Kenyataan Akhbar KPK 21 April 2022 – Polisi Lawatan Untuk Penjaga Dan Pelawat Hospital KKM Semasa Fasa Peralihan Ke Endemik COVID-19

POLISI LAWATAN UNTUK PENJAGA DAN PELAWAT DI HOSPITAL KKM SEMASA FASA PERALIHAN KE ENDEMIK COVID-19 Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan bahawa polisi dan garis panduan yang digunapakai dalam penyampaian perkhidmatan kesihatan di fasiliti kesihatan KKM semasa pandemik COVID-19 sentiasa disemak dan dikemaskini berdasarkan perkembangan terkini kejadian jangkitan […]