Category: Patient Safety

Kenyataan Akhbar KPK 15 April 2016: Amaran Kepada Orang Awam Mengenai Pengambilan Produk Tidak Berdaftar Dong Mai Tan & Seven Leave Ginsengs

KENYATAAN AKHBAR KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA  AMARAN KEPADA ORANG AWAM MENGENAI PENGAMBILAN PRODUK TIDAK BERDAFTAR DONG MAI TAN DAN SEVEN LEAVE GINSENGS Pusat Pemonitoran Kesan Advers Ubat Kebangsaan, Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan (BPFK) ingin mengingatkan dan menasihatkan orang awam agar tidak membeli atau menggunakan produk-produk tidak berdaftar yang […]

Kenyataan Akhbar KPK 24 Jan 2016: Kawalan Kosmetik di Malaysia

KENYATAAN AKHBAR KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA  KAWALAN KOSMETIK DI MALAYSIA     1. Produk kosmetik ditakrifkan sebagai ‘bahan atau persediaan untuk digunakan pada bahagian luaran tubuh badan manusia dan berfungsi untuk membersih, mewangi, memperbaiki, mengubah penampilan atau mencantikkan, menghilangkan bau badan atau memelihara dan menjaga dalam keadaan yang baik’.  Kaedah […]

Press Statement DG of Health 22 Jan 2016: Consumers Cautioned Against Using Cosmetic Product Containing Scheduled Poison

PRESS STATEMENT DIRECTOR-GENERAL OF HEALTH MALAYSIA   CONSUMERS CAUTIONED AGAINST USING COSMETIC PRODUCT CONTAINING SCHEDULED POISON   The public is advised to avoid buying and using the following cosmetic product:   Product Name   Notification Number   Scheduled Poison Detected     Name of Product Notification Holder   […]

Kenyataan Akhbar KPK 22 Jan 2016: Pengguna Dinasihatkan untuk Mengelakkan dari Mengguna Produk Kosmetik yang dikesan Mengandungi Racun Berjadual

KENYATAAN AKHBAR KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA PENGGUNA DINASIHATKAN UNTUK MENGELAKKAN DARI MENGGUNA PRODUK KOSMETIK YANG DIKESAN MENGANDUNGI RACUN BERJADUAL Orang awam dinasihatkan untuk mengelakkan daripada membeli dan mengguna produk kosmetik berikut:   Nama Produk   Nombor Notifikasi   Racun Berjadual Yang Dikesan     Nama Syarikat Pemegang Notifikasi […]

4th WHO-OECD Consultation on Healthcare Quality Improvement Network Asia-Pacific, 15-17th Dec 2015, Kuala Lumpur

4th WHO-OECD Consultation on Healthcare Quality Improvement Network Asia-Pacific The 4th WHO-OECD Consultation on Healthcare Quality Improvement Network Asia-Pacific was officially closed yesterday afternoon. This prestigious international meeting held on 15th-17th Dec 2015 was officiated by MOH on behalf of Malaysia as the host country and representatives from […]

Kenyataan Akhbar KPK 24 Nov 2015: Kempen Kesedaran Waspada Pembelian Ubat Online

KENYATAAN AKHBAR KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA   KEMPEN KESEDARAN WASPADA PEMBELIAN UBAT ONLINE Dengan perkembangan teknologi informasi yang kian pesat, memang tidak dinafikan mekanisme perniagaan secara konvensional telah beralih kepada perniagaan atas talian termasuklah penjualan ubat-ubatan. Lebih membimbangkan apabila ada peniaga atas talian turut mengiklankan ubat-ubatan dengan pelbagai […]