Day: April 28, 2021

Kenyataan Akhbar KPK 28 April 2021 – Perluasan Sistem Pengurusan Pembekalan Ubat Bagi Perkhidmatan Nilai Tambah Farmasi (MyUBAT)

PERLUASAN SISTEM PENGURUSAN PEMBEKALAN UBAT BAGI PERKHIDMATAN NILAI TAMBAH FARMASI (MyUBAT) Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan bahawa pembangunan Sistem Pengurusan Pembekalan Ubat bagi Sistem Perkhidmatan Nilai Tambah Farmasi atau MyUBAT telah berjaya dilaksanakan dan diperluaskan penggunaannya di seluruh fasiliti Kesihatan KKM bermula 15 April 2021. Pembekalan ubat […]