Communicable disease

Kenyataan Akhbar KPK 7 Jun 2022 – Situasi Semasa Kejadian Penyakit Tangan, Kaki dan Mulut (HFMD) di Malaysia (ME 22 2022)

Situasi Semasa Kejadian Penyakit Tangan, Kaki dan Mulut (HFMD) di Malaysia (ME 22 2022)

Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan mengenai situasi terkini penyakit tangan, kaki dan mulut atau "Hand, Foot And Mouth Disease" (HFMD) di Malaysia.

Bagi tahun 2022 (bermulanya tempoh Fasa Peralihan ke Endemik COVID-19), sehingga hari terakhir minggu epidemiologi  (ME) 22/2022 (pada 4 Jun 2022), sejumlah 82,846 kes telah dilaporkan, iaitu peningkatan sebanyak 32 kali ganda bagi tempoh yang sama pada tahun 2021 (semasa pandemik COVID-19) iaitu 2,485 kes. Berbanding dengan 30,489 kes bagi tempoh yang sama pada tahun 2019 (sebelum pandemik COVID-19), ia menunjukkan peningkatan sebanyak 1.7 kali ganda. Manakala kes dilaporkan di seluruh negara bagi ME 22/2022 sahaja adalah 16,954 kes, menurun sebanyak 9.3% berbanding ME 21/2022 iaitu 18,688 kes (Rajah 1).

Pada tahun 2022, sehingga 4 Jun 2022, Negeri Selangor menyumbang jumlah kes tertinggi berbanding negeri-negeri lain iaitu 23,305 kes (28.13%). Ia diikuti oleh WP Kuala Lumpur & Putrajaya 9,540 kes (11.52%), Perak 8,032 kes (9.70%), Kelantan 5,782 kes (6.98%) dan Johor 5,234 kes (6.32%); sementara negeri-negeri lain pelaporan kes HFMD sekitar atau kurang daripada 4,600 kes (Rajah 2).

Kes HFMD banyak berlaku dalam kalangan kanak-kanak berumur 6 tahun ke bawah iaitu sebanyak 74,841 kes (90%), diikuti kumpulan umur 7 hingga 12 tahun seramai 6,520 kes (8%). Manakala selebihnya berumur lebih 12 tahun iaitu seramai 1,485 kes (2%)

Berdasarkan survelan jenis virus (enterovirus) penyebab HFMD di Malaysia, tiga (3) virus utama yang menyebabkan penularan HFMD dalam komuniti pada tahun 2022, adalah Enterovirus 71 (EV71), Coxsackie A6 (CA6) dan Coxsackie A16 (CA16). Pada tahun 2022, sehingga kini, terdapat tiga (3) kes HFMD yang dimasukkan ke Wad Rawatan Rapi (ICU). Kes pertama dan kes kedua dimasukkan ke ICU kerana mengalami komplikasi radang otak (encephalitis) dan masih di bawah pemantauan rapi di ICU. Manakala kes ketiga telah pun sihat dan dibenarkan pulang ke rumah pada 31 Mei 2022.

Sehingga kini, sebanyak 1,746 wabak dilaporkan di Malaysia di mana tiga (3) negeri tertinggi mencatatkan kejadian wabak ialah WPKL & Putrajaya iaitu 562 wabak (32.2%), diikuti Selangor 208 wabak (11.9%) dan Sarawak 206 wabak (11.8%). Majoriti lokasi penularan wabak berlaku di taska, tabika, tadika dan pra-sekolah iaitu 1,059 wabak (61%) diikuti oleh rumah persendirian dengan 605 wabak (35%) dan juga pusat jagaan kanak-kanak sebanyak 56 wabak (3%). Wabak dikira apabila terdapat dua (2) atau lebih kes dalam satu lokaliti dan kes mempunyai kaitan epidemiologi serta berlaku dalam tempoh inkubasi penyakit HFMD.

Untuk makluman, cuti menjaga anak diberikan oleh Kerajaan kepada Penjawat Awam iaitu ibu atau bapa atau penjaga kepada anak yang disahkan HFMD dan memerlukan pengasingan. Cuti yang diberikan ini adalah diperuntukkan di bawah Pekeliling Perkhidmatan Sumber Manusia (MyPPSM) Ceraian S.R.5.4.4 (Kemudahan Cuti Kuarantin) yang telah ditambahbaik dan berkuatkuasa pada 4 Mac 2022. Penyakit HFMD merupakan salah satu penyakit daripada tujuh (7) penyakit yang diberikan kemudahan tersebut. Oleh itu, KKM menyeru Ketua Jabatan dalam perkhidmatan awam untuk mengambil berat berkenaan kemudahan ini dan sama-sama mengambil tanggungjawab dalam membantu kerajaan menangani penularan kes HFMD di Malaysia.

Bagi tahun 2022, sehingga 4 Jun 2022, tindakan kawalan dan langkah pencegahan bagi penyakit HFMD yang telah dilaksanakan di seluruh Malaysia adalah seperti berikut:

Jadual 1: Ringkasan Aktiviti Kawalan dan Pencegahan HFMD

Bil. Aktiviti Bilangan 
1Bilangan premis diperiksa31,621
2Bilangan premis ditunjukajar dan dipantau pelaksanaan disinfeksi25,240
3Penutupan premis (secara sukarela)305
4Penutupan premis (di bawah peruntukan Akta CDC)1,041
5Pembukaan premis894
6Persampelan2,416
7Pendidikan kesihatan121,126
8Townhall Meeting246
9Lawatan ke Indoor Playground237

Sekian, terima kasih.

TAN SRI DATO' SERI DR. NOOR HISHAM ABDULLAH 

KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA

7 Jun 2022 @ 9:30 pagi

Lampiran 1

Jadual 2: Aktiviti Kawalan dan Pencegahan bagi HFMD yang dijalankan oleh Negeri

AKTIVITI  Bil. Premis Diperiksa Bil. Premis Disinfeksi Penutupan premis (Secara Sukarela) Penutupan premis (Akta 342) Pembukaan premis Persampelan Pendidikan kesihatan TownHall Meeting Lawatan ke Indoor Playground 
JOHOR 3,7883,39258359119740213110
KEDAH 55032734352326953550
KELANTAN 2,7161,874112122979105160
MELAKA 7557154416131451050
NEGERI SEMBILAN 3,8251,79833282370835094
PAHANG 2,9762,60543323544200623216
PERAK 6,1734,848741291246412119410038
PERLIS 87878403315117420
PULAU PINANG 10286918535929461492
SABAH 7,2336,44304333206 11051164
SARAWAK 603501327280643154
SELANGOR 37429135179164173742824
TERENGGANU 1,3341,331132423753848154
WP.LABUAN 30250240161023
WPKL 8299706230026029011468928
KUMULATIF 31,621 25,240 305 1,041 894 2,416 121126 246 237 

Categories: Communicable disease, Press

Tagged as: