Author Archives

DG of Health

Tan Sri Dato' Seri Dr Noor Hisham Abdullah is the current Director-General of Health Malaysia. Dr Hisham is also a Consultant Breast and Endocrine Surgeon at Hospital Putrajaya, Malaysia.

Kenyataan Akhbar KPK 5 Jun 2021 – Kajian Klinikal Produk SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cells), Inactivated Keluaran Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd., China

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan bahawa terdapat tambahan satu (1) kajian klinikal yang melibatkan vaksin COVID-19 telah diluluskan oleh Bahagian Regulatori Farmasi Negara (NPRA) pada 28 Mei 2021. Kajian klinikal ini melibatkan produk SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cells), Inactivated, 5μg/0.5mL yang dikilangkan oleh pengilang Shenzhen Kangtai Biological Products […]

Kenyataan Akhbar KPK 4 Jun 2021 – Kelulusan Pendaftaran Secara Bersyarat Ravidasvir 200mg Tablet Bagi Rawatan Hepatitis C

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan bahawa Pihak Berkuasa Kawalan Dadah (PBKD) Malaysia telah meluluskan pendaftaran bersyarat produk Ravida® Tablet 200mg (Ravidasvir Hydrochloride 200mg) dalam mesyuarat kali ke-358 pada 4 Jun 2021. Malaysia merupakan negara pertama di dunia yang meluluskan penggunaan produk Ravida®, yang digunakan secara kombinasi dengan […]

Kenyataan Akhbar KPK 4 Jun 2021 – Keputusan Mesyuarat Pihak Berkuasa Kawalan Dadah Kali Ke-358 Berkenaan Pendaftaran Bersyarat Vaksin COVID-19

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan bahawa Mesyuarat Pihak Berkuasa Kawalan Dadah (PBKD) kali ke-358 telah bersidang pada hari ini, 4 Jun 2021. Mesyuarat telah bersetuju memberikan kelulusan pendaftaran bersyarat untuk kegunaan semasa bencana kepada produk vaksin COVID-19 Vaccine AstraZeneca Solution for Injection keluaran AstraZeneca daripada pengilang kedua iaitu Siam […]

Kenyataan Akhbar NPRA 25 Mei 2021 – Tempoh Penilaian dan Pendaftaran Produk Vaksin COVID-19 di Malaysia Semasa Pandemik

BAHAGIAN REGULATORI FARMASI NEGARA TEMPOH PENILAIAN DAN PENDAFTARAN PRODUK VAKSIN COVID-19 DI MALAYSIA SEMASA PANDEMIK Bahagian Regulatori Farmasi Negara (NPRA) mengambil maklum pandangan yang diutarakan oleh beberapa pihak yang menyatakan peningkatan kes harian COVID-19 adalah berpunca daripada kelewatan kelulusan produk vaksin COVID-19 di Malaysia. Adalah dinyatakan bahawa perkara […]