Day: June 4, 2021

Kenyataan Akhbar KPK 4 Jun 2021 – Kelulusan Pendaftaran Secara Bersyarat Ravidasvir 200mg Tablet Bagi Rawatan Hepatitis C

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan bahawa Pihak Berkuasa Kawalan Dadah (PBKD) Malaysia telah meluluskan pendaftaran bersyarat produk Ravida® Tablet 200mg (Ravidasvir Hydrochloride 200mg) dalam mesyuarat kali ke-358 pada 4 Jun 2021. Malaysia merupakan negara pertama di dunia yang meluluskan penggunaan produk Ravida®, yang digunakan secara kombinasi dengan […]

Kenyataan Akhbar KPK 4 Jun 2021 – Keputusan Mesyuarat Pihak Berkuasa Kawalan Dadah Kali Ke-358 Berkenaan Pendaftaran Bersyarat Vaksin COVID-19

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan bahawa Mesyuarat Pihak Berkuasa Kawalan Dadah (PBKD) kali ke-358 telah bersidang pada hari ini, 4 Jun 2021. Mesyuarat telah bersetuju memberikan kelulusan pendaftaran bersyarat untuk kegunaan semasa bencana kepada produk vaksin COVID-19 Vaccine AstraZeneca Solution for Injection keluaran AstraZeneca daripada pengilang kedua iaitu Siam […]