Day: August 5, 2021

Kenyataan Akhbar KPK 5 Ogos 2021 – Keputusan Mesyuarat Pihak Berkuasa Kawalan Dadah Kali Ke-362 Berkenaan Pendaftaran Vaksin COVID-19

Kementerian Kesihatan Kesihatan (KKM) ingin memaklumkan bahawa Mesyuarat Pihak Berkuasa Kawalan Dadah (PBKD) kali ke-362 telah bersidang pada hari ini, 5 Ogos 2021. Mesyuarat telah bersetuju memberikan kelulusan  pendaftaran bersyarat untuk kegunaan semasa bencana bagi produk Spikevax 0.20 mg/ml Dispersion for Injection COVID-19 mRNA Vaccine (nucleoside modified) dari […]