Tag: MMC

Kenyataan Media Presiden Majlis Perubatan Malaysia 28 September 2022 – Penggunaan Istilah Pakar Perubatan Dalam Amalan Perubatan

PENGGUNAAN ISTILAH PAKAR PERUBATAN DALAM AMALAN PERUBATAN Selaras dengan Seksyen 14C Akta Perubatan 1971 (Pindaan 2012), seseorang berhak untuk didaftarkan dan mengamal sebagai pakar dalam sesuatu bidang kepakaran di dalam Daftar Perubatan Majlis Perubatan Malaysia (MPM) sekiranya memenuhi syarat-syarat yang terkandung di dalam Seksyen 14B Akta Perubatan 1971 […]

Press Statement President of MMC 14th June 2022 – Non-Malaysian Practitioners Practicing Without Full Registration or Annual Practising Certificate (APC)

NON-MALAYSIAN PRACTITIONERS PRACTICING WITHOUT FULL REGISTRATION OR ANNUAL PRACTISING CERTIFICATE (APC) Malaysian Medical Council (MMC) has received applications for full registration from non-Malaysian practitioners who have been practicing medicine in local and private universities or medical institutions in Malaysia, without having valid full registration and/or annual practising certificate […]

Kenyataan Akhbar Presiden MPM 9 Ogos 2021 – Mata CPD Minima Bagi Pembaharuan Sijil Perakuan Amalan Tahunan Bagi Pengamal Perubatan Yang Baharu Didaftarkan Penuh

KENYATAAN AKHBAR PRESIDEN MAJLIS PERUBATAN MALAYSIA MATA CPD MINIMA BAGI PEMBAHARUAN SIJIL PERAKUAN AMALAN TAHUNAN BAGI PENGAMAL PERUBATAN YANG BAHARU DIDAFTARKAN PENUH Selaras dengan Peraturan 28(2)(b) Peraturan-Peraturan Perubatan 2017, salah satu kriteria permohonan bagi Sijil Perakuan Amalan Tahunan adalah keperluan mata pembangunan profesional berterusan (CPD) minima sebanyak 20 […]

Kenyataan Akhbar Presiden MPM 24 Jun 2021 – Pengiktirafan Kelayakan Kepakaran Perubatan Oleh Majlis Perubatan Malaysia

KENYATAAN AKHBAR MAJLIS PERUBATAN MALAYSIA PENGIKTIRAFAN KELAYAKAN KEPAKARAN PERUBATAN OLEH MAJLIS PERUBATAN MALAYSIA Pada 15 Jun 2021, satu mesyuarat bersama telah diadakan di antara Majlis Perubatan Malaysia (MPM), Agensi Kelayakan Malaysia (MQA), Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dan Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) iaitu bagi membincangkan pelaksanaan proses akreditasi oleh […]

Kenyataan Akhbar Presiden MPM 24 Jun 2021 – Kenyataan Berhubung Status Pengiktirafan Universiti di Mesir

KENYATAAN AKHBAR MAJLIS PERUBATAN MALAYSIA KENYATAAN BERHUBUNG STATUS PENGIKTIRAFAN UNIVERSITI DI MESIR Majlis Perubatan Malaysia (MPM) telah menerima pemakluman berhubung pengurangan tempoh pengajian daripada enam (6) tahun kepada lima (5) tahun pengajian bagi kesemua tujuh (7) buah universiti negara Mesir yang telah diiktiraf oleh MPM, seperti yang tersenarai […]

Kenyataan Akhbar MPM 17 Jun 2021 – Isu Perbezaan Nama Institusi dan/atau Nama Kelayakan Daripada Yang Diwartakan Dalam Jadual Kedua Akta Perubatan 1971 (Pindaan 2012)

KENYATAAN AKHBAR MAJLIS PERUBATAN MALAYSIA ISU PERBEZAAN NAMA INSTITUSI DAN / ATAU NAMA KELAYAKAN DARIPADA YANG DIWARTAKAN DALAM JADUAL KEDUA AKTA PERUBATAN 1971 (PINDAAN 2012) Majlis Perubatan Malaysia (MPM) telah mengesan beberapa buah institusi dari dalam dan luar negara yang didapati mempunyai perbezaan pada nama kelayakan dan/atau nama […]

Kenyataan Akhbar Presiden MPM 11 Julai 2020 – Penjelasan Bagi Proses “Primary Source Verification” Untuk Ijazah Dari Luar Negara

Penjelasan Bagi Proses Primary Source Verification Untuk Ijazah Dari Luar Negara Mesyuarat Majlis Perubatan Malaysia ke 395 yang telah bersidang pada 21 Januari 2020 telah memutuskan bahawa semua pengamal perubatan yang bergraduat dari luar negara yang ingin berdaftar dengan Majlis Perubatan Malaysia wajib melalui proses Primary Source Verification […]

Kenyataan Akhbar Presiden MPM 7 Ogos 2019 – Majlis Perubatan Malaysia Tidak Berkompromi Dalam Kendali Siasatan Tata Etika dan Professionalisma Pegawai Perubatan Berdaftar

Majlis Perubatan Malaysia Tidak Berkompromi Dalam Kendali Siasatan Tata Etika Dan Professionalisma Pegawai Perubatan Berdaftar Majlis Perubatan Malaysia ingin merujuk kepada laporan beberapa media masa dan media atas talian pada 5 Ogos 2019, di mana Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) dilaporkan telah mengesan kegiatan rangkaian sindiket membabitkan doktor perubatan […]

Kenyataan Akhbar Presiden MPM dan KP Kesihatan 24 Julai 2019 – Surat Layak Daftar Dengan Majlis Perubatan Malaysia Bagi Graduan Perubatan

Kenyataan ini adalah susulan terdapat beberapa graduan perubatan yang tidak berjaya mendapat Surat Layak Daftar dari Majlis Perubatan Malaysia (MPM) untuk kegunaan permohonan lantikan sebagai Pegawai Perubatan Siswazah. Adalah dimaklumkan bahawa bagi seseorang graduan perubatan untuk layak berdaftar dengan MPM, graduan tersebut perlu mengemukakan ijazah asal perubatan daripada […]

Press Statement Malaysian Medical Council Secretariat (9th June 2018) – Update on Delays in Obtaining the Annual Practicing Certificate (APC)

The Malaysian Medical Council (MMC) has taken all possible measures to overcome the delays in the issuance of the Annual Practicing Certificates (APC's). As such, we would like to inform all medical practitioners that any backlogs should be resolved within this month. As mentioned previously, medical practitioners are […]