Day: March 2, 2021

Kenyataan Akhbar KPK 2 Mac 2021 - Keputusan Mesyuarat Pihak Berkuasa Kawalan Dadah Kali ke-354 Berkenaan Pendaftaran Vaksin COVID-19

Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa Mesyuarat Pihak Berkuasa Kawalan Dadah (PBKD) kali ke-354 telah bersidang pada hari ini, 2 Mac 2021. Mesyuarat telah bersetuju meluluskan pendaftaran secara bersyarat untuk kegunaan semasa bencana bagi produk vaksin COVID-19 berikut: COVID-19 Vaccine AstraZeneca Solution for Injection Pemegang pendaftaran: AstraZeneca Sdn. Bhd. […]