Day: April 23, 2021

Kenyataan Akhbar KPK 23 April 2021 - Keputusan Mesyuarat Pihak Berkuasa Kawalan Dadah Kali Ke-356 Berkenaan Pendaftaran Vaksin COVID-19

Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa Mesyuarat Pihak Berkuasa Kawalan Dadah (PBKD) kali ke-356 telah bersidang pada hari ini, 23 April 2021. Mesyuarat telah bersetuju meluluskan  pendaftaran secara bersyarat  untuk kegunaan semasa bencana bagi produk vaksin CoronaVac Suspension for Injection COVID-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated yang dihasilkan oleh Pharmaniaga […]