clusters Reported Today

MOH would like to inform that four new clusters have been identified today:

 • Sabah – 1 cluster
 • Negeri Sembilan and WP Putrajaya – 1 cluster
 • Perak – 1 cluster
 • WP Labuan – 1 cluster
 1. The Olive Cluster, Sabah

This new cluster involves the Hulu Langat district in Selangor and the Kota Marudu district and Penampang district in Sabah. The index case for this cluster (Case 11,489) was detected in Selangor from screening of returnees from high-risk areas (Sabah). The case was found positive for COVID-19 on 2 October 2020 and was admitted into Sungai Buloh Hospital. Screening of close contacts has identified 16 additional confirmed COVID-19 cases.

1)The Bah Pasir Cluster, Negeri Sembilan and WP Putrajaya

This new cluster involves the Port Dickson district in Negeri Sembilan and the Putrajaya district in WP Putrajaya. The index case for this cluster (Case 14,329) was detected from screening of returnees from high-risk areas (Sabah). The case was found positive for COVID-19 on 8 October 2020 and was admitted into the Tuanku Jaafar Hospital, Seremban. Screening of close contacts has identified four (4) additional confirmed COVID-19 cases.

As of 15 October 2020, 12 pm, a total of 82 individuals have been screened, of which:

 • Five (5) confirmed COVID-19 cases
 • 74 individuals tested negative
 • 3 individuals awaiting results

2) The Bah Pengkalan Cluster, Perak

This new cluster involves the Hulu Perak district in Perak. The index cases for this cluster (Case 14,345 and Case 14,346) were detected from screening of returnees from high-risk areas (Sabah). The cases were found positive for COVID-19 on 8 October 2020 and were admitted into the Raja Permaisuri Bainun Hospital, Ipoh. Screening of close contacts has identified five (5) additional confirmed COVID-19 cases.

As of 15 October 2020, 12 pm, a total of 330 individuals have been screened, of which:

 • Six (6) confirmed COVID-19 cases
 • 47 individuals tested negative
 • 277 individuals awaiting results

3) The Saguking Cluster, WP Labuan

This new cluster involves the Labuan district in WP Labuan. The index case for this cluster (Case 15,657) was detected positive for COVID-19 from pre-admission screening into Labuan Hospital on 11 October 2020. Screening of close contacts has identified four (4) additional confirmed COVID-19 cases.

As of 15 October 2020, 12 pm, a total of 43 individuals have been screened, of which:

 • Five (5) confirmed COVID-19 cases
 • 3 individuals tested negative
 • 35 individuals awaiting results

Current Status of the Utama Cluster

This cluster was first reported on 10 October 2020 involving the districts of Gombak, Petaling and Hulu Langat in Selangor and the district of Alor Gajah in Melaka. As of 15 October 2020, a further 105 additional confirmed cases were detected in this cluster, bringing the cumulative number of cases to 132 cases (i.e. 131 cases reported in Selangor and 1 case reported in Melaka). This cluster involves 107 non-Malaysians and 25 Malaysians.

The index case for this cluster (Case 15,023) is a 28-year-old Nepalese man who is a security guard at a shopping mall in the Petaling district. He developed fever, cough and flu since 22 September 2020 and was found to be positive for COVID-19 on 8 October 2020 through screening of close contacts and admitted to Sungai Buloh Hospital for treatment. Previously, the MOH suspected that Case 12,549 was the index case; however, further investigation found that his symptoms started later than Case 15,023.

The breakdown of the 132 confirmed COVID-19 cases in this cluster is as follows:

 • 87 security guards
 • 18 cleaners
 • 16 employees of several outlets at the shopping mall
 • 6 customers/visitors
 • 5 family members to Case 12,549

As of 15 October 2020, a total of 447 individuals have been screened, of which:

 • 132 confirmed COVID-19 cases
 • 269 individuals tested negative
 • 46 individuals awaiting results

Accordingly, the shopping mall has been closed from 11 to 16 October 2020 for disinfection and cleaning. Screening of close contacts and active case detection for this cluster are still ongoing by the District Health Office involved. The latest status will be informed from time to time by the MOH.

