Day: July 14, 2021

Kenyataan Media Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Peranti Perubatan – 14 Julai 2021 : Kelulusan Bersyarat Bagi Pengimportan dan Pengedaran Kit Ujian Kendiri COVID-19 (COVID-19 Self-Test Kit)

KENYATAAN MEDIA KETUA EKSEKUTIF PIHAK BERKUASA PERANTI PERUBATAN KELULUSAN BERSYARAT BAGI PENGIMPORTAN DAN PENGEDARAN KIT UJIAN KENDIRI COVID-19 (COVID-19 SELF-TEST KIT) Mengambil kira kepentingan kesihatan dan keselamatan awam, Pihak Berkuasa Peranti Perubatan (MDA) sedar tentang keperluan penggunaan kit ujian kendiri COVID-19 oleh orang awam dalam membantu memudahkan proses […]