Day: November 30, 2021

Kenyataan Akhbar KPK 30 November 2021 – Makluman Awal Jangkitan Kes COVID-19 di Parlimen

MAKLUMAN AWAL JANGKITAN KES COVID-19 DI PARLIMEN Persidangan Mesyuarat Kedua Penggal Keempat Parlimen Keempat Belas Dewan Rakyat kini sedang berlangsung, bermula 25 Oktober 2021 hingga 23 Disember 2021. Pihak Parlimen bersama Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) telah melakukan saringan berkala sepanjang persidangan ini bagi memastikan kelancaran perjalanan sidang serta […]

Kenyataan Akhbar KPK 30 November 2021 – Situasi Semasa Jangkitan Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) di Malaysia

SITUASI SEMASA JANGKITAN PENYAKIT CORONAVIRUS 2019 (COVID-19) DI MALAYSIA 30 NOVEMBER 2021 Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan status terkini kes COVID-19 di Malaysia sehingga 30 November 2021 (jam 12:00 tengah hari); Kes sembuh :5,168 kes (2,537,204 kes kumulatif, 96.4%); Kes baharu :  4,879 kes (2,632,782 kes kumulatif); […]