Health Advisory on COVID-19

MOH advices the public to continue to comply to the recommendations and health advisories that are often emphasised. These advisories must be incorporated as the new normal in our daily life, including:

 • Avoid the 3Cs: Avoid Crowded places; Confined spaces; and Close conversations.
 • Practice the 3Ws: Wash hands frequently with water and soap; Wearing facemasks is now mandatory in public areas (starting from 1 August 2020 as directed by the National Security Council) or highly recommended if symptomatic; Warn self and others for the following, in line with MOH’s advisories:
 • Avoid shaking hands or touching others, including bumping parts of the body in lieu of shaking hands
  • Practice good coughing and sneezing etiquette
  • Seek early treatment if symptomatic
  • Stay at home and avoid from visiting others
  • Regularly clean and disinfect commonly touched surfaces in common areas

In addition to the SOPs, continue to adhere to THiS as the new normal:

 • T: Terms set under the Recovery Movement Control Order (RMCO)
 • Hi: High-risk groups such as children, infants, older adults and the disabled must be protected, and if unwell with symptoms, to seek early treatment
 • S: Safe physical distancing is practiced at all times, of at least 1 metre away from others

MOH will continue to monitor the development of the COVID-19 situation, both in the country as well as internationally, based on available information from the World Health Organization (WHO). The public will be continuously updated on the latest information. In addition, MOH will ensure that appropriate preventive and control measures are continuously implemented.

Thank you.

Tan Sri Dato’ Seri Dr Noor Hisham Abdullah

Director General of Health Malaysia

15 October 2020 @ 5.30 pm

Appendix 1

Number of Confirmed COVID-19 Cases in Malaysia, by States

(Cumulative, as of 15 October 2020, 12 pm)

StateNo. of New Cases *Cumulative
Sabah3045,797
Selangor1502,964
WP Kuala Lumpur10 (1)2,814
Kedah311,883
Negeri Sembilan111,095
Johor0829
Sarawak4 (2)759
Pahang0386
Pulau Pinang16369
Perak52374
Melaka2278
Kelantan2173
Terengganu0157
WP Putrajaya1121
WP Labuan692
Perlis038
Total589 (3)18,129

*(   ) refers to imported confirmed COVID-19 cases

Appendix 2

Current Status of Active Clusters with Additional Confirmed COVID-19 Cases Reported Today

(15 October 2020)

 ClusterStatesDistrictsAdditional casesTotal casesTotal screenedActive cases (ICU)Total recoveredNon-M’siansTotal deaths
1.UtamaSelangor, MelakaGombak, Hulu Langat, Petaling, Alor Gajah105132447132 (0)01070
2.TembokKedah, PerakKota Setar, Baling, Kuala Muda, Larut Matang & Selama761,5196,8451,503 (11)15921
3.Penjara Seberang PeraiPulau PinangSeberang Perai Selatan142331423 (0)030
4.Tujuh Serangkai  SabahTuaran11892,08782 (0)601
5.Bah Manggis  Sabah, SelangorTawau, Kuala Langat92858027 (0)110
6.Benteng LDSabahLahad Datu, Tawau, Sandakan, Kinabatangan81,02616,449238 (1)7873871
7.TasikSarawak, SelangorMiri, Petaling, Hulu Langat, Klang, Gombak52224822 (0)010
8.SimeraTerengganu, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, PerakBesut, Kuantan, Petaling, Klang, Hulu Langat, Gombak, Port Dickson, Manjung, Hilir Perak  33425534 (1)010
9.Bah TropicanaSelangor, WP Kuala Lumpur & PutrajayaPetaling, Gombak, Klang, Titiwangsa33339830 (0)300
10.Sungei WaySelangor, WP Kuala LumpurPetaling, Klang, Gombak, Hulu Langat, Titiwangsa, Lembah Pantai, Cheras33220731 (0)100
11.BinaSabahBeaufort, Sipitang3228022 (0)080
12.Bangau - BangauSabahSemporna, Tawau2432990225 (3)206801
13.Penjara RemanPulau PinangTimur Laut11902,683189 (0)0201
14.Ramai-Ramai  SabahSandakan1117679104 (1)13110
15.Jalan MeruSelangor, Johor, Kelantan, WP Kuala Lumpur & Putrajaya, PahangHulu Langat, Klang, Gombak, Petaling, Hulu Selangor, Kuala Selangor, Johor Bahru, Kota Bharu, Titiwangsa, Lembah Pantai, Kepong,  Cheras, Temerloh110496173 (0)3110
16.Bah KasturiNegeri Sembilan, WP Kuala Lumpur & Putrajaya, SelangorSeremban, Cheras, Titiwangsa, Petaling, Putrajaya, Klang, Kuala Langat, Hulu Langat, Gombak12053919 (0)100
17.KencanaSelangor, Johor, WP Kuala LumpurPetaling, Hulu Langat, Klang, Gombak, Cheras, Johor Bahru, Batu Pahat, Pontian11811818 (0)000
18.Jalan PantaiWP Kuala LumpurLembah Pantai11035010 (0)000
19.Bah BundleWP Labuan, JohorLabuan, Johor Bahru184337 (0)100